Začiatok zberu: 01.06.2012
Koniec zberu: 30.06.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
13 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
13 Papier 1 Vrece 07.06.2012
13 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
15 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
15 Papier 1 Vrece 07.06.2012
15 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
16 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
16 Papier 1 Vrece 07.06.2012
16 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
19 Papier 1 Vrece 07.06.2012
19 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
22 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
23 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
24 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
28 Papier 1 Vrece 07.06.2012
28 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
31 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
31 Papier 1 Vrece 07.06.2012
31 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
38 Papier 1 Vrece 07.06.2012
38 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
40 Kovy 2 Vrece 07.06.2012
40 Papier 1 Vrece 07.06.2012
40 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
42 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
42 Papier 1 Vrece 07.06.2012
42 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
46 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
46 Papier 1 Vrece 07.06.2012
46 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
52 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
53 Kovy 3 Vrece 07.06.2012
53 Papier 3 Vrece 07.06.2012
53 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
54 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
54 Papier 1 Vrece 07.06.2012
54 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
58 Papier 1 Vrece 07.06.2012
58 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
71 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
71 Papier 1 Vrece 07.06.2012
71 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
76 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
76 Papier 2 Vrece 07.06.2012
76 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
77 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
77 Papier 1 Vrece 07.06.2012
77 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
81 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
81 Papier 1 Vrece 07.06.2012
81 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
82 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
82 Papier 1 Vrece 07.06.2012
82 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
85 Papier 1 Vrece 07.06.2012
85 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
86 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
87 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
90 Papier 1 Vrece 06.06.2012
90 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
91 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
91 Papier 2 Vrece 06.06.2012
91 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
92 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
92 Papier 1 Vrece 06.06.2012
92 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
93 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
93 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
94 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
94 Papier 2 Vrece 06.06.2012
94 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
99 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
102 Papier 1 Vrece 06.06.2012
102 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
108 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
108 Papier 1 Vrece 06.06.2012
108 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
114 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
140 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
140 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
141 Papier 1 Vrece 07.06.2012
141 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
142 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
142 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
145 Papier 1 Vrece 07.06.2012
145 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
148 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
150 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
168 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
168 Papier 3 Vrece 08.06.2012
168 Plasty 3 Vrece 08.06.2012
168 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
172 Papier 1 Vrece 05.06.2012
172 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
173 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
174 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
174 Papier 1 Vrece 05.06.2012
174 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
179 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
179 Papier 1 Vrece 07.06.2012
179 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
181 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
181 Papier 1 Vrece 07.06.2012
181 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
231 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
231 Papier 1 Vrece 06.06.2012
231 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
234 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
240 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
240 Papier 1 Vrece 13.06.2012
240 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
245 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
245 Papier 1 Vrece 13.06.2012
245 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
248 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
248 Papier 2 Vrece 13.06.2012
248 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
248 Sklo 1 Vrece 13.06.2012
255 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
255 Papier 1 Vrece 05.06.2012
255 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
266 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
267 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
275 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
275 Papier 1 Vrece 14.06.2012
275 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
280 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
280 Papier 1 Vrece 14.06.2012
280 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
282 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
282 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
288 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
289 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
290 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
353 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
353 Papier 2 Vrece 07.06.2012
353 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
354 Kovy 2 Vrece 07.06.2012
354 Papier 1 Vrece 07.06.2012
354 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
355 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
355 Papier 1 Vrece 07.06.2012
355 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
356 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
356 Papier 1 Vrece 07.06.2012
356 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
358 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
358 Papier 2 Vrece 07.06.2012
358 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
364 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
364 Papier 1 Vrece 07.06.2012
364 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
368 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
376 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
378 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
378 Papier 2 Vrece 07.06.2012
378 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
482 Papier 1 Vrece 13.06.2012
482 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
487 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1259 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1259 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1259 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1261 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1261 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1261 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1262 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1264 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1264 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1265 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1265 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1269 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1269 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1269 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1271 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1271 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1275 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1275 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1279 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1279 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1279 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1287 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1291 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1291 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1292 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1296 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1296 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1304 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1304 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1305 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1305 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1312 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1312 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1312 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1313 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1313 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1317 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1317 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1317 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1321 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1321 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1321 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1324 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1324 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1328 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1328 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1328 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1331 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1331 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1331 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1342 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1342 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1342 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1343 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1343 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1343 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1345 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1345 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1346 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1349 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1349 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1349 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1358 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1358 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1358 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1360 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1360 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1360 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1364 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1368 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1368 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1372 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1372 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1372 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1376 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
1376 Papier 2 Vrece 08.06.2012
1376 Plasty 3 Vrece 08.06.2012
1376 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1377 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1377 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1395 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1395 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1395 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1399 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1400 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1400 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1400 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1402 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1402 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1402 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1404 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1404 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1404 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1405 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1405 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1405 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1407 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1407 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1407 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1408 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1408 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1408 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1409 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1411 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1417 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1429 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1429 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1430 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1430 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1430 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1432 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1432 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1432 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1434 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1434 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1434 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1435 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1435 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1435 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1436 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1436 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1436 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1437 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1437 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1437 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1438 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1438 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1438 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1439 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1439 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1439 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1440 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1440 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1440 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1443 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1443 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1444 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1444 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1444 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1447 Kovy 3 Vrece 06.06.2012
