Začiatok zberu: 01.07.2012
Koniec zberu: 31.07.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
7 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
7 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
10 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
12 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
12 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
14 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
14 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
23 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
24 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
28 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
28 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
31 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
34 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
34 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
40 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
42 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
42 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
45 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
45 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
46 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
46 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
47 Plasty 3 Vrece 06.07.2012
47 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
53 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
53 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
54 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
54 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
57 Plasty 1 Vrece 30.07.2012
58 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
58 Kovy 6 Vrece 12.07.2012
58 Papier 1 3/4 Vrece 12.07.2012
58 Sklo 2 Vrece 12.07.2012
76 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
76 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
77 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
77 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
81 Plasty 6 Vrece 06.07.2012
81 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
82 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
82 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
83 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
84 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
85 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
85 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
86 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
87 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
87 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
90 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
90 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
91 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
91 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
92 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
92 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
93 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
93 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
94 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
94 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
114 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
141 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
142 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
150 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
150 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
168 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
168 Papier 1 Vrece 31.07.2012
168 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
168 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
172 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
172 Papier 1 Vrece 31.07.2012
172 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
173 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
173 Papier 1 Vrece 31.07.2012
173 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
174 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
174 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
234 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
234 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
255 Papier 1 Vrece 31.07.2012
255 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
260 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
260 Sklo 2 Vrece 12.07.2012
267 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
267 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
269 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
275 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
275 Sklo 2 Vrece 12.07.2012
279 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
279 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
280 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
280 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
282 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
286 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
286 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
288 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
288 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
289 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
289 Sklo 2 Vrece 12.07.2012
354 Plasty 3 Vrece 06.07.2012
354 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
356 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
356 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
358 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
364 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
364 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
376 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
378 Plasty 3 Vrece 06.07.2012
378 Sklo 2 Vrece 06.07.2012
487 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
487 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1254 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1254 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1261 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1261 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1262 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1262 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1275 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1275 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1278 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
1278 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1279 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
1279 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1291 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1291 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
1312 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
1312 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1313 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1313 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1317 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1317 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1328 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1328 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1331 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1331 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1332 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1332 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1343 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1343 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1360 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1363 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1363 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1376 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1376 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1376 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1376 Sklo 2 Vrece 31.07.2012
1377 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1377 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1401 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1402 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1402 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1404 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1404 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1405 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1405 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1407 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1407 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1408 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1408 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1408 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1408 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1409 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1409 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1409 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1429 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1429 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1430 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1430 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1432 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1432 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1433 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1433 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1434 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1435 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1435 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1436 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1436 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1437 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1437 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1438 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1438 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1439 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1439 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1440 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1444 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1444 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1449 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1449 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1455 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1455 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1456 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
1456 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1458 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1458 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1460 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1460 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1462 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1462 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1463 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1463 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1467 Plasty 3 Vrece 03.07.2012
1467 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1470 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1470 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1474 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1476 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1481 Plasty 5 Vrece 12.07.2012
1481 Sklo 3 Vrece 12.07.2012
1482 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1482 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
1485 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1488 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1492 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1492 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1493 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1493 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1496 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
1496 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
1497 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1497 Sklo 3 Vrece 06.07.2012
1498 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1498 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1498 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1500 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1500 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1506 Kovy 6 1/4 Vrece 17.07.2012
1506 Papier 1 Vrece 17.07.2012
1506 Plasty 3 Vrece 17.07.2012
1506 Sklo 1 Vrece 17.07.2012
1511 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1511 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1514 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1516 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1516 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1516 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1516 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1522 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1522 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1523 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
1523 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1524 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1524 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1525 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1525 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1526 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1526 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1527 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1527 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1528 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1528 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1528 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1538 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1538 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1542 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1542 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1545 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1550 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1550 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1552 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1554 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
1554 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1555 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1555 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1585 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1585 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1587 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
