Prečítané: 2184x

Mesto Bardejov v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné pracovné miesta na pozíciu

Pomocný vychovávateľ v materskej škole

Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov - jedno pracovné miesto od 1.3.2022 do 31.8.2023

Materská škola, Komenského 24, Bardejov – dve pracovné miesta od 1.9.2022 do 31.8.2023

 

A/ Kvalifikačné predpoklady:

B/ Náplň práce:  

Pomocný vychovávateľ v materskej škole bude podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhať pri:

C/ Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 16 v Bardejove

pre

V Bardejove: 11. 02. 2022.

                                                                                                                                    MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                                    primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-02-18, 14:02  marek.duleba@bardejov.sk