1447 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1447 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1449 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1455 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1456 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1456 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1456 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1458 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1458 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1458 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1459 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1460 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1460 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1460 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1462 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1465 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1465 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1470 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1470 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1470 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1473 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1473 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1473 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
1474 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1474 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1474 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1481 Kovy 2 Vrece 14.06.2012
1481 Papier 3 Vrece 14.06.2012
1481 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
1482 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1484 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1484 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1484 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1485 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1487 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1488 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1492 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1493 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1493 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1493 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1494 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1496 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
1497 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1497 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1497 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1498 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1498 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1498 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1499 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1499 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1499 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1500 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1500 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1500 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1501 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1504 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1504 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1504 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1505 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1505 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1506 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1506 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1506 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1511 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1511 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1511 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1512 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1512 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1512 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
1513 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1513 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1513 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1514 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1514 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1514 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1515 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1515 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1515 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1516 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1517 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1517 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1517 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1523 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1523 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1524 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1525 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1526 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1526 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1528 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1528 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1528 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1529 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1529 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1529 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1530 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1530 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1530 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1531 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1531 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1531 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1544 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1544 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1544 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1548 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1548 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1549 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1550 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1550 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1550 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1552 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1552 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1553 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1553 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1554 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1554 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1554 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1555 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1555 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1555 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1557 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1557 Papier 2 Vrece 13.06.2012
1557 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1558 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1558 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1558 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1559 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1559 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1559 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1560 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1560 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1560 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1566 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1573 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1573 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1575 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1575 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1576 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1578 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1578 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1578 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1579 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1579 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1579 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1580 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1580 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1582 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1583 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1583 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1583 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1587 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1587 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1587 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1589 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1589 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1601 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1601 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1602 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1604 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1604 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1605 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1606 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1606 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1607 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1609 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1609 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1610 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1610 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1610 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1611 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1612 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1612 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1612 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
1614 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1614 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1614 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1620 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1620 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1620 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1621 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1621 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1621 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1622 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1622 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1624 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1624 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1624 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1625 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1625 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1626 Kovy 2 Vrece 13.06.2012
1626 Papier 2 Vrece 13.06.2012
1626 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
1627 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1627 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1627 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1628 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1629 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1629 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1629 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1635 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1635 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1635 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1637 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1637 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1638 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1638 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1638 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1642 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1642 Papier 10 Vrece 06.06.2012
1642 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1643 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1646 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1646 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1646 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1648 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1648 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1648 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1649 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1649 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1649 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1650 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1650 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1654 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1654 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1654 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1655 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1657 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1657 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1658 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1658 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1658 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1659 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1659 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1660 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1663 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1663 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1663 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1664 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1664 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1664 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1666 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1667 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1667 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1667 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1667 Sklo 1 Vrece 13.06.2012
1672 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1672 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1672 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1673 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1673 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1673 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1676 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1676 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1676 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1678 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1678 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1679 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1679 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1679 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1682 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1682 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1682 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1685 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1685 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1685 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1690 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1690 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1690 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1693 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1693 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1693 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1693 Sklo 1 Vrece 06.06.2012
