Prečítané: 8799x
Centrum voľného času je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie s celoročnou prevádzkou, preto aj počas prázdnin ponúka deťom stráviť voľný čas zaujímavo a pod pedagogickým dozorom. CVČ počas letných prázdnin organizuje detské tábory bez pobytu, vždy v týždenných intervaloch. Každý týždeň počas tábora je organizovaný celodenný výlet do okolia, na ktorom sa môžu zúčastniť aj rodičia s deťmi.   

Je potrebné aby rodičia svoje deti prihlásili na tieto tábory minimálne týždeň pred termínom tábora, pretože sa musia zabezpečiť organizačné náležitosti.  Na výlet sa treba prihlásiť sa najneskôr v pondelok, keď sa začína tábor. Poplatok za týždenný tábor je 31,- €, v cene je aj výlet. Poplatky na výlety pre rodičov sa dozviete pri prihlasovaní. Rodičia využite príležitosť vyplniť voľný čas svojim deťom zaujímavo a zabezpečte im zaujímavé prázdninové zážitky.

Termíny táborov a miesta výletov:

DÚHA – 6. až 10. júla 2010 – výlet 7.6.2010 – hrad Stará Ľubovňa

RADOSŤ – 12. až 16. júla 2010 – výlet 14.7.2010 – ZOO Spišská Nová Ves

infoTAbor – 19. až 23. júla 2010 – výlet 21.7.2010 – Svidník a okolie

POHODA – 26. až 30. júla 2010 – výlet 28.7.2010 – Aquapark Poprad

RUMCAJS – 2. až 6. augusta 2010 – výlet 4.8.2010 – Vysoké Tatry

SLNIEČKO – 9. až 13. augusta 2010 – výlet 11.8.2010 – Krásna Hôrka

ZÁLESÁK – 16. až 20. augusta 2010 – výlet 18.8.2010 – Vysoké Tatry

 

Miesta a dátumy výletov môžu byť upravené podľa počasia a aktuálnej situácie.

Ďalšie podrobnosti priamo v CVČ.

Kontakt: 0544722545