Prečítané: 2325x

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa vykonáva vo všetkých európskych krajinách, a taktiež zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Do týchto zisťovaní bude zapojený aj Bardejov.

Podrobnejšie informácie o návštevách povereného zamestnanca, o priebehu zisťovaní sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk, alebo na tel. čísle 051/7735321 – Ing. Iveta Popovcová.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-12-20, 14:34  marek.duleba@bardejov.sk