1699 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1699 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1699 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1700 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1700 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1700 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1702 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1702 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1702 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1707 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1707 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1707 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1711 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1711 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1714 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1715 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1715 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1715 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1716 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1717 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1717 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1717 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1725 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
1725 Papier 2 Vrece 08.06.2012
1725 Plasty 2 Vrece 08.06.2012
1725 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1726 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1726 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1726 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1727 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1727 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1727 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1728 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1728 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1728 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1729 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1729 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1730 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1730 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1732 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
1732 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1732 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1734 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1734 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1734 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1735 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1735 Papier 4 Vrece 05.06.2012
1735 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1777 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1777 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1777 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1778 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1778 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1778 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1780 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1780 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1780 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1785 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1785 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1787 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1789 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
1789 Papier 1 Vrece 08.06.2012
1789 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
1789 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1792 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1793 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1797 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1801 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1801 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1801 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1839 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1839 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1839 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1840 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1840 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1843 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1843 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1844 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1844 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1845 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1846 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1848 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1848 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1848 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1849 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1851 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1852 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1852 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1852 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
1854 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1854 Papier 2 Vrece 05.06.2012
1854 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1855 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1875 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1875 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1921 Kovy 1 Vrece 11.06.2012
1921 Papier 1 Vrece 11.06.2012
1921 Plasty 1 Vrece 11.06.2012
1921 Sklo 1 Vrece 11.06.2012
1923 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1923 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1923 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
1925 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1925 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1925 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1926 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1926 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1926 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1927 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1927 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1927 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1928 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1928 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1951 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1951 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1951 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1952 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1952 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1952 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1953 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1954 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
1955 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1955 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1955 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1961 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1962 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1963 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1974 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1975 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
1976 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1976 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1976 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
1979 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1979 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1979 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1981 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
1981 Papier 1 Vrece 08.06.2012
1981 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
1981 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1982 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1982 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1983 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1983 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1983 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1984 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1984 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1984 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1985 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1985 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1985 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1987 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1987 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
1987 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1988 Kovy 2 Kontajner 19.06.2012
1988 Papier 1 Kontajner 15.06.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
1988 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1989 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1989 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1989 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1989 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1990 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1990 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1990 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1990 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1991 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1991 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
1991 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1991 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1992 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1992 Papier 3 Kontajner 26.06.2012
1992 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1992 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1993 Kovy 1 Kontajner 11.06.2012
1993 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
1993 Plasty 2 Kontajner 26.06.2012
1993 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1994 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1994 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
1994 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1994 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1995 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1995 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1995 Plasty 5 Kontajner 26.06.2012
1995 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1996 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1996 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1996 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
1996 Sklo 2 Kontajner 14.06.2012
1997 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1997 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1997 Plasty 4 Kontajner 28.06.2012
1997 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1998 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1998 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1998 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
1998 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
1999 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
1999 Plasty 3 Kontajner 28.06.2012
1999 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2000 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2000 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2000 Plasty 3 Kontajner 26.06.2012
2000 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2001 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2001 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2001 Plasty 3 Kontajner 26.06.2012
2001 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2002 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2002 Plasty 4 Kontajner 27.06.2012
2002 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2003 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2003 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2003 Plasty 5 Kontajner 27.06.2012
2003 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2004 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2004 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2004 Plasty 4 Kontajner 27.06.2012
2004 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2005 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2005 Plasty 4 Kontajner 27.06.2012
2005 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2006 Papier 1 Kontajner 15.06.2012
2006 Plasty 4 Kontajner 27.06.2012
2006 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2007 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2007 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2007 Plasty 4 Kontajner 28.06.2012
2007 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2008 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2008 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2008 Plasty 4 Kontajner 28.06.2012
2008 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2009 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2009 Plasty 4 Kontajner 28.06.2012
2009 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2010 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2010 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2010 Plasty 4 Kontajner 28.06.2012
2012 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2012 Plasty 5 Kontajner 28.06.2012
2012 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2013 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2013 Plasty 5 Kontajner 28.06.2012
2013 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2014 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2014 Papier 3 Kontajner 29.06.2012
2014 Plasty 5 Kontajner 26.06.2012
2014 Sklo 2 Kontajner 15.06.2012
2015 Kovy 1 Kontajner 11.06.2012
2015 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2015 Plasty 4 Kontajner 26.06.2012
2015 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2016 Kovy 1 Kontajner 11.06.2012
2016 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2016 Plasty 5 Kontajner 29.06.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2017 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2017 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2017 Plasty 6 Kontajner 27.06.2012
2017 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2018 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2018 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2018 Plasty 10 Kontajner 27.06.2012
2019 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2019 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2019 Plasty 5 Kontajner 27.06.2012
2019 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2020 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2020 Plasty 5 Kontajner 27.06.2012
2020 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2021 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2021 Plasty 3 Kontajner 27.06.2012
2021 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2022 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2022 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2022 Plasty 5 Kontajner 29.06.2012
2022 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2023 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2023 Papier 5 Kontajner 29.06.2012
2023 Plasty 3 Kontajner 27.06.2012
2024 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2024 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2024 Plasty 5 Kontajner 27.06.2012
2024 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2025 Papier 1 Kontajner 15.06.2012
2025 Plasty 2 Kontajner 15.06.2012
2026 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2026 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2026 Plasty 5 Kontajner 27.06.2012
2026 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2027 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2027 Papier 5 Kontajner 20.06.2012
2027 Plasty 3 Kontajner 28.06.2012
