Začiatok zberu: 01.10.2012
Koniec zberu: 31.10.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
6 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
6 Papier 1 Vrece 04.10.2012
6 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
7 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
7 Papier 1 Vrece 04.10.2012
7 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
12 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
12 Papier 1 Vrece 04.10.2012
12 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
14 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
14 Papier 1 Vrece 04.10.2012
14 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
16 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
16 Papier 2 Vrece 04.10.2012
16 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
19 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
19 Papier 1 Vrece 04.10.2012
19 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
22 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
22 Papier 1 Vrece 04.10.2012
22 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
24 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
24 Papier 1 Vrece 04.10.2012
24 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
28 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
28 Papier 1 Vrece 04.10.2012
28 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
30 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
30 Papier 1 Vrece 04.10.2012
30 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
31 Papier 1 Vrece 04.10.2012
31 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
34 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
34 Papier 1 Vrece 04.10.2012
34 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
38 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
38 Papier 1 Vrece 04.10.2012
38 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
40 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
40 Papier 1 Vrece 04.10.2012
40 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
42 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
42 Papier 1 Vrece 04.10.2012
42 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
45 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
45 Papier 1 Vrece 04.10.2012
45 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
47 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
47 Papier 1 Vrece 04.10.2012
47 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
53 Kovy 5 Vrece 04.10.2012
53 Papier 2 Vrece 04.10.2012
53 Plasty 3 Vrece 04.10.2012
54 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
54 Papier 1 Vrece 04.10.2012
54 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
58 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
58 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
76 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
76 Papier 1 Vrece 04.10.2012
76 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
77 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
77 Papier 1 Vrece 04.10.2012
77 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
81 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
81 Papier 1 Vrece 04.10.2012
81 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
82 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
82 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
83 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
83 Papier 1 Vrece 04.10.2012
83 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
85 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
85 Papier 1 Vrece 04.10.2012
85 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
86 Papier 1 Vrece 04.10.2012
86 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
87 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
87 Papier 1 Vrece 04.10.2012
87 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
91 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
91 Papier 2 Vrece 03.10.2012
91 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
92 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
92 Papier 1 Vrece 03.10.2012
92 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
94 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
94 Papier 1 Vrece 03.10.2012
94 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
96 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
96 Papier 1 Vrece 03.10.2012
96 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
108 Kovy 5 Vrece 03.10.2012
108 Papier 1 Vrece 03.10.2012
108 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
140 Papier 1 Vrece 04.10.2012
140 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
141 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
141 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
142 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
142 Papier 1 Vrece 04.10.2012
142 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
168 Kovy 2 Vrece 16.10.2012
168 Papier 2 Vrece 16.10.2012
168 Plasty 4 Vrece 16.10.2012
168 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
172 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
172 Papier 1 Vrece 02.10.2012
172 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
231 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
231 Papier 1 Vrece 03.10.2012
231 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
234 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
234 Papier 1 Vrece 09.10.2012
234 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
240 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
240 Papier 1 Vrece 10.10.2012
240 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
243 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
245 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
248 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
248 Papier 2 Vrece 10.10.2012
248 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
255 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
255 Papier 1 Vrece 02.10.2012
255 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
259 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
259 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
260 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
267 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
267 Papier 1 Vrece 11.10.2012
267 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
269 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
269 Papier 1 Vrece 11.10.2012
269 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
275 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
279 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
279 Papier 1 Vrece 11.10.2012
279 Plasty 4 Vrece 11.10.2012
280 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
280 Papier 1 Vrece 11.10.2012
280 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
282 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
282 Papier 1 Vrece 11.10.2012
282 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
288 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
289 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
353 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
353 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
356 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
356 Papier 1 Vrece 04.10.2012
356 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
358 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
358 Papier 1 Vrece 04.10.2012
358 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
364 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
376 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
378 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
378 Papier 1 Vrece 04.10.2012
378 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
482 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
483 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
483 Papier 1 Vrece 09.10.2012
483 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
487 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
487 Papier 1 Vrece 09.10.2012
487 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1254 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
1254 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1254 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1259 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1259 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1259 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1261 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1261 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1262 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1262 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1264 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1264 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1264 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1269 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1269 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1271 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1271 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1271 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1275 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1275 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1275 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1279 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1288 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1288 Papier 03.4 Vrece 09.10.2012
1288 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1291 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
1291 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1292 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1292 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1292 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1304 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
1304 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1304 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1312 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1312 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1312 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1313 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1313 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1313 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1320 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1320 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1321 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1321 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1328 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1328 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1340 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1340 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1340 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1342 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1342 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1342 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1372 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1372 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1372 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1376 Kovy 2 Vrece 16.10.2012
1376 Papier 2 Vrece 16.10.2012
1376 Plasty 3 Vrece 16.10.2012
1376 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
1394 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1394 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1394 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1398 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1398 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1398 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1400 Kovy 2 Vrece 03.10.2012
1400 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1400 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1401 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1402 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1402 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1404 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1404 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1405 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1405 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1405 Plasty 4 Vrece 03.10.2012
1407 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1407 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1407 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1408 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1408 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1408 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1409 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1429 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1429 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1429 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1432 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1432 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1432 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1433 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1433 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1434 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1434 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1435 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
1436 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1436 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1437 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1437 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1437 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1438 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1438 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1455 Plasty 3 Vrece 11.10.2012
1456 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1456 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1458 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1458 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1460 Kovy 03.4 Vrece 02.10.2012
1460 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1464 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
1464 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1464 Plasty 3 Vrece 04.10.2012
1465 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1465 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1465 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1467 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
1467 Papier 3 Vrece 02.10.2012
1467 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
1470 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1470 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1470 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1471 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1471 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1471 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1472 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1472 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1474 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1474 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1474 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1481 Kovy 2 Vrece 11.10.2012
1481 Papier 1 Vrece 11.10.2012