1587 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1589 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1601 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1601 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1602 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1604 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
1605 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1605 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1606 Plasty 3 Vrece 06.07.2012
1606 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1609 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1609 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1610 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1612 Papier 2 Vrece 31.07.2012
1612 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1614 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1614 Sklo 3 Vrece 06.07.2012
1620 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1620 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1621 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1621 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1624 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1624 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1626 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
1626 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
1627 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1627 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1628 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
1628 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1633 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1633 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1636 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1636 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1637 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1637 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1638 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1638 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1640 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1642 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1642 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1643 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1643 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1645 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1646 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1646 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1648 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1648 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1649 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1649 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1650 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1650 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1652 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1652 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1656 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1657 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1657 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1659 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1659 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1659 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1659 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1660 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1660 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1663 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1663 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1664 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1664 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1664 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1664 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1665 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1666 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1666 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1667 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1667 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1668 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1668 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
1670 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1670 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1672 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1672 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1672 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1672 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1673 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1673 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1679 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1679 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1680 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1681 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1681 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1688 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1688 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1690 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1690 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1699 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1699 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1700 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1700 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1702 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1702 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1703 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1703 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1715 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1715 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1716 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1716 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1723 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1723 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
1725 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1725 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1725 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1725 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
1726 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1726 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1727 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1727 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1728 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1728 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1729 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
1729 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
1730 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
1732 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1732 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1732 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1732 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
1734 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1734 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1734 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1734 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1735 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1735 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1735 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
1778 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1783 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1783 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1787 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1787 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1789 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1789 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1789 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
1789 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
1791 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
1791 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1803 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1803 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1839 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1839 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1839 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
1840 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1840 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1840 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1843 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1843 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1843 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
1844 Papier 6 Vrece 06.07.2012
1844 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1844 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1845 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
1845 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
1846 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1846 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1847 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
1848 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1848 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1849 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1849 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1849 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1851 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
1851 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
1852 Plasty 4 Vrece 10.07.2012
1852 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
1854 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1854 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1855 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
1855 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1875 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
1921 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1921 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1923 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1923 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1923 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1926 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1926 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1927 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1927 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1951 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
1951 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1952 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1952 Papier 2 Vrece 31.07.2012
1952 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
1955 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
1955 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1955 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
1956 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
1956 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
1961 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1961 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1962 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1962 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1963 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1963 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1979 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
1979 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
1981 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
1981 Papier 1 Vrece 31.07.2012
1981 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
1981 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
1983 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
1983 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
1987 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1987 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
1988 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1988 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
1989 Kovy 1 Kontajner 16.07.2012
1989 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
1989 Sklo 3 1/4 Kontajner 26.07.2012
1989 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
1990 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1990 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
1990 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
1991 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1991 Papier 2 1/2 Kontajner 26.07.2012
1991 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
1992 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
1992 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
1992 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
1993 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
1993 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
1993 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
1993 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
1994 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
1994 Kovy 1 Kontajner 16.07.2012
1994 Papier 1 1/4 Kontajner 26.07.2012
1994 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
1995 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
1995 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1995 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
1995 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
1996 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
1996 Plasty 3 Kontajner 13.07.2012
1996 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1996 Papier 2 1/4 Kontajner 26.07.2012
1997 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
1997 Papier 7 Kontajner 26.07.2012
1997 Sklo 4 Kontajner 26.07.2012
1997 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
1998 Plasty 2 Kontajner 09.07.2012
1998 Kovy 3 Kontajner 20.07.2012
1998 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
1999 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
1999 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2000 Kovy 1 Kontajner 16.07.2012
2000 Papier 1 Kontajner 16.07.2012
2000 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2001 Kovy 1 Kontajner 16.07.2012
2001 Papier 1 1/2 Kontajner 26.07.2012
2001 Sklo 3 1/4 Kontajner 26.07.2012
