Prečítané: 7000x
ms_kom_47Využívanie možností štrukturálnych fondov EU pre zlepšenie podmienok života  sa stali jednou z priorít činnosti orgánov samosprávy mesta Bardejov.  Mesto Bardejov zabezpečilo prostredníctvom grantového projektu Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Komenského 47 na sídlisku Obrancov mieru reálne naplnenie tohto cieľa. Uskutočnením rekonštrukcie tejto materskej školy z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovom objeme projektu viac ako 374 000 € s 5 % spoluúčasťou mesta sa  výrazne zlepšili  podmienky pre výchovno – vzdelávací proces tých najmenších v našom meste.

 

Od 2. septembra 2010 sa do zrekonštruovaných priestorov tejto materskej školy presťahujú a začnú svoju činnosť aj Územné detské jasle v Bardejove, ktoré doteraz sídlili v priestoroch materskej školy na sídlisku Pod Papierňou.

Bližšie informácie o prevádzke a činnosti Územných detských jaslí v Bardejove získate u vedúcej Územných detských jaslí p. Marty Kotorovej, Komenského 47, tel. kontakt: 054/ 472 28 60.