Začiatok zberu: 01.03.2012
Koniec zberu: 31.03.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
9 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
12 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
12 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
13 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
13 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
14 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
14 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
15 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
15 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
18 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
18 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
22 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
22 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
23 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
31 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
34 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
37 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
37 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
40 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
42 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
42 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
45 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
45 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
46 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
47 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
47 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
52 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
52 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
53 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
53 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
64 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
64 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
76 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
76 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
77 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
77 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
82 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
82 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
83 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
83 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
84 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
84 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
86 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
87 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
87 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
90 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
90 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
91 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
91 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
92 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
92 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
93 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
93 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
94 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
94 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
108 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
108 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
137 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
137 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
140 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
141 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
142 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
145 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
145 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
148 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
148 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
150 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
150 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
168 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
168 Papier 1 Vrece 08.03.2012
168 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
168 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
172 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
173 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
173 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
174 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
179 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
179 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
231 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
231 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
234 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
234 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
243 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
243 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
245 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
245 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
248 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
248 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
250 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
250 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
255 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
255 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
266 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
267 Plasty 4 Vrece 15.03.2012
269 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
273 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
279 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
279 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
280 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
280 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
282 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
282 Sklo 2 Vrece 15.03.2012
288 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
288 Sklo 3 Vrece 15.03.2012
289 Plasty 4 Vrece 15.03.2012
353 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
353 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
354 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
354 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
356 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
356 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
358 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
364 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
364 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
376 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
376 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
378 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
378 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
482 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
482 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
485 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
485 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
487 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
487 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
488 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1252 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1252 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1254 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1254 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1259 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1259 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1261 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1261 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1262 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1262 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1264 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1265 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1269 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1275 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1275 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1279 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1283 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1288 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1291 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1291 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1294 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1294 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1306 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1306 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
1311 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1311 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1312 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1312 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1313 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1313 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1317 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1317 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1321 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1321 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1323 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1323 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1325 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1325 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1328 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1328 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1331 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1331 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
1332 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1332 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1339 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1339 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1342 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1343 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1345 Plasty 4 Vrece 07.03.2012
1345 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1346 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1346 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1349 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1349 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1356 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1356 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1358 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1358 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1360 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1361 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1361 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1363 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1363 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1372 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1372 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
1376 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
1376 Papier 1 Vrece 08.03.2012
1376 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1376 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
1377 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1377 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1394 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1394 Sklo 3 Vrece 07.03.2012
1395 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1395 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1398 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1398 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1399 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1401 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1401 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1402 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1402 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1404 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1404 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1405 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
1405 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1407 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1407 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1408 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1408 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1410 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1410 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1417 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1417 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1429 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1429 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1430 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1430 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1432 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1432 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1433 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1433 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1434 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1434 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1435 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1435 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1436 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1436 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1437 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1437 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1439 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1439 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1440 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1444 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1444 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1449 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1449 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1455 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
1455 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
1456 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
1456 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
1458 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1458 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1460 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1460 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
