Začiatok zberu: 01.09.2012
Koniec zberu: 30.09.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
3 Sklo 4 Vrece 06.09.2012
7 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
7 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
12 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
12 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
14 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
14 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
15 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
15 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
16 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
16 Sklo 4 Vrece 06.09.2012
19 Plasty 1 Vrece 07.09.2012
23 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
24 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
28 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
28 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
30 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
30 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
31 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
34 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
38 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
42 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
42 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
43 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
43 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
45 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
45 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
46 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
46 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
47 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
52 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
52 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
53 Plasty 5 Vrece 06.09.2012
53 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
54 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
54 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
57 Plasty 1 Vrece 03.09.2012
58 Kovy 1 Vrece 06.09.2012
58 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
58 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
66 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
66 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
76 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
76 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
77 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
77 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
81 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
81 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
82 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
82 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
83 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
83 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
84 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
84 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
87 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
87 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
90 Kovy 2 Vrece 05.09.2012
90 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
90 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
91 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
91 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
92 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
92 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
108 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
108 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
140 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
140 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
141 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
142 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
142 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
148 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
148 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
149 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
149 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
150 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
150 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
168 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
168 Papier 1 Vrece 25.09.2012
168 Plasty 2 Vrece 25.09.2012
168 Sklo 2 Vrece 25.09.2012
169 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
172 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
172 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
173 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
173 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
176 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
176 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
179 Papier 2 Vrece 06.09.2012
179 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
179 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
200 Plasty 1 Kontajner 14.09.2012
234 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
234 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
245 Plasty 4 Vrece 12.09.2012
245 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
248 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
248 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
259 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
260 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
260 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
264 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
264 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
267 Plasty 4 Vrece 13.09.2012
275 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
275 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
282 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
282 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
288 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
288 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
289 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
353 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
353 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
355 Kovy 1 Vrece 06.09.2012
355 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
355 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
356 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
356 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
358 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
364 Plasty 5 Vrece 06.09.2012
364 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
368 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
376 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
376 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
378 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
378 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
487 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
487 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
488 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1252 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1252 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1254 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1254 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1259 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1259 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1259 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1261 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1262 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1262 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1264 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1264 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1265 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1265 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1269 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1269 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1271 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1271 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1275 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1275 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1278 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1288 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1288 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1291 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1291 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1298 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1299 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1299 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1304 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1304 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1305 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1311 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1311 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1313 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1313 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1332 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1332 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1342 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1342 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1345 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
1345 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1346 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1346 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1349 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1354 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1354 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1356 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1356 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1358 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1358 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1360 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1363 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1363 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1372 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1372 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1376 Kovy 2 Vrece 25.09.2012
1376 Papier 1 Vrece 25.09.2012
1376 Plasty 2 Vrece 25.09.2012
1376 Sklo 2 Vrece 25.09.2012
1377 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1394 Kovy 3 Vrece 05.09.2012
1394 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1394 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1395 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1395 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1398 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1398 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1398 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1399 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1399 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1400 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1401 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1401 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1402 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1402 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1404 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1405 Plasty 5 Vrece 05.09.2012
1405 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1407 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1407 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1409 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1409 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1411 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1411 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1418 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1418 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1429 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1429 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1429 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1432 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1432 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1433 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1433 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1434 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1434 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1435 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1435 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1436 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1436 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1437 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1437 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1438 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1438 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1440 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
1449 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1449 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1455 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
1458 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1458 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1459 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
1459 Sklo 3 Vrece 06.09.2012
1460 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1460 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1462 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1462 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1464 Plasty 5 Vrece 06.09.2012
1464 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
1465 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1465 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1468 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1468 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1473 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1473 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1474 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1474 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1476 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1476 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1481 Plasty 4 Vrece 13.09.2012