1481 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1482 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
1482 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1484 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1484 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1484 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1487 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1487 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1492 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1492 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1492 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1493 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1493 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1493 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1496 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1496 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1497 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1497 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1497 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
1498 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1498 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1498 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1501 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1501 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
1506 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1506 Papier 2 Vrece 04.10.2012
1506 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
1511 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1511 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1511 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1512 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1512 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1512 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1514 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1514 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1514 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1515 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1515 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1515 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1517 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1517 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1517 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1523 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1523 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1524 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1524 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1525 Papier 03.4 Vrece 04.10.2012
1525 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1528 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1528 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1528 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1529 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1529 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1529 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1531 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1531 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1531 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1548 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1548 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1548 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1549 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1549 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1552 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1552 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1553 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1553 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1554 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1554 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1554 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1555 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1555 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1555 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1559 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1559 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1559 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1560 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1560 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1560 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1566 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1567 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1573 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1573 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1573 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1575 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1576 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1577 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1577 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1577 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1578 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1578 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1579 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1579 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1579 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1580 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1582 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1583 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1583 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1583 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1585 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1587 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1587 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1587 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1601 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1601 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
1602 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1602 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
1604 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1604 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
1605 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1605 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1605 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1606 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1606 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1606 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1607 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1610 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1610 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1610 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1611 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1611 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1611 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1612 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1612 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1612 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
1614 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1614 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1614 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1616 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1616 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
1619 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1619 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1619 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
1624 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1624 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1624 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1625 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1625 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1625 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1626 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1626 Papier 2 Vrece 10.10.2012
1626 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1628 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1629 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1635 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1635 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1635 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
1636 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1636 Papier 2 Vrece 02.10.2012
1636 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1642 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1642 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1642 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1643 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1643 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1657 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1657 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1657 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1659 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1659 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1659 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1660 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1660 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1660 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1663 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1663 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1663 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1666 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1666 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1666 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1667 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1667 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1667 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1672 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1672 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1672 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1673 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1673 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1673 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1676 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1676 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1678 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1678 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1679 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1682 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1682 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1700 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1700 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1700 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1702 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1702 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1702 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1703 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1703 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
1707 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1708 Kovy 2 Vrece 03.10.2012
1708 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1708 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1710 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1710 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1713 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1713 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1716 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1716 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
1717 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1717 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1723 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1723 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1725 Kovy 2 Vrece 16.10.2012
1725 Papier 2 Vrece 16.10.2012
1725 Plasty 2 Vrece 16.10.2012
1725 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
1728 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1728 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1728 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1729 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1730 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1730 Papier 1 Vrece 11.10.2012
1730 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
1734 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1734 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1734 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1735 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1735 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1735 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1780 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1780 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1780 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1783 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1783 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1783 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1785 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1785 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1785 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1787 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1787 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1787 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1789 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
1789 Papier 1 Vrece 16.10.2012
1789 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
1789 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
1791 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1791 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1791 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1793 Papier 2 Vrece 09.10.2012
1793 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1843 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1843 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1844 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1844 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1844 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1845 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1845 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1845 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1848 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1848 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1848 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1852 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1852 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1852 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1854 Kovy 03.4 Vrece 02.10.2012
1854 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1855 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
1855 Papier 1 Vrece 11.10.2012
1855 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1875 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1875 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1921 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1921 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1921 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1923 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1923 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1923 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