1461 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1461 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1462 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1462 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1463 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1463 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1465 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1465 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1467 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1467 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1468 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1468 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1471 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1471 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1472 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1472 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1473 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1474 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1474 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1478 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1478 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
1481 Plasty 4 Vrece 15.03.2012
1481 Sklo 2 Vrece 15.03.2012
1482 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1482 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1484 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1484 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1485 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1485 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1487 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1487 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1492 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1493 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1493 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1494 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1495 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1495 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1496 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
1496 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1497 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1497 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1498 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1498 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1499 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
1499 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1500 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1500 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1504 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1504 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1505 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1505 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1506 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1506 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1508 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1508 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1511 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1511 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1513 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
1513 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
1514 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1514 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1515 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1515 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1522 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1522 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1523 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1525 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1525 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1526 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1526 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1528 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1529 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
1529 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1530 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1530 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1531 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
1531 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1532 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1532 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1533 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1533 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1542 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1542 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1544 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
1544 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1545 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1545 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1548 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1549 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1553 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1553 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1554 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1555 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1555 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1557 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1557 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1559 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
1559 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1561 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1563 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1563 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1564 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1564 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1565 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1565 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1566 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1566 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1568 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1568 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1570 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1573 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1573 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
1575 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1576 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1576 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1577 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1577 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1578 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1578 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
1579 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1579 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1580 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1580 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1582 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1582 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1583 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1583 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1585 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1585 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1587 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
1587 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1599 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1599 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1601 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
1601 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
1602 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1602 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1607 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1607 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1609 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1609 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1612 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1612 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1613 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
1613 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1614 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1614 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1619 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1619 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1620 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1620 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1621 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1621 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1624 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1625 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1625 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1626 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
1626 Sklo 4 Vrece 14.03.2012
1627 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1627 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1628 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
1628 Sklo 2 Vrece 15.03.2012
1629 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1629 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1635 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1635 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1637 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1637 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1640 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1640 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1642 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1643 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1643 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1645 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1645 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1646 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1646 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1648 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1648 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1649 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1649 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1650 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1652 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1652 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1656 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1656 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1658 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1658 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1659 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1660 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1660 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1661 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1661 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1663 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1663 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1664 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
1664 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1666 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1666 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1667 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1667 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
1670 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1670 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1672 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1672 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1673 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1673 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
1676 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1676 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1678 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1678 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1679 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1679 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1682 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1685 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1685 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1690 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1691 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1691 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1699 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1699 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1700 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1700 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1702 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1702 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1708 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1708 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1715 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1715 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1716 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
1717 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
1717 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1723 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1723 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1725 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
1725 Papier 1 Vrece 08.03.2012
1725 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
1725 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
1726 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1726 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1727 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1727 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1728 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1728 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1729 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1729 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1732 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1732 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1735 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1735 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1777 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1777 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1778 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1778 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1780 Plasty 4 Vrece 07.03.2012