2001 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2002 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
2002 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2002 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2002 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2003 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
2003 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2003 Papier 4 Kontajner 26.07.2012
2003 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2004 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
2004 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2004 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2004 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2005 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2005 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
2005 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2006 Kovy 3 Kontajner 20.07.2012
2006 Papier 4 1/2 Kontajner 26.07.2012
2006 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2007 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
2007 Kovy 2 Kontajner 30.07.2012
2007 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2008 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2008 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2008 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2009 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2009 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2009 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2010 Papier 1 Kontajner 13.07.2012
2010 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2012 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2012 Papier 4 Kontajner 26.07.2012
2012 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2013 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2013 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
2013 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2014 Plasty 3 Kontajner 13.07.2012
2014 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2014 Papier 5 Kontajner 26.07.2012
2014 Sklo 1 1/4 Kontajner 26.07.2012
2015 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
2015 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2015 Papier 2 3/4 Kontajner 26.07.2012
2015 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 06.07.2012
2016 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2016 Papier 2 3/4 Kontajner 26.07.2012
2016 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2017 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2017 Papier 4 Kontajner 26.07.2012
2017 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2018 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2018 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2018 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2019 Sklo 2 Kontajner 12.07.2012
2019 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2019 Papier 2 1/4 Kontajner 26.07.2012
2019 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2020 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2020 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
2020 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2021 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2021 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
2021 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2022 Sklo 3 Kontajner 12.07.2012
2022 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2022 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
2022 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2023 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2023 Papier 2 1/2 Kontajner 26.07.2012
2023 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2024 Sklo 1 Kontajner 12.07.2012
2024 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2024 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
2024 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2025 Papier 1 Kontajner 13.07.2012
2025 Plasty 1 Kontajner 13.07.2012
2026 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2026 Papier 3 Kontajner 20.07.2012
2026 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2027 Plasty 2 Kontajner 09.07.2012
2027 Kovy 3 Kontajner 20.07.2012
2027 Papier 4 Kontajner 20.07.2012
2028 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2028 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2028 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2029 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2029 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2029 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2030 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2030 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2031 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2031 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2032 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2032 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2032 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2033 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2033 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2034 Kovy 1 Kontajner 30.07.2012
2034 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2035 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2035 Kovy 2 Kontajner 30.07.2012
2035 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2036 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2037 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2038 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2038 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2038 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2039 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2039 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2039 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2040 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2040 Papier 3 1/4 Kontajner 26.07.2012
2040 Plasty 5 Kontajner 30.07.2012
2041 Papier 1 Kontajner 13.07.2012
2041 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2041 Plasty 6 Kontajner 30.07.2012
2042 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2042 Papier 3 Kontajner 26.07.2012
2042 Plasty 5 Kontajner 30.07.2012
2043 Papier 2 Kontajner 16.07.2012
2043 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2043 Plasty 5 Kontajner 30.07.2012
2044 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2044 Papier 3 1/2 Kontajner 26.07.2012
2044 Plasty 5 Kontajner 30.07.2012
2045 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2045 Papier 2 Kontajner 26.07.2012
2045 Plasty 6 Kontajner 30.07.2012
2046 Kovy 2 Kontajner 20.07.2012
2046 Papier 2 1/4 Kontajner 26.07.2012
2046 Plasty 6 Kontajner 30.07.2012
2047 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2047 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2047 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2048 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2048 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2049 Papier 1 Kontajner 26.07.2012
2049 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2049 Plasty 1 Kontajner 30.07.2012
2050 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2050 Papier 1 Kontajner 27.07.2012
2050 Sklo 1 Kontajner 27.07.2012
2050 Plasty 1 Kontajner 30.07.2012
2051 Kovy 1 Kontajner 27.07.2012
2051 Papier 2 Kontajner 27.07.2012
2051 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2052 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2052 Papier 2 Kontajner 20.07.2012
2052 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2053 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2053 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2053 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2054 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2054 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2054 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2055 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2055 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2055 Plasty 1 Kontajner 30.07.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2056 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2056 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2057 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2057 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2057 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2058 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2058 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2058 Plasty 2 Kontajner 30.07.2012
2059 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2059 Kovy 1 Kontajner 31.07.2012
2059 Papier 1 Kontajner 31.07.2012
2059 Sklo 1 Kontajner 31.07.2012
2061 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2061 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2061 Plasty 4 Kontajner 30.07.2012
2062 Kovy 1 Kontajner 20.07.2012
2062 Papier 1 Kontajner 20.07.2012
2062 Plasty 3 Kontajner 30.07.2012
2075 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2075 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2077 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2077 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2078 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2079 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2079 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2080 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2080 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2080 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2080 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
2082 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2082 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2084 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2084 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2084 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2084 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
2086 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
2086 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2091 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2091 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2092 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2092 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2093 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2093 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2095 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2095 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2096 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2096 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2100 Kovy 1 Kontajner 31.07.2012
2100 Papier 1 Kontajner 31.07.2012
2100 Plasty 1 Kontajner 31.07.2012
2100 Sklo 1 Kontajner 31.07.2012
2101 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2102 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2102 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2103 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2103 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
2105 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2105 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2106 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2106 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
2107 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2107 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2107 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
2109 Papier 1 Vrece 04.07.2012
2109 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2109 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2110 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2110 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
2111 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2111 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2117 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2117 Kovy 8 Vrece 31.07.2012
2117 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2118 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2118 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2121 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2121 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2124 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2124 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2126 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2130 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2130 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2133 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2133 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2133 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2133 Sklo 3 Vrece 31.07.2012
2134 Kovy 1 Vrece 23.07.2012
2134 Papier 1 Vrece 23.07.2012
2134 Plasty 1 Vrece 23.07.2012
2134 Sklo 1 Vrece 23.07.2012
2501 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2501 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2507 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2507 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2508 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2508 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2508 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2516 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2516 Papier 2 Vrece 31.07.2012
2516 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2518 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2518 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2519 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2519 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2521 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
2521 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
2522 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
2522 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
2523 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2523 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2526 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
2526 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
2533 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
2533 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2536 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2536 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2536 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2536 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
