Prečítané: 1617x

Samospráva Bardejova v súčinnosti s profesnými organizáciami a ustanovizňami organizuje aj tento rok odbornú konferenciu BARDKONTAKT 2021 – Problematika mestských pamiatkových centier.

Hlavnou témou 29. ročníka je „OCHRANA A PERSPEKTÍVY HISTORICKÝCH KÚPEĽNÝCH AREÁLOV – HODNOTY, KONTEXTY, PERSPEKTÍVY, LIMITY OCHRANY PAMIATOK V KONTEXTE ODOLNOSTI A ROZVOJA MIEST A REGIÓNOV“.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, berúc do úvahy odporúčania  hlavného hygienika SR, ako aj pokyny a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove bude konferencia realizovaná formou  videoprenosu v stredu 10.novembra t.r. so začiatok o 9.00 hod. ráno.

Pre tých, ktorí sa chcú pripojiť a sledovať jednotlivé prednášky, ako aj celý priebeh – online prenos bude zabezpečený na linku https://youtu.be/5VugY-3cSR4

Hodno ešte pripomenúť, že  konferencia BARDKONTAKT 2021 je zaradená do:

- profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10

- celoživotného vzdelávania pre členov SKSI

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-11-08, 13:04  marek.duleba@bardejov.sk