1780 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1783 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1783 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1785 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1785 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1787 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1789 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
1789 Papier 1 Vrece 08.03.2012
1789 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
1789 Sklo 3 Vrece 13.03.2012
1791 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1791 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1792 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1792 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1793 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1798 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
1799 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1799 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1839 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1839 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1840 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1840 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1843 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1843 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1845 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1845 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1846 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1846 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1848 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1848 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1849 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1849 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1851 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1851 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1852 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1852 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1853 Plasty 4 Vrece 13.03.2012
1854 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
1854 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1875 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1875 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1923 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1923 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1925 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
1925 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1926 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1926 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1927 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1927 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1928 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1951 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1951 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1953 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
1953 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
1961 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
1961 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
1962 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1962 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1963 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1963 Sklo 3 Vrece 13.03.2012
1976 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
1976 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1979 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1979 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1981 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
1981 Papier 1 Vrece 08.03.2012
1981 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
1981 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
1982 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1982 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1983 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
1983 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
1984 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
1984 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
1985 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
1985 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
1987 Kovy 1 Kontajner 20.03.2012
1987 Papier 4 Kontajner 20.03.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
1987 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
1988 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1988 Plasty 2 Kontajner 29.03.2012
1988 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
1989 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1989 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
1989 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
1990 Kovy 55 Kontajner 26.03.2012
1990 Papier 2 Kontajner 26.03.2012
1990 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
1990 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
1991 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1991 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
1991 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
1992 Papier 3 Kontajner 28.03.2012
1992 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
1993 Papier 2 Kontajner 30.03.2012
1993 Plasty 1 Kontajner 29.03.2012
1994 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1994 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
1994 Sklo 2 Kontajner 26.03.2012
1995 Papier 3 Kontajner 29.03.2012
1995 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
1995 Sklo 2 Kontajner 26.03.2012
1996 Papier 3 Kontajner 29.03.2012
1996 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
1996 Sklo 2 Kontajner 26.03.2012
1997 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1997 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
1998 Papier 1 Kontajner 20.03.2012
1998 Plasty 2 Kontajner 28.03.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 09.03.2012
1999 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
1999 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2000 Kovy 2 Kontajner 26.03.2012
2000 Papier 3 3/4 Kontajner 26.03.2012
2000 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2000 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2001 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2001 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2001 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2002 Papier 3 Kontajner 29.03.2012
2002 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2002 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2003 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2003 Plasty 5 Kontajner 29.03.2012
2003 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2004 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2004 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2004 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2005 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2005 Plasty 4 Kontajner 28.03.2012
2005 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2006 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2006 Plasty 2 1/2 Kontajner 28.03.2012
2006 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2007 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2007 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2007 Sklo 2 Kontajner 26.03.2012
2008 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2008 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2008 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2009 Kovy 1 Kontajner 12.03.2012
2009 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2009 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2009 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2010 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2010 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2010 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2012 Papier 1 Kontajner 20.03.2012
2012 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2012 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2013 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2013 Plasty 5 Kontajner 28.03.2012
2013 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2014 Kovy 2 Kontajner 12.03.2012
2014 Papier 2 Kontajner 29.03.2012
2014 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2014 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2015 Kovy 2 Kontajner 30.03.2012
2015 Papier 3 Kontajner 30.03.2012
2015 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2015 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2016 Kovy 1 Kontajner 05.03.2012
2016 Papier 1 1/4 Kontajner 20.03.2012
2016 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2017 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2017 Papier 3 Kontajner 22.03.2012
2017 Plasty 4 Kontajner 28.03.2012
2017 Sklo 3 Kontajner 28.03.2012
2018 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2018 Papier 3 Kontajner 22.03.2012
2018 Plasty 5 Kontajner 28.03.2012
2019 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2019 Papier 3 Kontajner 22.03.2012
2019 Plasty 4 Kontajner 28.03.2012
2020 Papier 1 Kontajner 20.03.2012
2020 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2020 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2021 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2021 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2022 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2022 Papier 3 Kontajner 22.03.2012
2022 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2022 Sklo 1 Kontajner 28.03.2012
2023 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2023 Papier 3 Kontajner 22.03.2012
2023 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2024 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2024 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2024 Plasty 4 Kontajner 28.03.2012
2025 Plasty 1 Kontajner 15.03.2012
2026 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2026 Papier 2 Kontajner 22.03.2012
2026 Plasty 3 Kontajner 28.03.2012
2027 Papier 1 Kontajner 09.03.2012
2027 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2028 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2028 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2028 Plasty 5 Kontajner 30.03.2012
2028 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2029 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2029 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2029 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2029 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2030 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2030 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2030 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2030 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2031 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2031 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2031 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2031 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2032 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2032 Papier 7 Kontajner 30.03.2012
2032 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2032 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2033 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2033 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2033 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2033 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2034 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2034 Papier 7 Kontajner 30.03.2012
2034 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2034 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2035 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2035 Papier 7 Kontajner 30.03.2012
2035 Plasty 4 3/4 Kontajner 29.03.2012
2035 Sklo 2 Kontajner 26.03.2012
2036 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2036 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2036 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2036 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2037 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2037 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2037 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2037 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2038 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2038 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2038 Plasty 5 Kontajner 29.03.2012
2038 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2039 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2039 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2039 Plasty 5 Kontajner 29.03.2012
2039 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2040 Kovy 2 Kontajner 30.03.2012
2040 Papier 5 Kontajner 29.03.2012
2040 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2040 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2041 Kovy 1 Kontajner 05.03.2012
2041 Papier 3 Kontajner 29.03.2012
2041 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2041 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2042 Kovy 3 Kontajner 30.03.2012
2042 Papier 4 Kontajner 29.03.2012
2042 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2042 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2043 Kovy 2 Kontajner 22.03.2012
2043 Papier 3 Kontajner 29.03.2012
2043 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2043 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2044 Kovy 3 Kontajner 30.03.2012
2044 Papier 4 Kontajner 29.03.2012
2044 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2044 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2045 Kovy 1 Kontajner 05.03.2012
2045 Papier 4 Kontajner 29.03.2012
2045 Plasty 4 Kontajner 27.03.2012
2045 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2046 Kovy 2 Kontajner 30.03.2012
2046 Papier 3 Kontajner 30.03.2012
2046 Plasty 3 Kontajner 27.03.2012
2046 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2047 Papier 1 Kontajner 20.03.2012
2047 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2047 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2048 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2048 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2048 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2049 Kovy 2 Kontajner 30.03.2012
2049 Papier 4 Kontajner 30.03.2012
2049 Plasty 2 Kontajner 27.03.2012
2050 Kovy 2 Kontajner 30.03.2012
2050 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2050 Plasty 2 Kontajner 27.03.2012
2051 Kovy 3 Kontajner 30.03.2012
2051 Papier 6 Kontajner 30.03.2012
2051 Plasty 3 Kontajner 27.03.2012