2538 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2541 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2541 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2542 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
2542 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
2543 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2543 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2544 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2544 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2546 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2546 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2550 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2551 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2551 Sklo 3 Vrece 04.07.2012
2552 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2553 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2553 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2554 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2554 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2555 Kovy 2 Vrece 31.07.2012
2555 Papier 2 Vrece 31.07.2012
2555 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
2556 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2556 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2558 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
2559 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2559 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2562 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
2563 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
2563 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2565 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2565 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2569 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2569 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2571 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
2571 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
2575 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2575 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2575 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2578 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2578 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
2579 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2579 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
2580 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2580 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2583 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2583 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2584 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2584 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2585 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2585 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2586 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2586 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2587 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
2588 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2588 Sklo 3 Vrece 04.07.2012
2589 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2589 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2590 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2590 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2591 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2591 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2591 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
2593 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2594 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2596 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2596 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2599 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2599 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2600 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2601 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2601 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
2602 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2602 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2602 Papier 2 Vrece 31.07.2012
2602 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2604 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2604 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2604 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
2607 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
2607 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2608 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2608 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2609 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
2609 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2610 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
2610 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2611 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2611 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2611 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
2613 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2613 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2615 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2615 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2618 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2618 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2619 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
2620 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2620 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2620 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2620 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
2622 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2622 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2625 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2625 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2626 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2627 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
2628 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2628 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2631 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2631 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2633 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2633 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2634 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2634 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2635 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2635 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2636 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2636 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2637 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2637 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2640 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2640 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2642 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2642 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2644 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
2644 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
2647 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2647 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2648 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
2648 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
2653 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2653 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2655 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
2655 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2656 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2656 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2657 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2657 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2658 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2660 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2660 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2661 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2663 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2663 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2663 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
2663 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
2669 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
2669 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2672 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
2672 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
2679 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2679 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2680 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
2680 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2681 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
2681 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2683 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
2683 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
2685 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2685 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2687 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
2687 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
2687 Papier 1 Vrece 31.07.2012
2687 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
2688 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
2688 Sklo 3 Vrece 03.07.2012
2689 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
2689 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
2692 Kovy 1 Vrece 04.07.2012
2692 Papier 1 Vrece 04.07.2012
2692 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
2692 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
2694 Kovy 1 Vrece 23.07.2012
2694 Papier 1 Vrece 23.07.2012
2694 Plasty 1 Vrece 23.07.2012
2694 Sklo 1 Vrece 23.07.2012
3765 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3765 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3765 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3767 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3767 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3767 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3768 Kovy 2 Vrece 31.07.2012
3768 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3768 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3771 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3772 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3772 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3775 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3775 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3777 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3777 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3778 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3778 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3778 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3778 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3779 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3779 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3781 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3781 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3784 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3786 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3786 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3787 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3787 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3790 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3790 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3790 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3792 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3792 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3793 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3794 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3794 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3794 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3794 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3796 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3796 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3796 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3797 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3797 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3797 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3797 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3798 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3798 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3798 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3798 Plasty 6 Vrece 31.07.2012
3800 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3800 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3800 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3801 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3801 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3801 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3801 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3804 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3804 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3805 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3805 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3805 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3807 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3807 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3807 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3807 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3809 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3809 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3809 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3809 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3810 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3810 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3810 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3810 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3811 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3811 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3811 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3811 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3813 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3813 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3813 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3813 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
