Prečítané: 1430x

Spoločnosť EKOBARD, a.s. sa aj roku 2022 postará o ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov. Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov, odkiaľ budú priebežne odvážané od 07.01.2022 do 31.01.2022, alebo obyvatelia mesta  môžu ich priniesť do  zberného dvora na Štefánikovej ul. 3751.

Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni. Stromčeky je žiadané čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ich nebalte do fólií, nezväzujte ich špagátom, či inak nepripravujte na odvoz.  Spoločnosť EKOBARD, a.s. zároveň pripomína, že vianočný stromček je možné ekologicky zhodnotiť aj v domácom kompostovisku, resp. kompostéri.   

Zverejnil: Milan Klimek, 2022-01-07, 12:27, milan.klimek@bardejov.sk