2051 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2052 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2052 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2052 Sklo 3 Kontajner 27.03.2012
2053 Kovy 1 Kontajner 26.03.2012
2053 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2053 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2053 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2054 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2054 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2054 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2055 Papier 4 Kontajner 26.03.2012
2055 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2055 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 20.03.2012
2056 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2056 Plasty 3 Kontajner 29.03.2012
2056 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2057 Kovy 2 Kontajner 09.03.2012
2057 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2057 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2057 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2058 Papier 2 Kontajner 20.03.2012
2058 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2058 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2059 Kovy 1 Kontajner 22.03.2012
2059 Papier 2 Kontajner 30.03.2012
2059 Plasty 1 Kontajner 29.03.2012
2061 Papier 3 Kontajner 20.03.2012
2061 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2061 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2062 Kovy 1 Kontajner 27.03.2012
2062 Papier 5 Kontajner 30.03.2012
2062 Plasty 4 Kontajner 29.03.2012
2062 Sklo 1 Kontajner 26.03.2012
2501 Plasty 5 Vrece 14.03.2012
2501 Sklo 6 Vrece 14.03.2012
2506 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2508 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2508 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2509 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2509 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2516 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2516 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2518 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2518 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2519 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2519 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2521 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
2521 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
2522 Plasty 3 Vrece 15.03.2012
2522 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
2523 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2523 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2525 Plasty 4 Vrece 13.03.2012
2525 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
2526 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
2526 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
2528 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2528 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
2529 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2529 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2532 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2533 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2533 Sklo 3 Vrece 06.03.2012
2534 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2535 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
2535 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
2536 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
2536 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2538 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2542 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2542 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2543 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2543 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2544 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
2544 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
2545 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
2545 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
2546 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2550 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2550 Sklo 4 Vrece 08.03.2012
2551 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2551 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2552 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2552 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2553 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
2553 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2554 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2554 Sklo 3 Vrece 07.03.2012
2555 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2555 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2556 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2556 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2557 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
2557 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
2558 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2558 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
2559 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2563 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2563 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2565 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2565 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2566 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
2567 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2567 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2569 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2569 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2571 Plasty 3 Vrece 15.03.2012
2571 Sklo 2 Vrece 15.03.2012
2572 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2572 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
2575 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2576 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2576 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2578 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
2578 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
2579 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2579 Sklo 3 Vrece 13.03.2012
2580 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2580 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
2582 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2582 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2584 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
2585 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
2586 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2588 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2588 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2589 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2589 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2590 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2591 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2591 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2592 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2593 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2593 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
2594 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2596 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
2596 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
2599 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2599 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2601 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
2601 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
2602 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2602 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
2603 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
2603 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
2604 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2604 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2605 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
2607 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2607 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
2608 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
2608 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2610 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
2610 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2611 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
2611 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2613 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2613 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2614 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2614 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2615 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2615 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2618 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
2618 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
2620 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
2620 Papier 1 Vrece 08.03.2012
2620 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2620 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2622 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2622 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
2625 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2625 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
2626 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
2627 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
2627 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
2628 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
2629 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
2629 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
2630 Sklo 01.2 Vrece 06.03.2012
2631 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
2631 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
2632 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2632 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
2633 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
2633 Sklo 01.4 Vrece 08.03.2012
2635 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
2636 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
2636 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
2637 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
2637 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
2638 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
2638 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
2641 Kovy 1 Vrece 20.03.2012
2641 Papier 1 Vrece 20.03.2012
2641 Plasty 1 Vrece 20.03.2012
2641 Sklo 1 Vrece 20.03.2012
2642 Kovy 1 Vrece 21.03.2012
2642 Papier 1 Vrece 21.03.2012
2642 Plasty 1 Vrece 21.03.2012
2642 Sklo 1 Vrece 21.03.2012
2644 Kovy 1 Vrece 26.03.2012
2644 Papier 1 Vrece 26.03.2012
2644 Plasty 3 Vrece 26.03.2012
2644 Sklo 2 Vrece 26.03.2012
2645 Kovy 1 Vrece 26.03.2012
2645 Papier 1 Vrece 26.03.2012
2645 Plasty 1 Vrece 26.03.2012
2645 Sklo 1 Vrece 26.03.2012
2646 Kovy 1 Vrece 27.03.2012
2646 Papier 1 Vrece 27.03.2012
2646 Plasty 1 Vrece 27.03.2012
2646 Sklo 1 Vrece 27.03.2012
2647 Kovy 1 Vrece 27.03.2012
2647 Papier 1 Vrece 27.03.2012
2647 Plasty 1 Vrece 27.03.2012
2647 Sklo 1 Vrece 27.03.2012
2648 Kovy 1 Vrece 28.03.2012
2648 Papier 1 Vrece 28.03.2012
2648 Plasty 1 Vrece 28.03.2012
2648 Sklo 1 Vrece 28.03.2012
3751 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
3765 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3765 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3766 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
3766 Papier 1 Vrece 08.03.2012
3766 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
3766 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
3767 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3767 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3771 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3771 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3772 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3772 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3775 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3775 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3776 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3776 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3777 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3777 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3778 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3778 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3779 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3787 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3787 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3790 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3790 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3791 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3791 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3793 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3797 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3797 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3798 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3798 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3801 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3801 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3804 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3804 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3805 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3805 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3807 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3807 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3809 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3809 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3810 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3810 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3811 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3811 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3813 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3813 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3814 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3814 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3815 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3815 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3816 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3820 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3820 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3822 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3822 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3824 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3824 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3825 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3825 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3827 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3827 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3829 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3829 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3830 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3830 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3831 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3833 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3833 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3840 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3840 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3842 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3842 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3844 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3844 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3845 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3845 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3847 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3847 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3848 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3848 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3853 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3853 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3855 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3856 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3856 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3859 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3863 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3864 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3864 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3866 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