1927 Papier 2 Vrece 03.10.2012
1927 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
1928 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1928 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1952 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
1952 Papier 1 Vrece 02.10.2012
1952 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
1954 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
1954 Papier 1 Vrece 04.10.2012
1954 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
1956 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
1961 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1961 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1961 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1962 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1963 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
1963 Papier 2 Vrece 09.10.2012
1963 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1979 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1979 Papier 1 Vrece 09.10.2012
1979 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1981 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
1981 Papier 1 Vrece 16.10.2012
1981 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
1981 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
1982 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1982 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
1983 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
1983 Papier 1 Vrece 03.10.2012
1983 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
1984 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
1984 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
1985 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
1985 Papier 1 Vrece 10.10.2012
1985 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
1987 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1987 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1987 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1988 Kovy 2 Kontajner 17.10.2012
1988 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1988 Sklo 2 Kontajner 17.10.2012
1989 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1989 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1989 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1989 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1990 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
1990 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1990 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1990 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1991 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1991 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1991 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1991 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1992 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1992 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
1992 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1992 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1993 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1993 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
1993 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1993 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1994 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1994 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1994 Plasty 7 Kontajner 30.10.2012
1994 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1995 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1995 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1995 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1995 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1996 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1996 Papier 1 Kontajner 17.10.2012
1996 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1996 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1997 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1997 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1997 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1997 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1998 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1998 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1998 Plasty 4 Kontajner 30.10.2012
1998 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
1999 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
1999 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
1999 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2000 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2000 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2000 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2000 Sklo 3 Kontajner 08.10.2012
2001 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2001 Papier 1 Kontajner 17.10.2012
2001 Plasty 2 Kontajner 30.10.2012
2001 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2002 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2002 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2002 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2002 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2003 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2003 Papier 1 Kontajner 05.10.2012
2003 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2003 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2004 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2004 Papier 1 Kontajner 18.10.2012
2004 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2004 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2005 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2005 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2005 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2005 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2006 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2006 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2006 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2006 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2007 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2007 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2007 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2007 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2008 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2008 Papier 3 Kontajner 18.10.2012
2008 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2008 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2009 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2009 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2009 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2009 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2010 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2010 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2010 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2010 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2012 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2012 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2012 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2012 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2013 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2013 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2013 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2014 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2014 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2014 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2014 Sklo 2 Kontajner 16.10.2012
2015 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2015 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2015 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2015 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2016 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2016 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2016 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2017 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2017 Papier 3 Kontajner 18.10.2012
2017 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2017 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2018 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2018 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2018 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2018 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2019 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2019 Papier 4 Kontajner 18.10.2012
2019 Plasty 4 Kontajner 30.10.2012
2019 Sklo 1 Kontajner 12.10.2012
2020 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2020 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2020 Plasty 4 Kontajner 30.10.2012
2020 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2021 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2021 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2021 Plasty 4 Kontajner 30.10.2012
2021 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2022 Kovy 3 Kontajner 12.10.2012
2022 Papier 4 Kontajner 18.10.2012
2022 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2023 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2023 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2023 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2024 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2024 Papier 2 Kontajner 18.10.2012
2024 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2024 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2025 Plasty 2 Kontajner 30.10.2012
2026 Kovy 1 Kontajner 06.10.2012
2026 Papier 3 Kontajner 18.10.2012
2026 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2027 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2027 Papier 3 Kontajner 18.10.2012
2027 Plasty 2 Kontajner 30.10.2012
2028 Kovy 2 Kontajner 18.10.2012
2028 Papier 2 Kontajner 16.10.2012
2028 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2028 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2029 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2029 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2029 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2029 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2030 Kovy 01.2 Kontajner 12.10.2012
2030 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2030 Plasty 2 Kontajner 16.10.2012
2030 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2031 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2031 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2031 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2032 Kovy 25 Kontajner 18.10.2012
2032 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2032 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2033 Kovy 2 Kontajner 18.10.2012
2033 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2033 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2033 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2034 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2034 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2034 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2035 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2035 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2035 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2036 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2036 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2036 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2037 Kovy 6 Kontajner 18.10.2012
2037 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2037 Plasty 7 Kontajner 30.10.2012
2038 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2038 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2038 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2039 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2039 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2039 Plasty 5 Kontajner 30.10.2012
2040 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2040 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2040 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2040 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2041 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2041 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2041 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2041 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2042 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2042 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2042 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2042 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2043 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2043 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2043 Plasty 2 Kontajner 16.10.2012
2043 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2044 Kovy 3 Kontajner 18.10.2012
2044 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2044 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2045 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2045 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2045 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2046 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2046 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2046 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2047 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2047 Papier 1 Kontajner 17.10.2012
2047 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2047 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2048 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2048 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2048 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2049 Kovy 2 Kontajner 12.10.2012
2049 Papier 3 Kontajner 31.10.2012
2049 Plasty 5 Kontajner 30.10.2012
2049 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2050 Kovy 5 Kontajner 31.10.2012
2050 Papier 4 Kontajner 31.10.2012
2050 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2050 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2051 Kovy 3 Kontajner 12.10.2012
2051 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2051 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2051 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2052 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2052 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2052 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2052 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2053 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2053 Papier 1 Kontajner 17.10.2012
2053 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2053 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2054 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2054 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2054 Plasty 4 Kontajner 30.10.2012
2054 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2055 Kovy 3 Kontajner 17.10.2012
2055 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2055 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2055 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2056 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2056 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2056 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2057 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2057 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2057 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2057 Sklo 2 Kontajner 08.10.2012
