Prečítané: 12606x

Zajtra (vo štvrtok15. apríla) so začiatkom  o 9. hod. sa uskutoční 49. zasadnutie mestskej rady, ktoré zvolal primátor mesta Boris Hanuščak. V programe rokovania  okrem iného bude analýza plnenia rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2009, rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu ku koncu uplynulého roka a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za predchádzajúci rok.

 

Členovia mestskej rady sa ďalej budú zaoberať výročnými správami o hospodárení za rok 12009 v mestských rozpočtových a príspevkových organizáciách (Bapos, m. p, Základná umelecká škola M.Vileca, Bardbyt, spol. s r. o., Bardterm, spol. s r. o. a Bardejovská televízna spoločnosť, spol. s r,. o,.), ako aj návrhmi nakladania a nájmu nehnuteľného majetku mesta.  V programe rokovania rady bude i vyhodnotenie údržby mestských komunikácií a chodníkov počas uplynulej zimnej sezóny, návrh na schválenie a financovanie projektov či návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010.