3866 Papier 1 Vrece 08.03.2012
3866 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
3866 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
3868 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3868 Sklo 5 Vrece 06.03.2012
3870 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3874 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3874 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3875 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3876 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3876 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3879 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3879 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3880 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3880 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3881 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3881 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3884 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3884 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3885 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3885 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3886 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3886 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3887 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3887 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3890 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3890 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3891 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3894 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3896 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3897 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3898 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3899 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3902 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3902 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3904 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3904 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3905 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3905 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3906 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3906 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3909 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3909 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3910 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3912 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3912 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3913 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3913 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3914 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3914 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3915 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3915 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3919 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3919 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3920 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3920 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3921 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3921 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3924 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3924 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3926 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3927 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3928 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3928 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3932 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3932 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3933 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3938 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3938 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3939 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3939 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3943 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3943 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3944 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3944 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3946 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3946 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3947 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3947 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3948 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3948 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
3949 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3949 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3950 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3950 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3951 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3953 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3953 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3954 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3954 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3956 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3956 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3957 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3957 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3958 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3965 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3967 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3967 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3968 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3977 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3977 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3979 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3979 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3982 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3982 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3984 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
3984 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3987 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
3987 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3991 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
3991 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
3995 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4003 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
4003 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4004 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4007 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4007 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4008 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4008 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4009 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4009 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4013 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4013 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4019 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4019 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4021 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4021 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4022 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4022 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4023 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4026 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4026 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4030 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4030 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4031 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4031 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4038 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4038 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4040 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4040 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4041 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4041 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4042 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4042 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4043 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4043 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4044 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4044 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4047 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4047 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4048 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4048 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4050 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4050 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4052 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4052 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4054 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4054 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4057 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
4057 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4060 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4060 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4061 Plasty 01.2 Vrece 06.03.2012
4065 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4065 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4067 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4067 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4072 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
4076 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
4076 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4080 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4081 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4081 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4085 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4085 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4088 Plasty 2 Vrece 09.03.2012
4094 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4094 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4100 Plasty 4 Vrece 07.03.2012
4100 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4101 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4101 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4102 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4102 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4103 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4103 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4105 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4105 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4108 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4108 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4114 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4117 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4118 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4118 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4119 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4119 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4126 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4126 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4127 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4127 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4128 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4131 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4131 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4132 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4132 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4136 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4136 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4138 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4138 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4139 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4139 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4140 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4140 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4143 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
4143 Papier 1 Vrece 08.03.2012
4143 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4143 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4144 Plasty 3 Vrece 08.03.2012