2058 Kovy 1 Kontajner 18.10.2012
2058 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2058 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2058 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2059 Kovy 2 Kontajner 18.10.2012
2059 Papier 3 Kontajner 17.10.2012
2059 Plasty 3 Kontajner 16.10.2012
2059 Sklo 1 Kontajner 16.10.2012
2061 Papier 2 Kontajner 17.10.2012
2061 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2061 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2062 Kovy 1 Kontajner 12.10.2012
2062 Papier 4 Kontajner 17.10.2012
2062 Plasty 3 Kontajner 30.10.2012
2062 Sklo 1 Kontajner 08.10.2012
2077 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2077 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2077 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2079 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2079 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2079 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2080 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2080 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2080 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2082 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2082 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2083 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2083 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2083 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2084 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2084 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2086 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2086 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2088 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2088 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2090 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2090 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2091 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2091 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2091 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2092 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2092 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2092 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2095 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2095 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2095 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2097 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2097 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2097 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2099 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2099 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2099 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2100 Kovy 1 Kontajner 16.10.2012
2100 Papier 1 Kontajner 16.10.2012
2100 Plasty 1 Kontajner 16.10.2012
2100 Sklo 1 Kontajner 16.10.2012
2101 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2102 Kovy 3 Vrece 04.10.2012
2102 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2104 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2104 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2105 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2105 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2105 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2106 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2106 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2107 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2107 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2107 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2108 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2108 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2108 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2109 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2109 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2110 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2110 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2110 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2111 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2111 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2116 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2116 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2116 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
2118 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2118 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2118 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2119 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2119 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2119 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2121 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2121 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2121 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2126 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2126 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2127 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2127 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2127 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2129 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2129 Papier 2 Vrece 09.10.2012
2134 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2134 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2135 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2135 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2137 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2137 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2138 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2138 Papier 2 Vrece 09.10.2012
2139 Kovy 2 Vrece 03.10.2012
2139 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2142 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2142 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2142 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2143 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2143 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2143 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2144 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2144 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2144 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2145 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2145 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2145 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
2147 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2147 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2147 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2150 Kovy 3 Vrece 04.10.2012
2150 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2150 Plasty 2 Vrece 05.10.2012
2151 Kovy 2 Vrece 10.10.2012
2151 Papier 2 Vrece 10.10.2012
2151 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2151 Sklo 1 Vrece 05.10.2012
2152 Kovy 2 Vrece 19.10.2012
2152 Papier 2 Vrece 19.10.2012
2152 Plasty 3 Vrece 19.10.2012
2152 Sklo 1 Vrece 19.10.2012
2153 Kovy 1 Vrece 29.10.2012
2153 Papier 1 Vrece 29.10.2012
2153 Plasty 1 Vrece 29.10.2012
2153 Sklo 1 Vrece 29.10.2012
2501 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2501 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2506 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2506 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2506 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2516 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
2516 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2516 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
2518 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2518 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2518 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2519 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2519 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2519 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2520 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
2520 Papier 1 Vrece 11.10.2012
2520 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
2522 Papier 1 Vrece 11.10.2012
2522 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
2525 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2525 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2525 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2526 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
2526 Papier 2 Vrece 11.10.2012
2526 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
2528 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2528 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2528 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2532 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2532 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2532 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2533 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2533 Papier 4 Vrece 02.10.2012
2533 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2534 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2534 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2534 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2535 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2535 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2535 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2536 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2536 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2536 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2542 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2542 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2542 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2543 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2543 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2544 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2544 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2545 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2546 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2546 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2547 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2547 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2547 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2549 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2549 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2550 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2550 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2551 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2551 Papier 2 Vrece 03.10.2012
2551 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2552 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2552 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2552 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2554 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2554 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2554 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2555 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2555 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2555 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2557 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2557 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2557 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2559 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2559 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2559 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
2565 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2565 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2565 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2566 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2566 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2571 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
2571 Papier 1 Vrece 11.10.2012
2571 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
2572 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
2572 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2572 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2575 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2575 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2575 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2576 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2576 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2576 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2578 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2578 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2578 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2579 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2579 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2579 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2580 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2580 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2580 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2583 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2583 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2584 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
2584 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2586 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2586 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2590 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2590 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2590 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2591 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2591 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2591 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2592 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2592 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2593 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
2593 Papier 2 Vrece 04.10.2012
2593 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2594 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2594 Papier 5 Vrece 04.10.2012
2594 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2597 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2597 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2599 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2599 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2599 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
2601 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2603 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2603 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2603 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2604 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2604 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2604 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2605 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2605 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2605 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2607 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2607 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2607 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2608 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2608 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2608 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