1481 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1482 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1482 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1484 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1484 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1485 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1485 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1485 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1488 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1488 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1492 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1492 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1492 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1496 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1496 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1499 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1499 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1501 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
1501 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1504 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1504 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1505 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1506 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1506 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1513 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
1513 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1514 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1514 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1515 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1516 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1516 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1523 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1523 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1524 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
1524 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1525 Plasty 4 Vrece 06.09.2012
1525 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
1526 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1526 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
1527 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1527 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1528 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1528 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1529 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1529 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1530 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1530 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
1533 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1533 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1548 Papier 1 Vrece 11.09.2012
1548 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1548 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1550 Plasty 4 Vrece 13.09.2012
1550 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1553 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1553 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1554 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1554 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1555 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1555 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1557 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1557 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1558 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1559 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1559 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1560 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1560 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1566 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1566 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1573 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1575 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1575 Sklo 3 Vrece 12.09.2012
1576 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1576 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1578 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1578 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1579 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1579 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1580 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1582 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1582 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1583 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1583 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1585 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1585 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1587 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1587 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1602 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1604 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
1604 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1605 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1606 Papier 1 Vrece 06.09.2012
1606 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1607 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1607 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1609 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1609 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1612 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1614 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
1614 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1616 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1616 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1619 Plasty 5 Vrece 06.09.2012
1619 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1620 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1620 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1621 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1621 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1622 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1624 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1625 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1625 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1626 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1626 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1627 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1627 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1628 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
1628 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1629 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1629 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1636 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1636 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
1637 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1637 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1638 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1638 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1640 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1640 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1642 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
1642 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1643 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1643 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1645 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1645 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1646 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1646 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1648 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1648 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1650 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1650 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1652 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1657 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1657 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1659 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1659 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1660 Plasty 4 Vrece 11.09.2012
1660 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1661 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1661 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1664 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1664 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1666 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1666 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1667 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1667 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1672 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1672 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1673 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1673 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1676 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1676 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1678 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1678 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1679 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1679 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1688 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1690 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1690 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1693 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1693 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1699 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1699 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1700 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1700 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1702 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
1702 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1705 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1705 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1708 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1708 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1711 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1711 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1714 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1715 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1715 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1716 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
1716 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1720 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1720 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1723 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1723 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1725 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
1725 Papier 1 Vrece 25.09.2012
1725 Plasty 4 Vrece 25.09.2012
1725 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
1726 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1727 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1727 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1728 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1728 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1729 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1729 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1732 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
1732 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1733 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1733 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1734 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1734 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1735 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1735 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1777 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
1777 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1778 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1778 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1780 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1780 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1783 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1783 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1785 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1785 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
1787 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1787 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1789 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
1789 Papier 1 Vrece 25.09.2012
1789 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
1789 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
1791 Plasty 4 Vrece 11.09.2012
1791 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1793 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1793 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1797 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1803 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1839 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1839 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
1840 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1840 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1843 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1843 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1844 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1845 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
1846 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1846 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1847 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1848 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
1848 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1851 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1851 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1852 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1852 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1854 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