3816 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3816 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3816 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3819 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3819 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3820 Sklo 3 Vrece 03.07.2012
3820 Kovy 2 Vrece 31.07.2012
3820 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3820 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3824 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3824 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3824 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3824 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3827 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3827 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3827 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3827 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3829 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3829 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3829 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3830 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3830 Papier 2 Vrece 31.07.2012
3830 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3833 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3833 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3840 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3840 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3840 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3842 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3842 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3844 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3844 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3844 Papier 2 Vrece 31.07.2012
3844 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3845 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3845 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3847 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3847 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3848 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3848 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3848 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3851 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3851 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3852 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3856 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3856 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3856 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3856 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3863 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3863 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3863 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3863 Sklo 2 Vrece 31.07.2012
3864 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3864 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3864 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3866 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3866 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3866 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3866 Sklo 2 Vrece 31.07.2012
3868 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3869 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3869 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3869 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3870 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3870 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3875 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3879 Sklo 3 Vrece 03.07.2012
3879 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3879 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3879 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3880 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3881 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3881 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3881 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3882 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3882 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3882 Papier 2 Vrece 31.07.2012
3882 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3884 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3884 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3885 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3885 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3885 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3885 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
3886 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3886 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3887 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3887 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3890 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3890 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3894 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3894 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3898 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3899 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3899 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3899 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3902 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3902 Kovy 2 Vrece 31.07.2012
3902 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3902 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3905 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3905 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3906 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3906 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3909 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3909 Kovy 3 Vrece 31.07.2012
3909 Papier 2 Vrece 31.07.2012
3909 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3910 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3910 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3910 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3910 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3912 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3912 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3912 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3913 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3913 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3913 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3913 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3914 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3914 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3915 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3919 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3919 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3920 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3920 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3921 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3921 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3921 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3921 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3924 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3924 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3926 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3927 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3927 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3932 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3932 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3932 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3933 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3933 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3934 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3934 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3936 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3936 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3937 Plasty 3 Vrece 03.07.2012
3937 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3938 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3938 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3938 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3938 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3939 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3939 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3940 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3941 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3941 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3941 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3943 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3943 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3943 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3944 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3944 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3944 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3944 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
3945 Kovy 2 Vrece 31.07.2012
3945 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3945 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3946 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3946 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3947 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3947 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3947 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3947 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
3948 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3948 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3948 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
3949 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3949 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3949 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3950 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3950 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3951 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3951 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3951 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3953 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3953 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3953 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3953 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3954 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3954 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3956 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3956 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3956 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3957 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3957 Plasty 6 Vrece 31.07.2012
3958 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3958 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3963 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3963 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3964 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3964 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3965 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3965 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3965 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
3967 Sklo 3 Vrece 03.07.2012
3967 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3967 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3967 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
3968 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
3977 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
3977 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3979 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3979 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3981 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3981 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3984 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3984 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3984 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3984 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3987 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
3987 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3987 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3987 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3991 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3991 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3991 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3991 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
3995 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
3996 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
3996 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
3996 Papier 1 Vrece 31.07.2012
3996 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4003 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4003 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4003 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4003 Plasty 5 Vrece 31.07.2012
4007 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4007 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4007 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4008 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4008 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4008 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4008 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4009 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