2609 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2611 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2611 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2611 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2614 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2614 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2616 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2618 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2618 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2618 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2620 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
2620 Papier 1 Vrece 16.10.2012
2620 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
2620 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
2622 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2622 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2622 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2627 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
2627 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
2629 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2629 Papier 2 Vrece 10.10.2012
2629 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2630 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2630 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2632 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2632 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2633 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2633 Papier 3 Vrece 04.10.2012
2633 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2634 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2634 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2635 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2635 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2635 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2636 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2636 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2638 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2638 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2640 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2640 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2640 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2642 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2642 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2642 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2643 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2643 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2647 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2647 Papier 2 Vrece 09.10.2012
2647 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2648 Kovy 2 Vrece 03.10.2012
2648 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2648 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
2653 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2653 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2653 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2655 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
2655 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2655 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2656 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2656 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2657 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2657 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2658 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2658 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2660 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2660 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2660 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2661 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2661 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2661 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2663 Kovy 2 Vrece 16.10.2012
2663 Papier 2 Vrece 16.10.2012
2663 Plasty 2 Vrece 16.10.2012
2663 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
2666 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2666 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2666 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2669 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2669 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2669 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2670 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2670 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2670 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
2671 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2671 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2671 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2672 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2672 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2675 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2675 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2676 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2676 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
2678 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2678 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2679 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2679 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2681 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2681 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2683 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2683 Papier 4 Vrece 10.10.2012
2683 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2687 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2689 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2689 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2689 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2690 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2690 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2692 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2692 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2694 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2694 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2694 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2696 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2696 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2696 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
2697 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
2699 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
2699 Papier 1 Vrece 10.10.2012
2699 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
2701 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2701 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2701 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2702 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
2702 Papier 1 Vrece 03.10.2012
2702 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
2704 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2704 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2704 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
2705 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
2705 Papier 1 Vrece 02.10.2012
2705 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
2706 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
2706 Papier 1 Vrece 11.10.2012
2706 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
2707 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2707 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2707 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
2707 Sklo 1 Vrece 04.10.2012
2709 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
2709 Papier 1 Vrece 04.10.2012
2709 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
2709 Sklo 1 Vrece 04.10.2012
2710 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2710 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2710 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2710 Sklo 1 Vrece 09.10.2012
2711 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2711 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2711 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2711 Sklo 1 Vrece 09.10.2012
2712 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
2712 Papier 1 Vrece 09.10.2012
2712 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
2712 Sklo 1 Vrece 09.10.2012
2713 Kovy 1 Vrece 15.10.2012
2713 Papier 1 Vrece 15.10.2012
2713 Plasty 1 Vrece 15.10.2012
2713 Sklo 1 Vrece 15.10.2012
2714 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
2714 Papier 1 Vrece 16.10.2012
2714 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
2714 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
2715 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
2715 Papier 2 Vrece 16.10.2012
2715 Plasty 2 Vrece 16.10.2012
2715 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
2716 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
2716 Papier 2 Vrece 16.10.2012
2716 Plasty 3 Vrece 16.10.2012
2716 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
3765 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3765 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3765 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3772 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3772 Papier 2 Vrece 02.10.2012
3772 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3775 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3775 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3775 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3776 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3776 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3778 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3778 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3778 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3779 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3779 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3781 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3781 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3781 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3784 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3784 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3786 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3786 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3786 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3790 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3790 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3790 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3792 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3792 Papier 4 Vrece 02.10.2012
3792 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3793 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3793 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3794 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3794 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3794 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3796 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3796 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3796 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3800 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3800 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3800 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3804 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3804 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3805 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3805 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3805 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3809 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3809 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3809 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3810 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3810 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3810 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3811 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3811 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3811 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3813 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
3813 Papier 1 Vrece 16.10.2012
3813 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
3813 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
3816 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3816 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3816 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3820 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3820 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3820 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3824 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3824 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3824 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3827 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3827 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3827 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3829 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3829 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3830 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3830 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3830 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3834 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3834 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3834 Plasty 2 3/4 Vrece 02.10.2012
3834 Sklo 1 Vrece 02.10.2012
3836 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3836 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3836 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3840 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3840 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3840 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3842 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3842 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3844 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3844 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3844 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3845 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3845 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3845 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3847 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3847 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3847 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3850 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3850 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3850 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3855 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3855 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3855 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3856 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3856 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3856 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3863 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3863 Papier 2 Vrece 02.10.2012