1854 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1855 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
1855 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1875 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1875 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1921 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1921 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1923 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
1926 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1926 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1927 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1927 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1928 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1928 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1951 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1951 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1952 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
1952 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1954 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1954 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1955 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
1955 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
1956 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
1961 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
1961 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
1962 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
1962 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1963 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
1963 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1974 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
1974 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
1976 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
1976 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
1981 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
1981 Papier 1 Vrece 25.09.2012
1981 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
1981 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
1982 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
1982 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
1983 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
1983 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
1984 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
1984 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
1989 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
1990 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
1991 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
1992 Plasty 2 Kontajner 26.09.2012
1993 Kovy 2 Kontajner 10.09.2012
1993 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
1993 Plasty 2 Kontajner 14.09.2012
1993 Sklo 1 Kontajner 10.09.2012
1994 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
1995 Kovy 1 Kontajner 26.09.2012
1995 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
1996 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
1997 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
1998 Plasty 2 Kontajner 07.09.2012
1999 Plasty 5 Kontajner 26.09.2012
2000 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
2001 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
2002 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2002 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2003 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2003 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2004 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2004 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2004 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2005 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2005 Papier 3 Kontajner 28.09.2012
2005 Plasty 4 Kontajner 28.09.2012
2006 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2006 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2007 Plasty 5 Kontajner 28.09.2012
2008 Kovy 1 Kontajner 03.09.2012
2008 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2008 Plasty 3 Kontajner 27.09.2012
2009 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2009 Plasty 3 Kontajner 27.09.2012
2010 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2010 Papier 2 Kontajner 28.09.2012
2010 Plasty 3 Kontajner 27.09.2012
2012 Kovy 1 Kontajner 28.09.2012
2012 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2012 Plasty 5 Kontajner 28.09.2012
2013 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2013 Papier 2 Kontajner 28.09.2012
2013 Plasty 5 Kontajner 27.09.2012
2014 Kovy 2 Kontajner 14.09.2012
2014 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2014 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
2015 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2015 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2015 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
2016 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2016 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2016 Plasty 3 Kontajner 26.09.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 07.09.2012
2017 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2017 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2018 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2018 Plasty 5 Kontajner 27.09.2012
2019 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2019 Plasty 6 Kontajner 28.09.2012
2020 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2020 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2020 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
2021 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2021 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2021 Plasty 4 Kontajner 26.09.2012
2022 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2022 Papier 2 Kontajner 10.09.2012
2022 Plasty 3 1/4 Kontajner 27.09.2012
2022 Sklo 2 Kontajner 10.09.2012
2023 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2023 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2023 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2024 Kovy 1 Kontajner 27.09.2012
2024 Papier 1 Kontajner 28.09.2012
2024 Plasty 4 Kontajner 27.09.2012
2026 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2026 Papier 4 Kontajner 28.09.2012
2026 Plasty 4 1/2 Kontajner 28.09.2012
2026 Sklo 11 Kontajner 28.09.2012
2027 Papier 22 Kontajner 28.09.2012
2027 Plasty 3 Kontajner 27.09.2012
2027 Sklo 5 Kontajner 28.09.2012
2028 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2028 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2028 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2029 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2029 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2029 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2030 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2030 Papier 2 Kontajner 10.09.2012
2030 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2031 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2031 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2031 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2031 Sklo 1 Kontajner 24.09.2012
2032 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2032 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2032 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2032 Sklo 2 Kontajner 14.09.2012
2033 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2033 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2033 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2034 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2035 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2035 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2035 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2036 Kovy 2 Kontajner 10.09.2012
2036 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2036 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2037 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2037 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2037 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2038 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2038 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2038 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2039 Papier 1 Kontajner 03.09.2012
2039 Plasty 5 Kontajner 24.09.2012
2040 Kovy 1 Kontajner 03.09.2012
2040 Plasty 3 Kontajner 14.09.2012
2040 Sklo 1 Kontajner 03.09.2012
2041 Plasty 2 Kontajner 14.09.2012
2041 Sklo 2 Kontajner 07.09.2012
2042 Plasty 6 Kontajner 25.09.2012
2043 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2043 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2043 Plasty 4 Kontajner 25.09.2012
2044 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2044 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2044 Plasty 5 Kontajner 25.09.2012
2045 Papier 1 Kontajner 14.09.2012
2045 Plasty 4 Kontajner 25.09.2012
2046 Plasty 4 Kontajner 25.09.2012
2047 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2047 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2047 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2048 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2048 Plasty 6 Kontajner 24.09.2012
2049 Kovy 8 Kontajner 24.09.2012
2049 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2049 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2050 Kovy 1 Kontajner 10.09.2012
2050 Papier 1 Kontajner 10.09.2012
2050 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2051 Plasty 5 Kontajner 24.09.2012
2052 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2052 Sklo 16 Kontajner 03.09.2012
2053 Plasty 5 Kontajner 24.09.2012
2054 Plasty 3 Kontajner 24.09.2012
2055 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 03.09.2012
2056 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2057 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2058 Plasty 4 Kontajner 24.09.2012
2059 Kovy 3 Kontajner 25.09.2012
2059 Papier 2 Kontajner 25.09.2012
2059 Plasty 4 Kontajner 25.09.2012
2059 Sklo 1 Kontajner 25.09.2012
2061 Kovy 1 Kontajner 24.09.2012
2061 Plasty 5 Kontajner 24.09.2012
2062 Kovy 3 Kontajner 24.09.2012
2062 Plasty 6 Kontajner 24.09.2012
2075 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2076 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2076 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2077 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2077 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2078 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2078 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2079 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2080 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2080 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2082 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2082 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2083 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2084 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2084 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2086 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2086 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2087 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
2090 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2091 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2091 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2092 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2092 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2094 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2094 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2095 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2095 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2096 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2096 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2097 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2097 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2099 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2099 Sklo 3 Vrece 11.09.2012
2100 Kovy 1 Kontajner 25.09.2012
2100 Papier 1 Kontajner 25.09.2012
2100 Plasty 1 Kontajner 25.09.2012
2100 Sklo 1 Kontajner 25.09.2012
2102 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2102 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
2105 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2106 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2106 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2107 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2108 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2108 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2109 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2109 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2110 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2110 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2116 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2116 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2117 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2119 Kovy 2 Vrece 05.09.2012
2119 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2119 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2124 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
2124 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2125 Kovy 1 Vrece 13.09.2012
2125 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
2127 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2127 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
2130 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2130 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2134 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2134 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2135 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2135 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2137 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2137 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2139 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2142 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2142 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2143 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2143 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2144 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2147 Kovy 1 Vrece 13.09.2012