4009 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4009 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4009 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4012 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4012 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4012 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4013 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4013 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4013 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4016 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4018 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4018 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4018 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4019 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4019 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4021 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4021 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4021 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4021 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4022 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4022 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4022 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4022 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4023 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4023 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4023 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4024 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
4024 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4024 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4024 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4025 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4025 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4026 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4026 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4026 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4029 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4029 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4030 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4030 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4030 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4030 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4031 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4031 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4038 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
4038 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4038 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4038 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4040 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
4040 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4041 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4041 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4041 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4041 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4042 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4042 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4042 Papier 2 Vrece 31.07.2012
4042 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4043 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4043 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4048 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4048 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4048 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4048 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4050 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4050 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4052 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4052 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4052 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4052 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4054 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4054 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4054 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4057 Sklo 2 Vrece 03.07.2012
4057 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4057 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4057 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4059 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4059 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4060 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
4060 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4061 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4061 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4066 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4066 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4067 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4067 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4071 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4071 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4072 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4072 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
4080 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4080 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4081 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4083 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4083 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4084 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4085 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4085 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4086 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4086 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4088 Plasty 4 Vrece 04.07.2012
4088 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4092 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4094 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4094 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4100 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4100 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4102 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4102 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4103 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4103 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4105 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4105 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4106 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4108 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4108 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4114 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4116 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4116 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4119 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4119 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4121 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4121 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4126 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4126 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4127 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4140 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4143 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4143 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4143 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4143 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
4144 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4144 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4155 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4158 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4165 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4165 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4169 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4169 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4170 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4170 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4171 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4171 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4172 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4172 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4172 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4172 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4173 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4173 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4173 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4180 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4180 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4182 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4182 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4184 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4189 Plasty 2 Vrece 31.07.2012
4192 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4192 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4194 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4194 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4194 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4209 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4209 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4216 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4216 Sklo 3 Vrece 06.07.2012
4218 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4235 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4235 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4239 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4239 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4244 Plasty 1 Vrece 03.07.2012
4245 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4247 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4247 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4247 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4250 Plasty 2 Vrece 03.07.2012
4250 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4251 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4251 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4251 Plasty 3 Vrece 31.07.2012
4252 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4252 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4252 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4253 Sklo 1 Vrece 03.07.2012
4253 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4264 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4264 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4265 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4265 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4266 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4266 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4277 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4277 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
4280 Kovy 1 Vrece 10.07.2012
4280 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4280 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4283 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4283 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4291 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4291 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4300 Plasty 1 Vrece 12.07.2012
4300 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4305 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
4305 Sklo 3 Vrece 12.07.2012
4315 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4315 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4316 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4318 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4318 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4319 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4319 Sklo 2 Vrece 04.07.2012
4321 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4321 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4327 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4327 Sklo 2 Vrece 06.07.2012
4328 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4328 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4331 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4331 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4335 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4335 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4336 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4336 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4337 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4337 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4338 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4338 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4343 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4343 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4353 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4354 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4354 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4356 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4356 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4357 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4357 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4358 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4359 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4360 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4360 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4377 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4377 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4381 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4382 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4382 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4389 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4389 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
4395 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4395 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4398 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4398 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4404 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4404 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4405 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4405 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4407 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4407 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4415 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4415 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4416 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4416 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4426 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4426 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4449 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4449 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4538 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4538 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4539 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4539 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4542 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4542 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4543 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4543 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4546 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4549 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4549 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4550 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4550 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4551 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4551 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4554 Plasty 1 Vrece 11.07.2012
