Začiatok zberu: 01.05.2012
Koniec zberu: 31.05.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
6 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
7 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
7 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
10 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
10 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
12 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
12 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
13 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
13 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
14 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
14 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
15 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
15 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
16 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
16 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
18 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
22 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
22 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
23 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
24 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
30 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
30 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
34 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
42 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
42 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
43 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
43 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
45 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
45 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
46 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
47 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
47 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
52 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
52 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
53 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
53 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
54 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
54 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
55 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
55 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
58 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
58 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
76 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
76 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
77 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
77 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
81 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
81 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
82 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
82 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
83 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
84 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
85 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
85 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
86 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
86 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
90 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
90 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
91 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
91 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
92 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
92 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
94 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
99 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
99 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
108 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
108 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
114 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
140 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
140 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
141 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
141 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
142 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
142 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
148 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
148 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
150 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
168 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
172 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
172 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
173 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
173 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
174 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
181 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
181 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
231 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
231 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
234 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
234 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
240 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
240 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
245 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
245 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
248 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
250 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
255 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
255 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
260 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
260 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
264 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
264 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
266 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
267 Plasty 4 Vrece 10.05.2012
269 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
269 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
275 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
275 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
288 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
288 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
289 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
289 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
290 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
290 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
353 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
353 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
354 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
354 Sklo 3 Vrece 04.05.2012
356 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
358 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
364 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
364 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
368 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
368 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
376 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
376 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
378 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
487 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
487 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1252 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1252 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1254 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1254 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1259 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1259 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1261 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1261 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1262 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
1269 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1269 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1275 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1275 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1288 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1292 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1299 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1299 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
1305 Plasty 3 Vrece 07.05.2012
1305 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1313 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1313 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1317 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1317 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1320 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1320 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1321 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1321 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1331 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1331 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
1332 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1342 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1342 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1343 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1343 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1344 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1344 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1345 Plasty 3 Vrece 03.05.2012
1345 Sklo 01.4 Vrece 03.05.2012
1346 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1346 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1354 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1358 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1358 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1360 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1361 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1361 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1363 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1363 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1364 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1364 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1372 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1376 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1376 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1377 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1394 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1394 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1395 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1395 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1398 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1398 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1399 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1401 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1401 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1402 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1404 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1404 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1405 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1405 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1407 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1408 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1408 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1409 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1409 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1411 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1411 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1417 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1417 Sklo 3 Vrece 03.05.2012
1418 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1427 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1427 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1429 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1429 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1430 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1432 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1432 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1433 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1433 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1434 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1435 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1435 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1436 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1436 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1437 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1437 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1438 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1438 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1439 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1439 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1449 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1449 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1456 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
1456 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1458 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
1458 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1459 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1460 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1460 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1462 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1462 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1465 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1465 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1467 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1474 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1474 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1476 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1481 Plasty 4 Vrece 10.05.2012
1481 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1482 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1482 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1484 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1484 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1485 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1487 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1488 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1488 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1493 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1493 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1498 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1498 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1500 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1500 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1505 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1505 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1506 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1506 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
1508 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1508 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1511 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1511 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1513 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
1513 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
1514 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1514 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1515 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1516 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1516 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