2147 Papier 1 Vrece 13.09.2012
2147 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
2147 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2150 Kovy 1 Vrece 20.09.2012
2150 Papier 1 Vrece 20.09.2012
2150 Plasty 1 Vrece 20.09.2012
2150 Sklo 1 Vrece 20.09.2012
2501 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2505 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2508 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2508 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2516 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2516 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2518 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2518 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2521 Kovy 8 Vrece 13.09.2012
2521 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
2521 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2522 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2522 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2525 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2525 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2526 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2526 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2528 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2528 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2533 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
2533 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
2534 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2534 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2535 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2535 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2536 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2536 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2537 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2537 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2538 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2538 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
2541 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2541 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2542 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2542 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2543 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
2544 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2544 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
2545 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2545 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2546 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2547 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2547 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2550 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2550 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2551 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2551 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2554 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
2554 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
2555 Plasty 6 Vrece 04.09.2012
2555 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
2556 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2556 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2557 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2557 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2558 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2558 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2559 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2563 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2565 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2565 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2566 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2566 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
2567 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2567 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2569 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2571 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
2571 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2572 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2572 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
2576 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2576 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2579 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2579 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
2580 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2580 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2582 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2582 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2583 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2583 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
2584 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2585 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2586 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2586 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2587 Papier 16 Vrece 13.09.2012
2587 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2587 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2588 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2588 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2589 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2589 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2590 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2590 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2591 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
2592 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2592 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2593 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2593 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2596 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2596 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2599 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2599 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2601 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2601 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2602 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
2602 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
2603 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2603 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2604 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2604 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2605 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2605 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2608 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2608 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2610 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
2610 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2610 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2611 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2611 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2613 Kovy 1 Vrece 06.09.2012
2613 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2615 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2615 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
2616 Papier 1 Vrece 06.09.2012
2616 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2618 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
2618 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2620 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
2620 Papier 1 Vrece 25.09.2012
2620 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
2620 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
2621 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2625 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
2625 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2627 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2627 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2628 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2628 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
2629 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2629 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2630 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2631 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2631 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2632 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2633 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2633 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2634 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2636 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2636 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2637 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
2637 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
2638 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2638 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2639 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2639 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2640 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2640 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2643 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
2643 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2644 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2644 Sklo 2 Vrece 13.09.2012
2645 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
2645 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
2648 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2648 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2653 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2653 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
2656 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2656 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2657 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2657 Sklo 3 Vrece 11.09.2012
2658 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2660 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2660 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
2661 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2661 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2663 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
2663 Papier 1 Vrece 25.09.2012
2663 Plasty 3 Vrece 25.09.2012
2663 Sklo 2 Vrece 25.09.2012
2664 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2669 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2669 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2670 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2670 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2672 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2672 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2673 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2673 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2675 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
2676 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
2676 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
2679 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
2679 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2681 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2681 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
2682 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2682 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
2683 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2683 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2685 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2687 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
2687 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
2688 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
2688 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2689 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
2689 Sklo 3 Vrece 06.09.2012
2690 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2691 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
2691 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2692 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2692 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
2694 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
2694 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
2696 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
2696 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2697 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
2697 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
2701 Kovy 1 Vrece 04.09.2012
2701 Papier 1 Vrece 04.09.2012
2701 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
2701 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
2702 Kovy 1 Vrece 05.09.2012
2702 Papier 1 Vrece 05.09.2012
2702 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
2702 Sklo 3 Vrece 05.09.2012
2704 Kovy 1 Vrece 26.09.2012
2704 Papier 1 Vrece 26.09.2012
2704 Plasty 3 Vrece 26.09.2012
2704 Sklo 2 Vrece 26.09.2012
2705 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
2705 Papier 1 Vrece 25.09.2012
2705 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
2705 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
2706 Kovy 2 Vrece 25.09.2012
2706 Papier 1 Vrece 25.09.2012
2706 Plasty 3 Vrece 25.09.2012
2706 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
2707 Kovy 1 Vrece 28.09.2012
2707 Papier 1 Vrece 28.09.2012
2707 Plasty 1 Vrece 28.09.2012
2707 Sklo 1 Vrece 28.09.2012
3751 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
