Prečítané: 2231x

Návštevy a opatrenia v zariadení počas Vianočných sviatkov zabezpečujeme podľa nariadení a odporúčaní MPSVaR v súlade s covid automatom pre sociálne zariadenia - aktuálne v zelenej farbe.

 Podmienky pri návšteve:

v ZpS na Wolkerovej ulici a ZpS na Toplianskej ulici:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

   

Návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

(max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

  

v ZpS na Toplianskej ulici doporučujeme pre návštevy využívať návštevnú miestnosť v ktorej:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa nemusí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Odchod a príchod klientov z/do zariadenia v čase Vianočných sviatkov.

1)         Klienti zariadenia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, na sviatky zariadenie opustiť môžu. Pri návrate do zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu + nie je nutnosť absolvovať dobrovoľnú izoláciu vo svojej izbe.

2)         Klienti zariadenia, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, na sviatky zariadenie, opustiť môžu na obdobie dlhšie ako 5-6 dní. Pri návrate do zariadenia po uplynutí doby 5-6 dní sa klienti musia preukázať negatívnym Ag-testom nie starším ako 24 hodín, prípadne negatívnym PCR-testom nie starším ako 48 hodín + klient absolvuje 7 dňovú dobrovoľnú izoláciu na svojej izbe.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-12-20, 13:14  marek.duleba@bardejov.sk