1517 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1517 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1522 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1522 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1523 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1523 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1524 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
1524 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1525 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1525 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1526 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1526 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1527 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1527 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1528 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1529 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1529 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1530 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1530 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
1532 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1532 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
1534 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1542 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1542 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1545 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1545 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1548 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1548 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1550 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
1550 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
1552 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1552 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1554 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1554 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1555 Plasty 3 Vrece 04.05.2012
1555 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1559 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1559 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
1560 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1560 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1566 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1566 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1575 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1575 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1576 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1578 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1578 Sklo 1 1/4 Vrece 09.05.2012
1579 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1579 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1580 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1580 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1582 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1583 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1583 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1587 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1587 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1601 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
1601 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1602 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1602 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1605 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1605 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1607 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1609 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1610 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1612 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1612 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1614 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1614 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
1619 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1620 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1620 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1621 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1621 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1624 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1625 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1626 Plasty 4 Vrece 09.05.2012
1626 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
1627 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1627 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1628 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
1628 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
1630 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1630 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1635 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1635 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1637 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1637 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1638 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1638 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1640 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1640 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1642 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1642 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1643 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1643 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1644 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1645 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1645 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1646 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1646 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1648 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1648 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1649 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1649 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1650 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1650 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1652 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1652 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1657 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1657 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1659 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1660 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1660 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
1663 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1663 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1664 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1664 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
1666 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1666 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
1670 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1670 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1672 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1672 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1673 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1673 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1674 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1674 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1676 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1676 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1678 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1679 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1680 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1682 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1688 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1688 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1690 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1690 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1693 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1693 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1695 Plasty 3 Vrece 03.05.2012
1699 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1699 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1700 Plasty 4 Vrece 03.05.2012
1700 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1702 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1702 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1703 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1703 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1707 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1707 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1711 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1715 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1715 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1716 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
1716 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1717 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1717 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1723 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1723 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1725 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1725 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1726 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1726 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1727 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1728 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1728 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1729 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
1729 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
1730 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
1730 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
1732 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1732 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1734 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1734 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
1735 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1735 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1777 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
1778 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1778 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1780 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
1780 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
1783 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1783 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1785 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1785 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1789 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
1789 Papier 1 Vrece 18.05.2012
1789 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
1789 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
1839 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1839 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1840 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1840 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1841 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1843 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1843 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1844 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1844 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1845 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1845 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1846 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1847 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1848 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1848 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1851 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1851 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1853 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1853 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1854 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1875 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1875 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1923 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
1923 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1925 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
1925 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1927 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1927 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1928 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1928 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1951 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
1951 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
1952 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1952 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1953 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1954 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1954 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1955 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1955 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1961 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
1961 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
1962 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
1962 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1975 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
1976 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
1976 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
1981 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
1981 Papier 1 Vrece 18.05.2012
1981 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
1981 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
1984 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
1984 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
1987 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1987 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
1988 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
1989 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
1989 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
1989 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
1990 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
1990 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
1990 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
1991 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1991 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
1992 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
1992 Papier 1 Kontajner 25.05.2012
1992 Plasty 5 Kontajner 31.05.2012
1993 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1993 Plasty 2 Kontajner 30.05.2012
1994 Kovy 1 Kontajner 28.05.2012
1994 Papier 2 Kontajner 28.05.2012
1994 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
1995 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1995 Plasty 2 Kontajner 28.05.2012
1996 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1996 Plasty 2 Kontajner 28.05.2012
1997 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1997 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
1998 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
1998 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
1999 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
1999 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2000 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2000 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2001 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2001 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2002 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2002 Plasty 3 Kontajner 21.05.2012