4144 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4155 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4155 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4157 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4157 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4158 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4159 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4159 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4162 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4162 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4165 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4167 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4167 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4169 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4169 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4170 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4171 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4171 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4172 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4180 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4182 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4182 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4184 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4185 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4185 Sklo 2 Vrece 06.03.2012
4189 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4189 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4192 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4192 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4193 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4193 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4194 Plasty 1 Vrece 06.03.2012
4200 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4209 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4209 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4212 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4216 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4216 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4218 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4228 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
4228 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4235 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
4235 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4245 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
4247 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
4247 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4249 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4250 Plasty 3 Vrece 06.03.2012
4250 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4251 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4251 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4252 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4253 Plasty 2 Vrece 06.03.2012
4253 Sklo 1 Vrece 06.03.2012
4256 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4256 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4265 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4265 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4266 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4266 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4267 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4267 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4277 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4277 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4280 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4280 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4281 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4283 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4294 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4294 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4300 Kovy 1 Vrece 15.03.2012
4300 Plasty 3 Vrece 15.03.2012
4300 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4306 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
4313 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4313 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4315 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4318 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4318 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4319 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4319 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4327 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4327 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4328 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4331 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4331 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4333 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4336 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4336 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4338 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4338 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4340 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4340 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4342 Plasty 4 Vrece 13.03.2012
4342 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4343 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4343 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4344 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4344 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4346 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4346 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4347 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4349 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4354 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4354 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4356 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4357 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4357 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4358 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4358 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4359 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4359 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4360 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4360 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4361 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4367 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4367 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4376 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4376 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4377 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4379 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4379 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4382 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4382 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4389 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4389 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4392 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4392 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4394 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4394 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4395 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4395 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4398 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4398 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4403 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4404 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4404 Sklo 5 Vrece 13.03.2012
4414 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4416 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4416 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4423 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4423 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4425 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4426 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4426 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4428 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4428 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4429 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4429 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4430 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4430 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4431 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4431 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4437 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4437 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4440 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4440 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4441 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4441 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4443 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4443 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4449 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4449 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4450 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4450 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4452 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4452 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4455 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4456 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4458 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4459 Plasty 5 Vrece 14.03.2012
4459 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
4463 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4463 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4464 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4464 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4467 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4469 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4470 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
4470 Papier 1 Vrece 08.03.2012
4470 Plasty 4 Vrece 14.03.2012
4470 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4481 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4481 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4482 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4485 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4487 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4487 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4491 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4491 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4492 Plasty 4 Vrece 14.03.2012
4492 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4493 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4493 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4495 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4501 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4501 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4502 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4502 Sklo 6 Vrece 14.03.2012
4505 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4505 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4507 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4507 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4508 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4512 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4512 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4514 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4521 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4521 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4523 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4523 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4525 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4525 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4528 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4532 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4532 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4534 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4534 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4535 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4535 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4539 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4539 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4542 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4542 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4549 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4549 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4551 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4551 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4554 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4558 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4558 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4559 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4559 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4562 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4562 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4564 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4564 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4565 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4565 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4566 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4566 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4568 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4568 Sklo 7 Vrece 14.03.2012
4569 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4570 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4571 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4571 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4575 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4575 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4579 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4579 Sklo 4 Vrece 14.03.2012
4581 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4581 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4583 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4583 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4584 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4585 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4585 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4589 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