2028 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2028 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2028 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2028 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2029 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2029 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2029 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2029 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2030 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2030 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2030 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2030 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2031 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2031 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2031 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2031 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2032 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2032 Papier 3 Kontajner 15.06.2012
2032 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2032 Sklo 2 Kontajner 11.06.2012
2033 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2033 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2033 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2033 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2034 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2034 Papier 5 Kontajner 20.06.2012
2034 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2034 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2035 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2035 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2035 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2035 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2036 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2036 Papier 4 Kontajner 29.06.2012
2036 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2037 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2037 Papier 4 Kontajner 15.06.2012
2037 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2038 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2038 Papier 3 Kontajner 29.06.2012
2038 Plasty 4 Kontajner 29.06.2012
2038 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2039 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2039 Papier 5 Kontajner 29.06.2012
2039 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2039 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2040 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2040 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2040 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2041 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2041 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2041 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2042 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2042 Papier 5 Kontajner 29.06.2012
2042 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2043 Kovy 2 Kontajner 29.06.2012
2043 Papier 3 Kontajner 29.06.2012
2043 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2044 Kovy 3 Kontajner 29.06.2012
2044 Papier 5 Kontajner 29.06.2012
2044 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2045 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2045 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2045 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2046 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2046 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2046 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2047 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2047 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2047 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2047 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2048 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2048 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2048 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2049 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2049 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2050 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2050 Plasty 5 Kontajner 25.06.2012
2051 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2051 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2051 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2051 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2052 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2052 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2052 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2052 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2053 Kovy 1 Kontajner 13.06.2012
2053 Papier 2 Kontajner 15.06.2012
2053 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2053 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2054 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2054 Plasty 3 Kontajner 25.06.2012
2054 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2055 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2055 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2055 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2055 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2056 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2056 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2056 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2057 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2057 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2057 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2057 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2058 Kovy 1 Kontajner 04.06.2012
2058 Papier 3 Kontajner 20.06.2012
2058 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2058 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2059 Kovy 1 Kontajner 27.06.2012
2059 Papier 1 Kontajner 27.06.2012
2059 Plasty 2 Kontajner 21.06.2012
2059 Sklo 1 Kontajner 27.06.2012
2061 Papier 2 Kontajner 20.06.2012
2061 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2061 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2062 Kovy 2 Kontajner 11.06.2012
2062 Papier 4 Kontajner 20.06.2012
2062 Plasty 4 Kontajner 25.06.2012
2062 Sklo 1 Kontajner 08.06.2012
2075 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2076 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2077 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2078 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2078 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2078 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2079 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2079 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2080 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2081 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2083 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2083 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2083 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2084 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2084 Papier 2 Vrece 05.06.2012
2084 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2085 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2086 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2087 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
2088 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2088 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2088 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2090 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2090 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2090 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
2091 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2092 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2094 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2094 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2094 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2095 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2095 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2095 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2097 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2097 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2098 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
2099 Papier 2 Vrece 12.06.2012
2099 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2100 Kovy 1 Kontajner 27.06.2012
2100 Papier 1 Kontajner 27.06.2012
2100 Plasty 1 Kontajner 27.06.2012
2100 Sklo 1 Kontajner 27.06.2012
2101 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2102 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2102 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2102 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2103 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2103 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2103 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2104 Kovy 2 Vrece 13.06.2012
2104 Papier 2 Vrece 13.06.2012
2104 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2105 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2105 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2107 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2108 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2108 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2109 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2116 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2116 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2116 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2117 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2117 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2118 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2118 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2118 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
2119 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
2119 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2119 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2126 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
2127 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2127 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2127 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2501 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2501 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2501 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2505 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2506 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2506 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2508 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2508 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2508 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2509 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2516 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2516 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2516 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2518 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2519 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2519 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2519 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2520 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
2521 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2521 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
2523 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
2525 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2525 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2525 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2526 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2526 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
2529 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2533 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2533 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2533 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2536 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2537 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2537 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2537 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2538 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2540 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2541 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2541 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2542 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2542 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2542 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2543 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2543 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2543 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2546 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2546 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2546 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2547 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2547 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2547 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2549 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2549 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2550 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2550 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2551 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2551 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2551 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
2553 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2553 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2553 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2554 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2554 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2555 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2555 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2555 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
2556 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
2557 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2557 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2557 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2558 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2558 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2559 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2563 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2565 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2565 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2565 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2567 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2567 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2567 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2568 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2568 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2569 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2569 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2571 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
2571 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2571 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
2575 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2576 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2576 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2576 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2578 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2578 Papier 2 Vrece 13.06.2012
2578 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2579 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2579 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2579 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2580 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2580 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2582 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2584 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2585 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