2003 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2003 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2003 Plasty 3 Kontajner 31.05.2012
2004 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2004 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2004 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2005 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2005 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2005 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2006 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2006 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2006 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2007 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2007 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2007 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2008 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2008 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2009 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2009 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2009 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2010 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2010 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2010 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2012 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2012 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2012 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2013 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2013 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2013 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2014 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2014 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2015 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2015 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2016 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2016 Plasty 5 Kontajner 31.05.2012
2017 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2017 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2017 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2018 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2018 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2018 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2019 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2019 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2019 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2020 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2020 Plasty 3 Kontajner 31.05.2012
2021 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2022 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2022 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2022 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2023 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2023 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2023 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2024 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2024 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2025 Plasty 1 Kontajner 09.05.2012
2026 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2026 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2027 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2027 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2027 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2028 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2028 Papier 3 Kontajner 25.05.2012
2028 Plasty 3 Kontajner 29.05.2012
2029 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2029 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2029 Plasty 1 Kontajner 07.05.2012
2030 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2030 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2030 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2031 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2031 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2031 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2032 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2032 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2032 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2033 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2033 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2033 Plasty 1 Kontajner 07.05.2012
2034 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2034 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2034 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2035 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2035 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2035 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2036 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2036 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2036 Plasty 1 Kontajner 29.05.2012
2037 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2037 Plasty 2 Kontajner 29.05.2012
2038 Kovy 1 Kontajner 14.05.2012
2038 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2038 Plasty 1 Kontajner 29.05.2012
2039 Papier 2 Kontajner 14.05.2012
2039 Plasty 3 Kontajner 29.05.2012
2040 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2040 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2040 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2041 Papier 1 Kontajner 25.05.2012
2041 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2042 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2042 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2042 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2043 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2043 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2043 Plasty 3 Kontajner 31.05.2012
2044 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2044 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2044 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2045 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2045 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2045 Plasty 3 Kontajner 31.05.2012
2046 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2046 Plasty 4 Kontajner 31.05.2012
2047 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2047 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2048 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2048 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2049 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2049 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2050 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2050 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2051 Kovy 1 Kontajner 30.05.2012
2051 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2051 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2052 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2052 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2052 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2053 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2053 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2054 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2054 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2055 Papier 1 Kontajner 11.05.2012
2055 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2056 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2056 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2057 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2057 Papier 1 Kontajner 25.05.2012
2057 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2058 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2058 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2058 Plasty 3 Kontajner 30.05.2012
2059 Plasty 2 Kontajner 21.05.2012
2061 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2061 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2061 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2062 Kovy 1 Kontajner 25.05.2012
2062 Papier 2 Kontajner 25.05.2012
2062 Plasty 4 Kontajner 30.05.2012
2075 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2076 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2076 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2077 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2077 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2079 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2079 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2080 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2080 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2083 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2083 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2084 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2084 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
2086 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2086 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
2087 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2087 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2088 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2088 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2090 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2091 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2091 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2093 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2093 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2096 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2096 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2097 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2097 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2101 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2101 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2102 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2102 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2103 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2103 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2109 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2109 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2501 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2501 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
2506 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2506 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2508 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2509 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2516 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2516 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2519 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2520 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
2520 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2521 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
2521 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2522 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2525 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2525 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2526 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2526 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2528 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2528 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2529 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2529 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2533 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2533 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
2535 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2535 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2536 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2536 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2537 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2537 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
2538 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2540 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2540 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2542 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2542 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2543 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2543 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2545 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2546 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2546 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2547 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2547 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2548 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
2550 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
2550 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2551 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2551 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2552 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2552 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2553 Plasty 3 Vrece 03.05.2012
2553 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2554 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2554 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
2555 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2555 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2557 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2557 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2558 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2558 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2563 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2563 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2565 Plasty 3 Vrece 04.05.2012
2567 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2567 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2568 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2568 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2569 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2569 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2571 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2571 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2575 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2576 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2576 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2578 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2578 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2580 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2580 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2582 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2582 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2584 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2586 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2586 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2587 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2587 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
2588 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2588 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2589 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2589 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2590 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2590 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2591 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2591 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2592 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2593 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2593 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2594 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2594 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2596 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2598 Papier 1 Vrece 03.05.2012