3765 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3765 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3767 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3767 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3768 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3768 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3771 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3771 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3772 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3772 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3775 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3775 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3776 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3776 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3777 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3777 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3778 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3778 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3779 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3779 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3784 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3784 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3786 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3786 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3790 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3790 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3792 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3792 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3794 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3794 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3797 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3797 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3800 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3800 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3801 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3801 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3803 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3805 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3805 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3807 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3807 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3809 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3809 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3810 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3810 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3811 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3811 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3813 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
3813 Papier 1 Vrece 25.09.2012
3813 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
3813 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
3816 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3816 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3823 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3823 Sklo 4 Vrece 04.09.2012
3824 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3824 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3825 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3825 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3827 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3827 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3829 Kovy 1 Vrece 04.09.2012
3829 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3829 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3830 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3830 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3833 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3833 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3836 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
3840 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3840 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3841 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3841 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3842 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3844 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
3844 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3845 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3845 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3847 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3847 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3848 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3848 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3851 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3856 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3856 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3863 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3863 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
3864 Papier 1 Vrece 04.09.2012
3864 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3864 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3866 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
3866 Papier 1 Vrece 25.09.2012
3866 Plasty 3 Vrece 25.09.2012
3866 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
3868 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3868 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
3869 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3869 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3870 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3870 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3874 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3875 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3875 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3879 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3879 Sklo 4 Vrece 04.09.2012
3880 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3880 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3881 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3881 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3884 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3884 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3885 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3885 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3886 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3886 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3887 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3887 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3891 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3891 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3902 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3902 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3905 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3905 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3906 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3906 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3909 Plasty 2 1/2 Vrece 04.09.2012
3909 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3913 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3914 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
3914 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3920 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3920 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3921 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3921 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3923 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3923 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3924 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3924 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3932 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3932 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3933 Kovy 1 Vrece 04.09.2012
3933 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3933 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3936 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3936 Sklo 4 Vrece 04.09.2012
3937 Kovy 1 Vrece 04.09.2012
3937 Papier 1 Vrece 04.09.2012
3937 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3937 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3938 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3938 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3940 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3940 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3941 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3943 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3943 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
3944 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3944 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3947 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3947 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3948 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3948 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3949 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3949 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3950 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3950 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3951 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3951 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3952 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3953 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3953 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3956 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3956 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3957 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3957 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3963 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3965 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3967 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3967 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3968 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
3968 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3977 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3977 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3979 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3979 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3981 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3981 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3983 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3984 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
3987 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
3987 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
3991 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3991 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
3996 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3999 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
3999 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4000 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4000 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4003 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4003 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4007 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4007 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4008 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4008 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4009 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4009 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
4012 Kovy 1 Vrece 04.09.2012
4012 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4012 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4013 Kovy 2 Vrece 04.09.2012
4013 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4013 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4019 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4019 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4021 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4021 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
4022 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4022 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4023 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4023 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4024 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4025 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4026 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4026 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4030 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4031 Papier 1 Vrece 04.09.2012
4031 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4035 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
4035 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4038 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
4038 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
4039 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4039 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4040 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4040 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4041 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4041 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4042 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4042 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4043 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4043 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4045 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4048 Plasty 6 Vrece 05.09.2012
4048 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4050 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4050 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
4051 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4052 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4052 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4054 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4055 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4055 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
4057 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4057 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4059 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4059 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4060 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4060 Sklo 3 Vrece 04.09.2012