2587 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2587 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
2588 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2588 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2590 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2590 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2590 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2591 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2596 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2596 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2596 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2599 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2599 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2601 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
2602 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2602 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2602 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
2603 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2603 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2603 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2604 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2605 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2605 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2607 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2607 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2608 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2608 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2609 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2609 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2610 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
2611 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2611 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2611 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2613 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2613 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2614 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2615 Kovy 2 Vrece 07.06.2012
2615 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2615 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2616 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2618 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2618 Papier 2 Vrece 12.06.2012
2618 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2619 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2619 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
2620 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
2620 Papier 1 Vrece 08.06.2012
2620 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
2620 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
2625 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2625 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2625 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2626 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2627 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
2629 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2629 Papier 2 Vrece 13.06.2012
2629 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2630 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2630 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2630 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
2631 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2631 Papier 1 Vrece 06.06.2012
2631 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2632 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2632 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2633 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2633 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2633 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2634 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2634 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2635 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2636 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
2636 Papier 1 Vrece 05.06.2012
2636 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
2637 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2637 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2637 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2638 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2638 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2638 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2640 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2640 Papier 2 Vrece 07.06.2012
2640 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2642 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2642 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2647 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2647 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2647 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2648 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
2648 Papier 2 Vrece 06.06.2012
2648 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
2653 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
2655 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2655 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2655 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2656 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2656 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2657 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2657 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2658 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2658 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2660 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2660 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2660 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2661 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2661 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2663 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
2663 Papier 1 Vrece 08.06.2012
2663 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
2663 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
2664 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2666 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2666 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2666 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2669 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2669 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2669 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2670 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
2670 Papier 3 Vrece 06.06.2012
2670 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2670 Sklo 2 Vrece 06.06.2012
2671 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2671 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2671 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2672 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2672 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2672 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
2673 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2676 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2676 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2676 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2677 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
2678 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2678 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2679 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2679 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2679 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2680 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2680 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2681 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
2681 Papier 1 Vrece 07.06.2012
2681 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
2682 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
2683 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
2683 Papier 1 Vrece 13.06.2012
2683 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
2686 Kovy 1 Vrece 04.06.2012
2686 Papier 1 Vrece 04.06.2012
2686 Plasty 1 Vrece 04.06.2012
2686 Sklo 1 Vrece 04.06.2012
2687 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
2687 Papier 1 Vrece 08.06.2012
2687 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
2687 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
2688 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2688 Papier 2 Vrece 12.06.2012
2688 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
2688 Sklo 1 Vrece 12.06.2012
2689 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
2689 Papier 1 Vrece 12.06.2012
2689 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
2689 Sklo 1 Vrece 12.06.2012
2690 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
2690 Papier 1 Vrece 14.06.2012
2690 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
2690 Sklo 1 Vrece 14.06.2012
2691 Kovy 3 Vrece 15.06.2012
2691 Papier 3 Vrece 15.06.2012
2691 Plasty 3 Vrece 15.06.2012
2691 Sklo 1 Vrece 15.06.2012
3751 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
3765 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3765 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3765 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3767 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3767 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3767 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3768 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3768 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3768 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3772 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3772 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3772 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3775 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3775 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3775 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3776 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3776 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3776 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
3777 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3777 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3778 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3778 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3778 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3779 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3779 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3779 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3781 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3781 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3784 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3784 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3784 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3787 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3787 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3787 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3790 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3790 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3792 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3792 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3794 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3794 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3798 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3798 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3798 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3800 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3800 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3801 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3803 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3803 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3803 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3805 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3805 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3807 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3807 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3807 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3809 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3809 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3809 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3810 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3810 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3810 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3811 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3811 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3811 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3813 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
3813 Papier 1 Vrece 08.06.2012
3813 Plasty 3 Vrece 08.06.2012
3813 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
3815 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3815 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3816 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3816 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3820 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3820 Papier 3 Vrece 05.06.2012
3820 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3824 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3824 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3827 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3827 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3827 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3829 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3830 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3830 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3830 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3833 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3835 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3840 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3840 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3840 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3841 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3842 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3842 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3844 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3844 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3844 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3845 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3845 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3845 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
3847 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3848 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3848 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3848 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3853 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
3853 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3853 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3856 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3856 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3856 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3863 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3863 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3864 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3864 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3864 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3866 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
3866 Papier 2 Vrece 08.06.2012
3866 Plasty 2 Vrece 08.06.2012