2598 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2598 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2599 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2599 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2600 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2600 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2602 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2602 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2603 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2603 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2604 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2604 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2607 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2607 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2608 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2608 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2610 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
2611 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2613 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2613 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2615 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
2615 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2616 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2616 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2618 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2618 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2619 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
2620 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
2620 Papier 1 Vrece 18.05.2012
2620 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
2620 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
2622 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
2622 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2625 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2625 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
2626 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
2628 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
2629 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2629 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2630 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
2631 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2631 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2632 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2632 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2633 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2633 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2634 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2634 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
2635 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2635 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2636 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
2636 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
2637 Plasty 3 Vrece 07.05.2012
2637 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
2638 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2638 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2640 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2640 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2642 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2642 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2643 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2643 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2644 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
2644 Sklo 3 Vrece 10.05.2012
2648 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
2648 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
2653 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2654 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2654 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2656 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2656 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2657 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
2657 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2658 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2658 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2660 Plasty 3 Vrece 04.05.2012
2660 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
2661 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2663 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2663 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2666 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
2666 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
2670 Kovy 1 Vrece 04.05.2012
2670 Papier 1 Vrece 04.05.2012
2670 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
2670 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
2672 Kovy 1 Vrece 07.05.2012
2672 Papier 1 Vrece 07.05.2012
2672 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2672 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2673 Kovy 1 Vrece 07.05.2012
2673 Papier 1 Vrece 07.05.2012
2673 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2673 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2674 Kovy 1 Vrece 07.05.2012
2674 Papier 1 Vrece 07.05.2012
2674 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2674 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
2675 Kovy 1 Vrece 09.05.2012
2675 Papier 1 Vrece 09.05.2012
2675 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
2675 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2676 Kovy 1 Vrece 09.05.2012
2676 Papier 1 Vrece 09.05.2012
2676 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
2676 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
2678 Kovy 1 Vrece 21.05.2012
2678 Papier 1 Vrece 21.05.2012
2678 Plasty 1 Vrece 21.05.2012
2678 Sklo 1 Vrece 21.05.2012
2679 Kovy 1 Vrece 22.05.2012
2679 Papier 1 Vrece 22.05.2012
2679 Plasty 1 Vrece 22.05.2012
2679 Sklo 1 Vrece 22.05.2012
2680 Kovy 1 Vrece 24.05.2012
2680 Papier 1 Vrece 24.05.2012
2680 Plasty 1 Vrece 24.05.2012
2680 Sklo 1 Vrece 24.05.2012
2681 Kovy 1 Vrece 28.05.2012
2681 Papier 1 Vrece 28.05.2012
2681 Plasty 1 Vrece 28.05.2012
2681 Sklo 1 Vrece 28.05.2012
2682 Kovy 1 Vrece 28.05.2012
2682 Papier 1 Vrece 28.05.2012
2682 Plasty 1 Vrece 28.05.2012
2682 Sklo 1 Vrece 28.05.2012
2683 Kovy 1 Vrece 28.05.2012
2683 Papier 1 Vrece 28.05.2012
2683 Plasty 3 Vrece 28.05.2012
2683 Sklo 2 Vrece 28.05.2012
3765 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3771 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3771 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3775 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3775 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3777 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3777 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3779 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3779 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3783 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3784 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3784 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3786 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3787 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3787 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3791 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3792 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3792 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3793 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3797 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3797 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3798 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3798 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3801 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3801 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3803 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3803 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3804 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3804 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3805 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3805 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3809 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3809 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3810 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3810 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3811 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3811 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3813 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3813 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3814 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3814 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3816 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3816 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3819 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3820 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
3820 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3824 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3824 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3827 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3827 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3829 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3829 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3830 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3830 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3833 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3840 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3840 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3841 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3842 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3842 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3844 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
3844 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3845 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3845 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3847 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3847 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3853 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3853 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3855 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3856 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3856 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3863 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3863 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3864 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3864 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3866 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3868 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3868 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3870 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3870 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3874 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3875 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3876 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3879 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3879 Sklo 3 Vrece 02.05.2012
3880 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3880 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3881 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3881 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3882 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3882 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3884 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3884 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3885 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3885 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3887 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3887 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3890 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3890 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3894 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3894 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3897 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3897 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3898 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3898 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3899 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3899 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3902 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3902 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3905 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3905 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3906 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3906 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3909 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3909 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3910 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3910 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3912 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3912 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3913 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3913 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3914 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3914 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3915 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3915 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3919 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3919 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3920 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3920 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3921 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3921 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3924 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3924 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3926 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3926 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3928 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3928 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3932 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3932 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3933 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3934 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3934 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3937 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3937 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3938 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3938 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3939 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3939 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3941 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3943 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3943 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3944 Plasty 4 Vrece 02.05.2012
3944 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3945 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3945 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3946 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3946 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3947 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