4061 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4061 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4065 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4066 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
4067 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4067 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4071 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4071 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4072 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
4072 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4076 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4080 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
4080 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4084 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4084 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4088 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4088 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4092 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4092 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4094 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4094 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4100 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4103 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4103 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4106 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4106 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4108 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4108 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4114 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4119 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4119 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4123 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4127 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4127 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4128 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4131 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
4138 Kovy 2 Vrece 06.09.2012
4138 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4138 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4139 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4139 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
4140 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4140 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
4143 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
4143 Papier 1 Vrece 25.09.2012
4143 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
4143 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
4144 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
4144 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4157 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4159 Kovy 4 Vrece 06.09.2012
4159 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
4159 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4165 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4169 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4169 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4170 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4170 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4171 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4171 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4172 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4172 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4182 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
4182 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4184 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4184 Sklo 2 Vrece 04.09.2012
4189 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4189 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4192 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4208 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4212 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4216 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4216 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4218 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4225 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4225 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4235 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4235 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4244 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4245 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4245 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4247 Plasty 3 Vrece 04.09.2012
4250 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4250 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4251 Plasty 1 Vrece 04.09.2012
4251 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4252 Plasty 2 Vrece 04.09.2012
4252 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4253 Plasty 4 Vrece 04.09.2012
4253 Sklo 1 Vrece 04.09.2012
4256 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4262 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4262 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4265 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4265 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4266 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4266 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4267 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4267 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4276 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4277 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4277 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4279 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4279 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4280 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4280 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4281 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4281 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4291 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
4293 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4293 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4300 Plasty 1 Vrece 13.09.2012
4300 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4305 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4305 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4314 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4318 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4318 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4319 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
4319 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4324 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4324 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4327 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4327 Sklo 3 Vrece 06.09.2012
4328 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4328 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4329 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4331 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4331 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4336 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4336 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4337 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4337 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4338 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4338 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4339 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4339 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4340 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4340 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4342 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4342 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4343 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4343 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4344 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4344 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4346 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4349 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4350 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4350 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4353 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
4353 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4353 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4354 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4354 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4356 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4356 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4358 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4358 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4360 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
4360 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4360 Sklo 4 Vrece 11.09.2012
4367 Papier 3 Vrece 11.09.2012
4367 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4368 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4368 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4376 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4376 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4384 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4384 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4389 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4389 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4403 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4403 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4404 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4404 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4405 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
4405 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4405 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4407 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4407 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4425 Kovy 1 Vrece 11.09.2012
4425 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4425 Sklo 4 Vrece 11.09.2012
4426 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4426 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4437 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4437 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4440 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4440 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4441 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4441 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4446 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4450 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4450 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4452 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4452 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4456 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4456 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4458 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4458 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4459 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4459 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4464 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4464 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4466 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4467 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4468 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4468 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4492 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4492 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4493 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4493 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4496 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4496 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4498 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4498 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4502 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4502 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4507 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4507 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4508 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4508 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4520 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4523 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4523 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4525 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4525 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4532 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4532 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4534 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4534 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4539 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4539 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4543 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4543 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4546 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4549 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4549 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4550 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4550 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4554 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4557 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4557 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4558 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4558 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4562 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4562 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4563 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4563 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4564 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4564 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4565 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4565 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4566 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4566 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4571 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4571 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4572 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