3866 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
3868 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3870 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3874 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3874 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3875 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3876 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3876 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3879 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3879 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3879 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3880 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3881 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3881 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3881 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3881 Sklo 3 Vrece 05.06.2012
3882 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3882 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3882 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3884 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3884 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3884 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3885 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3885 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3885 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
3890 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3890 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3890 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3891 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3891 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3896 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3898 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3899 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3899 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3899 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3902 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
3902 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3902 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3905 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3905 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3905 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3906 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3906 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3906 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3909 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3909 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3909 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3910 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
3910 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3910 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3912 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3912 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3912 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3913 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3914 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3914 Papier 2 Vrece 05.06.2012
3914 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3915 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3915 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3916 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3916 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3919 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3919 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3920 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3921 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3924 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3924 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3926 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3926 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3927 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3927 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3928 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3928 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3932 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3933 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3933 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3934 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3934 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3934 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3936 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3936 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3937 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3937 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3938 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3938 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3939 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3939 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3939 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3940 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3940 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3940 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3941 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3941 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3941 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3943 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3943 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3943 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3944 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3944 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3944 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3945 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3945 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3947 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3947 Papier 4 Vrece 05.06.2012
3947 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3947 Sklo 2 Vrece 05.06.2012
3948 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3948 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3949 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3949 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3950 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3950 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
3951 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3951 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3951 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3953 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3953 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3953 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3954 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3954 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3954 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3956 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3956 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3957 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3957 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3957 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3965 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3967 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3967 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3967 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3968 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3968 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3968 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3977 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3979 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3979 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3979 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3981 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3981 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3982 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3983 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3984 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3984 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3984 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3987 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3987 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
3991 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3991 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3991 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
3996 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
3996 Papier 1 Vrece 05.06.2012
3996 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4000 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4003 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
4003 Papier 2 Vrece 05.06.2012
4003 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4006 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4006 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4006 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4007 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4007 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4008 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4008 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4009 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4009 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4009 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4012 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4012 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4013 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4013 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4019 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4019 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4021 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4021 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4021 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4022 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4022 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4023 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4025 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4025 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4025 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4026 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4026 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4030 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4030 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4031 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4031 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4031 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4033 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4033 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4035 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4035 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4035 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4038 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4038 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4038 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4040 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4040 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4040 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4041 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4041 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4041 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4042 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4042 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4042 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4043 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4043 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4045 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4045 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4048 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4048 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4050 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4051 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4052 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4054 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4054 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4054 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4057 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4057 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4057 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4059 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4059 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4059 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4060 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4060 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4060 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4061 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4061 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4065 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4065 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4065 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4066 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4067 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4072 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4072 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4072 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4080 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4080 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4080 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4085 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4085 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4088 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
4094 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4100 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4101 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4101 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4101 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4102 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4108 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4108 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4108 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4114 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4119 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4121 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4126 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4126 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4127 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4127 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4127 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4129 Kovy 4 Vrece 06.06.2012
4129 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4129 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4132 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4132 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4138 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4138 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4138 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4139 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4139 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4139 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4140 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4140 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4143 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
4143 Papier 1 Vrece 08.06.2012
4143 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
4143 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