3947 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3949 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3949 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3950 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
3950 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
3951 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3951 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3954 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3954 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3957 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3957 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3958 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3963 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3963 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3965 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3965 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3966 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3966 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3967 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3967 Sklo 3 Vrece 02.05.2012
3968 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3977 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3977 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3979 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3983 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3983 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3984 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3987 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
3987 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3991 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3991 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
3996 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
3996 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4003 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4003 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4006 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4006 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4007 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4007 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4008 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
4008 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4009 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4009 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4013 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4013 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4016 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4019 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4019 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4021 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4021 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4022 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4022 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4024 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4024 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4025 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4025 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4026 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4030 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4030 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4031 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4031 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4035 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4035 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4038 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4038 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4040 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4040 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4042 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4043 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4043 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4047 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4048 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4048 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4050 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4050 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4054 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4057 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4057 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4060 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4060 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4061 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4061 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4065 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4067 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4067 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4071 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4071 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4072 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4072 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4076 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4080 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4080 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4081 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4081 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4084 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4084 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4085 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4086 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4088 Plasty 3 Vrece 03.05.2012
4090 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4090 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4091 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4091 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4092 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4092 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4094 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4094 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4098 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4100 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4101 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4101 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4102 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4102 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4103 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4103 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4106 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4107 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4107 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4108 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4108 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4114 Plasty 3 Vrece 03.05.2012
4119 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4121 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4121 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4126 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4126 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4127 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4127 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4138 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4140 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4140 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4143 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
4143 Papier 1 Vrece 18.05.2012
4143 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
4143 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
4144 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
4144 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4157 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4159 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
4159 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
4162 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4162 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4165 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
4165 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4167 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4167 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4169 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4171 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4171 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4172 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4172 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4183 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4183 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4184 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4189 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4192 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4194 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4200 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4200 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4208 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4208 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4216 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
4216 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4218 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4218 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4225 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4225 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4228 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4235 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
4235 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4240 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
4240 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4245 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4245 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4247 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
4249 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4249 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4250 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4250 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4251 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4251 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4252 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4252 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4253 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4253 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4256 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4262 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4262 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4264 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4264 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4265 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4265 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4266 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4266 Sklo 4 Vrece 07.05.2012
4267 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4267 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4283 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4300 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
4300 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4306 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
4306 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4310 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4310 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4313 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4313 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4315 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4315 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4318 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4318 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4319 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4319 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4321 Plasty 3 Vrece 04.05.2012
4321 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
4324 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4324 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4327 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4327 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4328 Plasty 3 Vrece 04.05.2012
4328 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
4331 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4331 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4335 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4335 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4336 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4336 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4337 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4337 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4338 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4338 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4340 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4340 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4343 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4343 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4344 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4344 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4345 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4346 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4349 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4349 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4356 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4356 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4384 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4384 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4389 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4389 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4395 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4395 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4398 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4398 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4403 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4404 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4414 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4414 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4415 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4415 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4416 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4416 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4425 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4425 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4429 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4429 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4437 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4437 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4452 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4455 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4455 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4456 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4456 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4464 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4464 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4467 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4467 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4468 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4468 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4469 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4469 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4475 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4475 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4487 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4487 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4491 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4491 Sklo 3 Vrece 09.05.2012