4558 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4558 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4559 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4559 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4562 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4562 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4563 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4563 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4564 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4564 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4566 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4566 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4572 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4572 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4572 Plasty 4 Vrece 31.07.2012
4572 Sklo 2 Vrece 31.07.2012
4575 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4575 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4576 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4576 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4577 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4577 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4578 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4578 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4579 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4579 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4583 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4583 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4585 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4585 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4586 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4586 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4589 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4589 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4589 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4589 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
4594 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4594 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4600 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4600 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4610 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4610 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4611 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4611 Sklo 3 Vrece 11.07.2012
4616 Plasty 4 Vrece 11.07.2012
4616 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4618 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4618 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4619 Papier 1 Vrece 11.07.2012
4619 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4620 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4620 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4631 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4631 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4634 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4634 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4635 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4635 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4636 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4640 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4640 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4641 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4641 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4643 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4645 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4645 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4646 Plasty 4 Vrece 11.07.2012
4646 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4648 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4648 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4653 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4653 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4654 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4654 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4660 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4660 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4662 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4669 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4669 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4671 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4671 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4675 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4676 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4676 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4682 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4682 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4683 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4683 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4684 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4684 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4687 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4687 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4690 Papier 1 Vrece 11.07.2012
4690 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4690 Sklo 3 Vrece 11.07.2012
4691 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4691 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4693 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4693 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4696 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4696 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4697 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4697 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4700 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4700 Sklo 2 Vrece 11.07.2012
4701 Plasty 2 Vrece 11.07.2012
4701 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4707 Plasty 4 Vrece 11.07.2012
4707 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4708 Plasty 3 Vrece 11.07.2012
4708 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4710 Plasty 4 Vrece 11.07.2012
4710 Sklo 1 Vrece 11.07.2012
4731 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4731 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4732 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4732 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4735 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4735 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4737 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4737 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4739 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4739 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4741 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4741 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4744 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4744 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4746 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4746 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
4753 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4753 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4756 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4756 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4761 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4761 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
4762 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4762 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4766 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4766 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4773 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4773 Sklo 4 Vrece 10.07.2012
4776 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4776 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4779 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4779 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4783 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4783 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4786 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4786 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4789 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4789 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4794 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4794 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4795 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4795 Sklo 3 Vrece 10.07.2012
4801 Plasty 3 Vrece 10.07.2012
4801 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4811 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4811 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4825 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4825 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4826 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4826 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4827 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4827 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4828 Plasty 1 Vrece 10.07.2012
4828 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4831 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4831 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4835 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4835 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4836 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4836 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4839 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4839 Sklo 1 Vrece 10.07.2012
4841 Plasty 2 Vrece 10.07.2012
4841 Sklo 2 Vrece 10.07.2012
4842 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4842 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4843 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4843 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4844 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4847 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4847 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4850 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4850 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4851 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4851 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4854 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4854 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4859 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4860 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4861 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4861 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4862 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4863 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4863 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4866 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4866 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4868 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4868 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4871 Papier 1 Vrece 04.07.2012
4872 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4872 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4873 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4874 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4874 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4875 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4875 Sklo 3 Vrece 04.07.2012
4876 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4877 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4877 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4879 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4879 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4883 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4883 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4887 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4887 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4898 Kovy 1 Vrece 31.07.2012
4898 Papier 1 Vrece 31.07.2012
4898 Plasty 1 Vrece 31.07.2012
4898 Sklo 1 Vrece 31.07.2012
4904 Plasty 6 Vrece 04.07.2012
4904 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4914 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4914 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4916 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4916 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4918 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4918 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4919 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4919 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4922 Plasty 2 Vrece 04.07.2012
4922 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4925 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4925 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4934 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4937 Plasty 1 Vrece 04.07.2012
4937 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4938 Plasty 4 Vrece 06.07.2012
4938 Sklo 2 Vrece 06.07.2012
4946 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4974 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4974 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4975 Plasty 3 Vrece 12.07.2012
4975 Sklo 2 Vrece 12.07.2012
4979 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4979 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4980 Plasty 2 Vrece 12.07.2012
4980 Sklo 1 Vrece 12.07.2012
4982 Plasty 3 Vrece 04.07.2012
4982 Sklo 1 Vrece 04.07.2012
4984 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4984 Sklo 1 Vrece 06.07.2012
4990 Plasty 2 Vrece 06.07.2012
4994 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4997 Plasty 1 Vrece 06.07.2012
4997 Sklo 1 Vrece 06.07.2012