4144 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4144 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4144 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4158 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4162 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4162 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4162 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4165 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4165 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4165 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4169 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4169 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4170 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4170 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4171 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4171 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4171 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4172 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4172 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4173 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4173 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4184 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4184 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4189 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4189 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4189 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4194 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4209 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4209 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4209 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4216 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4216 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4216 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4225 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4225 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4228 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4235 Papier 1 Vrece 14.06.2012
4235 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
4239 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
4240 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
4245 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4245 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4245 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4247 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4250 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4250 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4250 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4251 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4251 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
4252 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4252 Plasty 3 Vrece 05.06.2012
4253 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
4253 Papier 1 Vrece 05.06.2012
4253 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
4256 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4262 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4262 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4262 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4264 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4264 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4265 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4265 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4266 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4267 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4267 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4267 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4277 Plasty 4 Vrece 12.06.2012
4280 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4280 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4280 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4281 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4281 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4281 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4291 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
4300 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
4305 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
4313 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4313 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4313 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4318 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4318 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4318 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4321 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4324 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4324 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4324 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4327 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4327 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4327 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4328 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
4329 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4331 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4331 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4331 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4335 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4335 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4337 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4337 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4338 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4340 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4342 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4342 Papier 2 Vrece 12.06.2012
4342 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4343 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4343 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4343 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4346 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4349 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4349 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4354 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4354 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4356 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4356 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4358 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
4358 Papier 2 Vrece 12.06.2012
4358 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4358 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
4359 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4359 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4359 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4360 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4376 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4376 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4376 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4377 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4377 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4377 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4379 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4379 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4379 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4382 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4389 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4389 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4392 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4392 Papier 2 Vrece 12.06.2012
4392 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4393 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4393 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4394 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4394 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4398 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4398 Papier 2 Vrece 12.06.2012
4398 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4403 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4404 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4404 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4404 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4405 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4405 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4405 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4407 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4407 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4407 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4415 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4415 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4425 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4426 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4426 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4426 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4429 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4429 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4429 Plasty 4 Vrece 12.06.2012
4440 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4440 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4440 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4441 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4441 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4441 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4443 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4443 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4446 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4446 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4450 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4450 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4450 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4452 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4452 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4456 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4458 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4458 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4465 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4467 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4468 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4468 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4468 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4469 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4469 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4469 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4481 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4481 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4485 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4485 Papier 2 Vrece 13.06.2012
4485 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4487 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4487 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4487 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4492 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4492 Papier 3 Vrece 13.06.2012
4492 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4493 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4493 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4495 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4495 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4495 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4496 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4496 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4498 Kovy 4 Vrece 13.06.2012
4498 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4498 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4501 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4501 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4501 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4502 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4502 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4502 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4505 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4505 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4507 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4507 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4512 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4512 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4520 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4520 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4520 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4523 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4523 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4525 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4525 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4525 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4532 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4539 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4539 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4539 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4542 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4542 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4543 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4546 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4549 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4551 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4551 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4557 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4558 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4558 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4558 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4559 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4559 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4559 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4562 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4562 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4562 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4563 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4563 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4563 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4564 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4564 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4564 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4568 Papier 2 Vrece 13.06.2012
4568 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4571 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4572 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
4572 Papier 1 Vrece 08.06.2012
4572 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4572 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
4575 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4575 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4577 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4579 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4581 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4583 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4585 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4586 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4587 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4587 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4588 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4588 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4588 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4589 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
4589 Papier 1 Vrece 08.06.2012
4589 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