3863 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3864 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3864 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3864 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3866 Kovy 2 Vrece 16.10.2012
3866 Papier 2 Vrece 16.10.2012
3866 Plasty 3 Vrece 16.10.2012
3866 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
3868 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3868 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3870 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3870 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3874 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3874 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3874 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3875 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3875 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3875 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3879 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3879 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3879 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3882 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3882 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3882 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3885 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3885 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3885 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3890 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3890 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3890 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3902 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3902 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3902 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3905 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3906 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3906 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3909 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3909 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
3912 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3912 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3914 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3914 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3914 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3915 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3915 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3919 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3919 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3920 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3920 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3920 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3921 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3921 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3921 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3924 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3924 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3924 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3927 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3927 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3927 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3932 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3932 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3932 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3936 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3936 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3936 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3937 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3937 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3937 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3938 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3938 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3940 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3940 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3940 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3945 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3945 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3947 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3947 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3947 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3948 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3948 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3951 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3951 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3951 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3953 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3953 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3953 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3957 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3957 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3957 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3963 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3963 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3963 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3965 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
3965 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3967 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3967 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3968 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3968 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3968 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3977 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3977 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3979 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3979 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3979 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3981 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3981 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3984 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3984 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3991 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3991 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
3991 Sklo 1 Vrece 02.10.2012
3995 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3995 Papier 1 Vrece 02.10.2012
3995 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
3996 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
3996 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4002 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4002 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4003 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4003 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4003 Plasty 4 Vrece 02.10.2012
4007 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4007 Papier 3 Vrece 02.10.2012
4007 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4008 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4008 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4008 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4009 Kovy 4 Vrece 02.10.2012
4009 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4009 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4012 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4012 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4012 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4013 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4013 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4013 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4014 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4014 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4014 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4019 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4019 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4019 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4021 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4021 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4022 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
4022 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4022 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4023 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4025 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4025 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4025 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4026 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4026 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4026 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4029 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4029 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4029 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4030 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4030 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4030 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4031 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4038 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4040 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4040 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4040 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4041 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4041 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4042 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4042 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4048 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4048 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4048 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4049 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4049 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4049 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4052 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4052 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4054 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4054 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4054 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4059 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4059 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4059 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4061 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4061 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4061 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4072 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4072 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4072 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4080 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4080 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4081 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4081 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4081 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4083 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4083 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4084 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4084 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4084 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4100 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4100 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4102 Kovy 2 Vrece 03.10.2012
4102 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4102 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4103 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4103 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4103 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4105 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4105 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4105 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4106 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4106 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4108 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4108 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4108 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4119 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4119 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4119 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4121 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4121 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4121 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4126 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4126 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4126 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4127 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4127 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
4131 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4131 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4131 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4132 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4132 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4140 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4140 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4140 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4143 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
4143 Papier 1 Vrece 16.10.2012
4143 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
4143 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
4144 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4144 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4144 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4150 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4150 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4159 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4159 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4160 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4160 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4162 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4162 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4162 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4165 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4165 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4169 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4169 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4170 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4170 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4170 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4171 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4171 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4171 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4172 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4172 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4172 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4184 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4184 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4184 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4194 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4194 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4194 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4200 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4200 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4209 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4209 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4216 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4216 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4216 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4240 Papier 1 Vrece 11.10.2012