4589 Papier 1 Vrece 08.03.2012
4589 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4589 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4593 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4593 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4594 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4594 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4596 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4600 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4600 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4611 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4611 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4612 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4612 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4618 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4618 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4619 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4628 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4628 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4629 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4629 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4634 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4634 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4635 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4635 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4636 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4636 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4640 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4640 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4641 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4643 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4643 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4645 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4645 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4647 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4647 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4648 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4648 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4654 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4654 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4660 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4660 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4662 Plasty 4 Vrece 14.03.2012
4662 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4663 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4663 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4664 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4669 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4669 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4671 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4675 Papier 1 Vrece 14.03.2012
4675 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4676 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4676 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4680 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4680 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4682 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4682 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4683 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4683 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4684 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4684 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4686 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4686 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4687 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4687 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4688 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4689 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4689 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4690 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4690 Sklo 4 Vrece 14.03.2012
4691 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4691 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
4693 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4693 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4696 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4696 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4697 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4697 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4700 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4700 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4701 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4705 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4708 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4708 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4710 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4710 Sklo 4 Vrece 14.03.2012
4712 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4715 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4715 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4720 Plasty 1 Vrece 14.03.2012
4720 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4722 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4722 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4725 Plasty 3 Vrece 14.03.2012
4725 Sklo 3 Vrece 14.03.2012
4726 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4726 Sklo 2 Vrece 14.03.2012
4729 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4729 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4730 Plasty 2 Vrece 14.03.2012
4730 Sklo 1 Vrece 14.03.2012
4735 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4735 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4737 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4737 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4739 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4744 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4746 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4746 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4753 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4753 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4754 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4754 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4760 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4760 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4761 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4761 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4762 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4762 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4765 Plasty 3 Vrece 13.03.2012
4765 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4766 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4766 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4767 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4767 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4773 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4773 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4774 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4774 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4779 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4779 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4783 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4786 Plasty 4 Vrece 13.03.2012
4786 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4791 Kovy 1 Vrece 13.03.2012
4791 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4791 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4794 Papier 1 Vrece 13.03.2012
4794 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4795 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4795 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4797 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4799 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4799 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4801 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4801 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4808 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4808 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4809 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4809 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4821 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4821 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4825 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4825 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4826 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4826 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4827 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4827 Sklo 2 Vrece 13.03.2012
4828 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4828 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4831 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4831 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4834 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4834 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4835 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4836 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4836 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4839 Plasty 2 Vrece 13.03.2012
4839 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4841 Plasty 1 Vrece 13.03.2012
4841 Sklo 1 Vrece 13.03.2012
4842 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4842 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4843 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4843 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4847 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4847 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4848 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4848 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4850 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4850 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4851 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4851 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4853 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4853 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4854 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4854 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4856 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4856 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4859 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4859 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4860 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4860 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4862 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4862 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4863 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4863 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4867 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4868 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4868 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4869 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4869 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4872 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4872 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4873 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4873 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4874 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4874 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4875 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4876 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4876 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4879 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
4879 Sklo 3 Vrece 07.03.2012
4881 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4881 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4882 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4882 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4887 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4887 Sklo 2 Vrece 07.03.2012
4888 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4888 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4898 Kovy 1 Vrece 08.03.2012
4898 Papier 1 Vrece 08.03.2012
4898 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4898 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4904 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4904 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4906 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4906 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4914 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4914 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4915 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4916 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4916 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4922 Plasty 3 Vrece 07.03.2012
4922 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4925 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4925 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4934 Plasty 2 Vrece 07.03.2012
4935 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4935 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4937 Plasty 1 Vrece 07.03.2012
4937 Sklo 1 Vrece 07.03.2012
4938 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4938 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4946 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4946 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4970 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
4978 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
4978 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4979 Plasty 1 Vrece 15.03.2012
4979 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4980 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
4980 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4981 Plasty 2 Vrece 15.03.2012
4981 Sklo 1 Vrece 15.03.2012
4984 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4985 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4987 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4987 Sklo 2 Vrece 08.03.2012
4989 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4989 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4990 Plasty 2 Vrece 08.03.2012
4994 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4994 Sklo 1 Vrece 08.03.2012
4997 Plasty 1 Vrece 08.03.2012
4997 Sklo 1 Vrece 08.03.2012