4492 Plasty 3 Vrece 09.05.2012
4492 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4493 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4493 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4495 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4495 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4496 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4496 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4498 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4499 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4499 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4501 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4501 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4502 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4502 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4503 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4503 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4505 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4505 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4512 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4512 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4520 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4523 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4523 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4525 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4525 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4532 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4532 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4534 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4534 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4539 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4542 Plasty 3 Vrece 09.05.2012
4542 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4543 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4543 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4549 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4557 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4557 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4558 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4558 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4562 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4562 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4563 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4563 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4564 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4564 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4565 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4565 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4568 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4568 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4572 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
4572 Papier 1 Vrece 18.05.2012
4572 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
4572 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
4575 Plasty 3 Vrece 09.05.2012
4575 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4576 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4579 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4579 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4586 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4586 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4587 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4587 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4593 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4593 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4594 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4594 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4610 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4610 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4616 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4619 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4619 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4628 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4628 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4629 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4629 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4631 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4634 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4635 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4635 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4641 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4643 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4647 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4647 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4648 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4648 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4662 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4663 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4669 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4669 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4671 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4671 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4675 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4675 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4676 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4676 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4680 Plasty 4 Vrece 09.05.2012
4680 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4683 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4683 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4684 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4684 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4686 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4687 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4687 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4688 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4688 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4690 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4690 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4693 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4693 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4696 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4696 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4697 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4697 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4700 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4700 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4705 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4705 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4707 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4708 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4710 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4712 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4715 Plasty 4 Vrece 09.05.2012
4715 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4720 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4720 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4722 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4722 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4725 Plasty 3 Vrece 09.05.2012
4725 Sklo 2 Vrece 09.05.2012
4726 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4726 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4729 Plasty 2 Vrece 09.05.2012
4729 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4730 Plasty 1 Vrece 09.05.2012
4730 Sklo 1 Vrece 09.05.2012
4731 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4731 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4735 Plasty 3 Vrece 07.05.2012
4735 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4736 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4737 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4737 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4739 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4739 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4741 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4741 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4744 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4744 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4746 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4746 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4756 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4756 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4761 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4761 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4762 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4762 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4765 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4765 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4766 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4766 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4786 Plasty 3 Vrece 07.05.2012
4786 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4794 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4795 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4795 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4797 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4797 Sklo 2 Vrece 07.05.2012
4805 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4805 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4808 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4825 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4825 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4826 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4826 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4835 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4835 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4836 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4836 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4837 Plasty 1 Vrece 07.05.2012
4837 Sklo 3 Vrece 07.05.2012
4839 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4841 Plasty 2 Vrece 07.05.2012
4841 Sklo 1 Vrece 07.05.2012
4842 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4842 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4843 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4843 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4844 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4850 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4850 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4851 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4853 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4853 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4856 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4859 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4860 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4860 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4863 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4863 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4866 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4866 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4868 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4869 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4869 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4872 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4872 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4873 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4873 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4874 Plasty 2 Vrece 02.05.2012
4874 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4875 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4875 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4876 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4877 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4877 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4879 Plasty 3 Vrece 02.05.2012
4879 Sklo 2 Vrece 02.05.2012
4882 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4882 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4883 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4883 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4887 Plasty 1 Vrece 02.05.2012
4887 Sklo 1 Vrece 02.05.2012
4898 Kovy 1 Vrece 18.05.2012
4898 Papier 1 Vrece 18.05.2012
4898 Plasty 1 Vrece 18.05.2012
4898 Sklo 1 Vrece 18.05.2012
4904 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4904 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4906 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4906 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4914 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4914 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4916 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4916 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4918 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4918 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4919 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4919 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4922 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4925 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4925 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4934 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4934 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4935 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4935 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4936 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4937 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4937 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4938 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4938 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4939 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4944 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4946 Plasty 1 Vrece 03.05.2012
4946 Sklo 1 Vrece 03.05.2012
4950 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
4950 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4971 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4971 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4972 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4973 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4973 Sklo 2 Vrece 10.05.2012
4974 Plasty 4 Vrece 10.05.2012
4974 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4975 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4975 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4978 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4978 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4979 Plasty 2 Vrece 10.05.2012
4980 Plasty 3 Vrece 10.05.2012
4980 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4981 Plasty 1 Vrece 10.05.2012
4981 Sklo 1 Vrece 10.05.2012
4982 Plasty 2 Vrece 03.05.2012
4982 Sklo 2 Vrece 03.05.2012
4984 Plasty 2 Vrece 04.05.2012
4989 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4990 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4990 Sklo 2 Vrece 04.05.2012
4992 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4994 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4994 Sklo 1 Vrece 04.05.2012
4995 Plasty 1 Vrece 04.05.2012
4995 Sklo 2 Vrece 04.05.2012