Prečítané: 8476x

V zasadačke mestskej rady sa dnes (7. 6.) so začiatkom o 14. 30. hod. zíde Komisia bytová, sociálnej pomoci  a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove, ktorú zvolal jej predseda MUDr. Andrej Havrilla. Hlavným bodom rokovania komisie bude posúdenie poradovníka na prideľovanie nájomných bytov s nižším štandardom na ulici Poštárka.

V rovnakých priestoroch sa zajtra (8. 6.) zídu na svojom pravidelnom zasadnutí aj členovia komisie podnikateľských aktivít a regionálneho rozvoja MsZ, ktorú zvolal predseda Ing. Ján Pecuch. Okrem iného sa členovia komisie budú venovať zhodnoteniu svojej činnosti za prvý polrok 2010 a návrhu plánu zasadnutí a kontrolnej činnosti komisie v druhej polovici tohto roka. Komisia si taktiež vypočuje informatívnu, správu o realizácii investičných akcií za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré zabezpečuje oddelenie podnikateľských činností Mestského úradu v Bardejove. Túto správu prednesie vedúci oddelenia Ing. Mikuláš Serečun. Začiatok rokovania je o 14. 00. hod