4240 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
4247 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4247 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4247 Plasty 2 Vrece 02.10.2012
4250 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4250 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4250 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
4251 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4251 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4251 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4252 Kovy 1 Vrece 02.10.2012
4252 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4252 Plasty 3 Vrece 02.10.2012
4253 Kovy 2 Vrece 02.10.2012
4253 Papier 1 Vrece 02.10.2012
4253 Plasty 1 Vrece 02.10.2012
4256 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4256 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4262 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4262 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4262 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4264 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4264 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4265 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4265 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4265 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4267 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4267 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4267 Sklo 1 Vrece 09.10.2012
4272 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4279 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4279 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4280 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4280 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4281 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4281 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4291 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4291 Plasty 3 Vrece 11.10.2012
4300 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4300 Papier 1 Vrece 11.10.2012
4300 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
4306 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4306 Papier 2 Vrece 11.10.2012
4306 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
4311 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4311 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4311 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4313 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4313 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4313 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4315 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4315 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4318 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4318 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4318 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4319 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4319 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4319 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4324 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4324 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4324 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4327 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4327 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4328 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4328 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4329 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4331 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4336 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4336 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4337 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
4337 Papier 2 Vrece 09.10.2012
4337 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4338 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4338 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4340 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4340 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4342 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4342 Papier 4 Vrece 09.10.2012
4342 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4343 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4343 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4343 Plasty 3 Vrece 09.10.2012
4349 Papier 2 Vrece 09.10.2012
4349 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4349 Sklo 1 Vrece 09.10.2012
4350 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4350 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4350 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4357 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
4357 Papier 9 Vrece 09.10.2012
4357 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4358 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
4358 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4358 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4359 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4359 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4359 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4376 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4376 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4376 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4379 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4379 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4384 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4384 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4391 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4391 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4391 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4392 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4392 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4392 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4395 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4395 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4403 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4403 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4404 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4404 Papier 3 Vrece 09.10.2012
4404 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4405 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4407 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4407 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4407 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4413 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4413 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4415 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4415 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4415 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4425 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4425 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4426 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4426 Papier 2 Vrece 09.10.2012
4426 Plasty 3 Vrece 09.10.2012
4429 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4429 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4429 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4440 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4440 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4440 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4443 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4443 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4449 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4449 Papier 2 Vrece 10.10.2012
4449 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4450 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4450 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4450 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4452 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4452 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4456 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4456 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4464 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4464 Papier 3 Vrece 10.10.2012
4464 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4465 Papier 2 Vrece 10.10.2012
4465 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4466 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4468 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4468 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4490 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4490 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4491 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4491 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4491 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4492 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4492 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4492 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4493 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4493 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4493 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4495 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4495 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4495 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4496 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4496 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4496 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4498 Kovy 2 Vrece 10.10.2012
4498 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4498 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4499 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4499 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4499 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4501 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4501 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4501 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4502 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4502 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4502 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4503 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4503 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4505 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4505 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4505 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4507 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4507 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4507 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4508 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4513 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4513 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4513 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4514 Kovy 7 Vrece 10.10.2012
4514 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4520 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4520 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4520 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4523 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4523 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4523 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4532 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4532 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4539 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4539 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4542 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4543 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4549 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4549 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4549 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4550 Kovy 01.2 Vrece 10.10.2012
4550 Papier 4 Vrece 10.10.2012
4550 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4551 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4551 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4551 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4554 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4554 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4554 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4559 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4559 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4562 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4562 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4562 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4564 Kovy 2 Vrece 10.10.2012
4564 Papier 2 Vrece 10.10.2012
4564 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
4566 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4566 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4572 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
4572 Papier 1 Vrece 16.10.2012
4572 Plasty 2 Vrece 16.10.2012
4572 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
4576 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4576 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4576 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4577 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4583 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4583 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4585 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4585 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4586 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4586 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4589 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
4589 Papier 1 Vrece 16.10.2012
4589 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
4589 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
4591 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4591 Papier 6 Vrece 10.10.2012
4591 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4593 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4593 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4593 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4594 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4594 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4611 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4611 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4611 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