4572 Papier 1 Vrece 25.09.2012
4572 Plasty 6 Vrece 25.09.2012
4572 Sklo 3 Vrece 25.09.2012
4579 Papier 2 Vrece 12.09.2012
4579 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4579 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4581 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4581 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4585 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4585 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4586 Papier 1 Vrece 12.09.2012
4586 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4588 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4588 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4589 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
4589 Papier 1 Vrece 25.09.2012
4589 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
4589 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
4591 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4591 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4594 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4594 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4599 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4606 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4606 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4611 Plasty 3 1/4 Vrece 12.09.2012
4616 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4616 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4618 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4618 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4619 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4619 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4620 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4620 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4628 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4628 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4629 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4629 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4631 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4631 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4634 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4634 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4638 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4638 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4640 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4640 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4643 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4643 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4647 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4647 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4648 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4648 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4654 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4654 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4661 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4661 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4662 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4662 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4663 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4663 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4675 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4675 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4676 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4676 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4683 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4683 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4687 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4687 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4690 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4690 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4691 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4691 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4693 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4693 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4697 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4700 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4700 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4701 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4701 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4707 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4707 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4708 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4708 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4710 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4715 Plasty 3 Vrece 12.09.2012
4715 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4722 Plasty 1 Vrece 12.09.2012
4722 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4725 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4725 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4726 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4726 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4729 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4729 Sklo 2 Vrece 12.09.2012
4730 Plasty 2 Vrece 12.09.2012
4730 Sklo 1 Vrece 12.09.2012
4731 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4731 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4732 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4732 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4736 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4736 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4737 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4737 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4739 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4741 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4741 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4744 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4744 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4746 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4746 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4756 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4756 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4760 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4760 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4761 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4761 Sklo 3 Vrece 11.09.2012
4762 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4762 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4766 Plasty 4 Vrece 11.09.2012
4766 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4773 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4773 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4774 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4774 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4776 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4776 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4779 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4779 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4789 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4789 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4791 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4791 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4794 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4794 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4795 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4797 Kovy 9 Vrece 11.09.2012
4797 Plasty 3 Vrece 11.09.2012
4797 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4808 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4808 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4809 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4809 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4810 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4810 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4811 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4811 Sklo 2 Vrece 11.09.2012
4827 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4828 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4828 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4831 Plasty 1 Vrece 11.09.2012
4831 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4834 Plasty 4 Vrece 11.09.2012
4834 Sklo 3 Vrece 11.09.2012
4835 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4835 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4836 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4836 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4839 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4839 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4841 Plasty 2 Vrece 11.09.2012
4841 Sklo 1 Vrece 11.09.2012
4842 Kovy 2 Vrece 05.09.2012
4842 Plasty 13 Vrece 05.09.2012
4842 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4843 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4843 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4844 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4847 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4847 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4851 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4851 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4853 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4853 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4854 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4854 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4858 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4858 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4859 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4860 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4860 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4862 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4862 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4863 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4863 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4866 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4866 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4869 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4869 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4872 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4872 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4873 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4873 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4874 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4874 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4875 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4875 Sklo 3 Vrece 05.09.2012
4876 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4877 Papier 1 Vrece 05.09.2012
4877 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4877 Sklo 03.4 Vrece 05.09.2012
4881 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4881 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4882 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4882 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4883 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4883 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4887 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4887 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4898 Kovy 1 Vrece 25.09.2012
4898 Papier 1 Vrece 25.09.2012
4898 Plasty 1 Vrece 25.09.2012
4898 Sklo 1 Vrece 25.09.2012
4906 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4906 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4914 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4914 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4915 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4916 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4916 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4918 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4918 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4919 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4919 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4922 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4925 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4925 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4934 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4935 Plasty 4 Vrece 05.09.2012
4935 Sklo 2 Vrece 05.09.2012
4936 Plasty 1 Vrece 05.09.2012
4936 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4937 Plasty 2 Vrece 05.09.2012
4938 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4938 Sklo 3 Vrece 06.09.2012
4944 Kovy 1 Vrece 06.09.2012
4944 Plasty 3 Vrece 06.09.2012
4946 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4946 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4950 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4950 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4971 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4973 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
4973 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4974 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4974 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4978 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
4978 Sklo 2 Vrece 13.09.2012
4979 Plasty 3 Vrece 13.09.2012
4979 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4980 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4980 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4981 Plasty 2 Vrece 13.09.2012
4981 Sklo 1 Vrece 13.09.2012
4982 Plasty 3 Vrece 05.09.2012
4982 Sklo 1 Vrece 05.09.2012
4984 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4984 Sklo 5 Vrece 06.09.2012
4990 Plasty 2 Vrece 06.09.2012
4990 Sklo 2 Vrece 06.09.2012
4995 Papier 1 Vrece 06.09.2012
4995 Plasty 1 Vrece 06.09.2012
4995 Sklo 1 Vrece 06.09.2012
4997 Papier 1 Vrece 06.09.2012
4997 Plasty 1 Vrece 06.09.2012