4589 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
4593 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4593 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4594 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4596 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4596 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4596 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4611 Plasty 4 Vrece 13.06.2012
4619 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4619 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4620 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4629 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4631 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4631 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4631 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4640 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4641 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4643 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4643 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4643 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4645 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4653 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4653 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4654 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4661 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4662 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4663 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4663 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4663 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4669 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4675 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4675 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4675 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4676 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4676 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4680 Kovy 2 Vrece 13.06.2012
4680 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4680 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4683 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4684 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4687 Papier 2 Vrece 13.06.2012
4687 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4690 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4690 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4690 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4693 Papier 2 Vrece 13.06.2012
4693 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4696 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4696 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4701 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4705 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4705 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4707 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4708 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
4710 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4712 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4715 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4715 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4715 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
4720 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4722 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4725 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4725 Papier 2 Vrece 13.06.2012
4725 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4726 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4729 Papier 1 Vrece 13.06.2012
4729 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4730 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
4730 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
4731 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4731 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4731 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4735 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4736 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4737 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4737 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4739 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4741 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4744 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4746 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4746 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4753 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4753 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4753 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4756 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4756 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4756 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4760 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4760 Sklo 1 Vrece 12.06.2012
4761 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4762 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4762 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4765 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4766 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4766 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4773 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4774 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4776 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4776 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4776 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4779 Papier 2 Vrece 12.06.2012
4779 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4783 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4786 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4786 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4789 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4789 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4789 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4791 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4791 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4794 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4794 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4794 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4795 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4795 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4795 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4801 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4801 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4803 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4803 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4808 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4808 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4808 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4809 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4809 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4811 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4811 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4811 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4823 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
4824 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4825 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4825 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4826 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4826 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4827 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4827 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4827 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4828 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4828 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4828 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4831 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4831 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4831 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4834 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4835 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4835 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4836 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4839 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4839 Papier 1 Vrece 12.06.2012
4839 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
4840 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4840 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4841 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
4841 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
4842 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4842 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4843 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4843 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4843 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4844 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4844 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4847 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4847 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4850 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4850 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4850 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4851 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4851 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4853 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4853 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4853 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4854 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4858 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4858 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4858 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4859 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4859 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4860 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4860 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4860 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4863 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4863 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4863 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4866 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4866 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4868 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4868 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4868 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4869 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4869 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4869 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4872 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4873 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4873 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4873 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4874 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4874 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4874 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4875 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4875 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4875 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4876 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4877 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4877 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4879 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4879 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4879 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4881 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4881 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4881 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4882 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4882 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4882 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4883 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4883 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4883 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4885 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4885 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4885 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4886 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4887 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4887 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4887 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4898 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
4898 Papier 1 Vrece 08.06.2012
4898 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
4898 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
4903 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4903 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4903 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4904 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4904 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4906 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4906 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4914 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4915 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4916 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4916 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4919 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4919 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4919 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4922 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4925 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4925 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4925 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4934 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4935 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4935 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4935 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4937 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
4938 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4938 Papier 2 Vrece 07.06.2012
4938 Plasty 5 Vrece 07.06.2012
4938 Sklo 2 Vrece 07.06.2012
4944 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4946 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4946 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4946 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4950 Papier 1 Vrece 14.06.2012
4950 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
4974 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
4974 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
4979 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
4979 Papier 1 Vrece 14.06.2012
4979 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
4981 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
4981 Papier 1 Vrece 14.06.2012
4981 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
4982 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
4982 Papier 1 Vrece 06.06.2012
4982 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
4984 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4990 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4990 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4990 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4992 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
4992 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4992 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4994 Papier 1 Vrece 07.06.2012
4994 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
4997 Plasty 1 Vrece 07.06.2012