4616 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4616 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4618 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4618 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4620 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4620 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4628 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4628 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4628 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4629 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4631 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4631 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4631 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4634 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4634 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4635 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4635 Papier 2 Vrece 10.10.2012
4635 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4636 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4636 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4636 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4636 Sklo 3 Vrece 10.10.2012
4640 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4641 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4641 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4641 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4643 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4645 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4645 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4648 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4648 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4648 Plasty 25 1/2 Vrece 10.10.2012
4648 Sklo 26 Vrece 10.10.2012
4653 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4653 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4654 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4654 Papier 2 Vrece 10.10.2012
4654 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4662 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4662 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4663 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4669 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4669 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4671 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4675 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4675 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4675 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
4680 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4680 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4680 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4684 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4687 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4687 Papier 3 Vrece 10.10.2012
4687 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4690 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4691 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4691 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4693 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4693 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4697 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4697 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4698 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4698 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4698 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4700 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4707 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4708 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4710 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4715 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4715 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4715 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4715 Sklo 1 Vrece 10.10.2012
4720 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4720 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4720 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4722 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4722 Plasty 2 Vrece 10.10.2012
4725 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4725 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4725 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
4729 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4729 Papier 1 Vrece 10.10.2012
4729 Plasty 3 Vrece 10.10.2012
4730 Kovy 1 Vrece 10.10.2012
4730 Plasty 1 Vrece 10.10.2012
4731 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4731 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4735 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4736 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4736 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4736 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4737 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4737 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4737 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4739 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4744 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4744 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4746 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4746 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4746 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4753 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4753 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4753 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4756 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4756 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4756 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4760 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4760 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4760 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4762 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4762 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4762 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4766 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4766 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4766 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4773 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4773 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4773 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4774 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4774 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4774 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4776 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4776 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4776 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4779 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4779 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4779 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4789 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4789 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4789 Plasty 3 Vrece 09.10.2012
4791 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4791 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4794 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4794 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4794 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4795 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4795 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4795 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4796 Kovy 2 Vrece 09.10.2012
4796 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4803 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4803 Papier 2 Vrece 09.10.2012
4803 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4808 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4808 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4808 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4809 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4809 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4809 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4811 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4811 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4811 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4820 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4820 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4820 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4825 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4825 Papier 3 Vrece 09.10.2012
4825 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4826 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4826 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4827 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4827 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4827 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4828 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4828 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4828 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4831 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4831 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4835 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4835 Plasty 2 Vrece 09.10.2012
4836 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4836 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4839 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4839 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4841 Kovy 1 Vrece 09.10.2012
4841 Papier 1 Vrece 09.10.2012
4841 Plasty 1 Vrece 09.10.2012
4853 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4853 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4853 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4854 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4854 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4856 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4856 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4856 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4859 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4859 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4859 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
4860 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4860 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4860 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
4863 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4863 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4866 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4866 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4866 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4867 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4867 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4867 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4871 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4871 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4871 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4873 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4873 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4873 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4874 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4874 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4875 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4875 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4875 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4876 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4877 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4877 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4877 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4881 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4881 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4881 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4882 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4882 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4882 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4883 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4883 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4883 Plasty 3 Vrece 03.10.2012
4898 Kovy 1 Vrece 16.10.2012
4898 Papier 1 Vrece 16.10.2012
4898 Plasty 1 Vrece 16.10.2012
4898 Sklo 1 Vrece 16.10.2012
4903 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4903 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4903 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4904 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4904 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4904 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4906 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4906 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4922 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4922 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4922 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4923 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4923 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4925 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4925 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4925 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4934 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4935 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4935 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4936 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4936 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4936 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4937 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4937 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4937 Plasty 1 Vrece 03.10.2012
4938 Kovy 2 Vrece 04.10.2012
4938 Papier 3 Vrece 04.10.2012
4938 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4944 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4946 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4946 Plasty 2 Vrece 04.10.2012
4950 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4950 Papier 1 Vrece 11.10.2012
4950 Plasty 1 Vrece 11.10.2012
4978 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
4979 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4979 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
4980 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4980 Papier 1 Vrece 11.10.2012
4980 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
4981 Kovy 1 Vrece 11.10.2012
4981 Plasty 2 Vrece 11.10.2012
4982 Kovy 1 Vrece 03.10.2012
4982 Papier 1 Vrece 03.10.2012
4982 Plasty 2 Vrece 03.10.2012
4984 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4984 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4985 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4985 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4990 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4990 Papier 1 Vrece 04.10.2012
4990 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4992 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4992 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4994 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4994 Papier 2 Vrece 04.10.2012
4994 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4995 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4995 Plasty 1 Vrece 04.10.2012
4997 Kovy 1 Vrece 04.10.2012
4997 Plasty 1 Vrece 04.10.2012