Začiatok zberu: 01.12.2012
Koniec zberu: 31.12.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
7 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
7 Papier 1 Vrece 06.12.2012
7 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
12 Papier 1 Vrece 06.12.2012
12 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
15 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
15 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
24 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
31 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
31 Papier 1 Vrece 06.12.2012
31 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
40 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
40 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
42 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
42 Papier 1 Vrece 06.12.2012
42 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
45 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
45 Papier 1 Vrece 06.12.2012
45 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
46 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
46 Papier 2 Vrece 06.12.2012
46 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
47 Kovy 3 Vrece 06.12.2012
47 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
52 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
52 Papier 1 Vrece 06.12.2012
52 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
53 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
53 Papier 1 Vrece 06.12.2012
53 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
54 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
55 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
55 Papier 1 Vrece 06.12.2012
55 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
58 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
58 Papier 1 Vrece 06.12.2012
58 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
71 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
71 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
76 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
76 Papier 1 Vrece 06.12.2012
76 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
81 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
81 Papier 1 Vrece 06.12.2012
81 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
82 Kovy 2 Vrece 06.12.2012
82 Papier 5 Vrece 06.12.2012
82 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
86 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
87 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
87 Papier 1 Vrece 06.12.2012
87 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
90 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
90 Papier 1 Vrece 05.12.2012
90 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
91 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
91 Papier 2 Vrece 05.12.2012
91 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
92 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
92 Papier 1 Vrece 05.12.2012
92 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
93 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
93 Papier 1 Vrece 05.12.2012
93 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
108 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
108 Papier 1 Vrece 05.12.2012
108 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
114 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
114 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
140 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
140 Papier 1 Vrece 06.12.2012
140 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
141 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
141 Papier 3 Vrece 06.12.2012
141 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
145 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
145 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
168 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
168 Papier 1 Vrece 06.12.2012
168 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
168 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
172 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
172 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
174 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
174 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
231 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
231 Papier 1 Vrece 05.12.2012
231 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
240 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
240 Papier 1 Vrece 12.12.2012
240 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
243 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
243 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
248 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
248 Papier 1 Vrece 12.12.2012
248 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
255 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
255 Papier 1 Vrece 04.12.2012
255 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
267 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
267 Papier 1 Vrece 13.12.2012
267 Plasty 3 Vrece 13.12.2012
269 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
269 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
275 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
279 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
279 Papier 1 Vrece 13.12.2012
279 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
280 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
280 Papier 1 Vrece 13.12.2012
280 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
282 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
282 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
288 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
289 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
353 Kovy 2 Vrece 06.12.2012
353 Papier 3 Vrece 06.12.2012
353 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
355 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
355 Papier 1 Vrece 06.12.2012
355 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
356 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
356 Papier 1 Vrece 06.12.2012
356 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
358 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
358 Papier 1 Vrece 06.12.2012
358 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
364 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
364 Papier 1 Vrece 06.12.2012
364 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
368 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
368 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
376 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
378 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
378 Papier 3 Vrece 06.12.2012
378 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
482 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1254 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1254 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1259 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1259 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1259 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1261 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1261 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1262 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1262 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1264 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1264 Plasty 3 Vrece 11.12.2012
1269 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
1269 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1275 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1275 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1279 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1279 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1279 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1291 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1291 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1298 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1298 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1298 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1299 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1299 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1311 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1311 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1312 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1312 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1312 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1339 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1339 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1343 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1343 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1343 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1349 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1349 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1354 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1354 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1354 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1358 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1358 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1358 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1360 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1363 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1363 Papier 2 Vrece 05.12.2012
1363 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1371 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1371 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1371 Plasty 3 Vrece 11.12.2012
1372 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1372 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1372 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1376 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1376 Papier 2 Vrece 06.12.2012
1376 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
1376 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
1377 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1377 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1377 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1401 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1401 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1402 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1402 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1402 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1404 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1404 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1405 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1405 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1405 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1407 Papier 2 Vrece 11.12.2012
1407 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1408 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1408 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1408 Papier 4 Vrece 06.12.2012
1411 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1411 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1411 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1429 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1429 Papier 2 Vrece 05.12.2012
1429 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1432 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1432 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1432 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1435 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1435 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1435 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1436 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1436 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1436 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1437 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1437 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1437 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1438 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1438 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1438 Plasty 3 Vrece 05.12.2012
1440 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1440 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1449 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
1449 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1452 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1452 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1452 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1455 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
1455 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
1458 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1458 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1458 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1460 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1460 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1464 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1464 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1464 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1467 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1467 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1470 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1470 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1474 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1474 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1477 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1477 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1481 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
1481 Papier 1 Vrece 13.12.2012
1481 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
1484 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1484 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1484 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1485 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1485 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1492 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1493 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1493 Papier 2 Vrece 05.12.2012
1493 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1496 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
1496 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1496 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1498 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1498 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1499 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1499 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1499 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1500 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1500 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1500 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1504 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1504 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1504 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1506 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1506 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1506 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1512 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1512 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1512 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
1514 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1514 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1514 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1515 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1515 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1515 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
1517 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1517 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1517 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1523 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1523 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1524 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
1524 Papier 1 Vrece 13.12.2012
1524 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
1528 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1528 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1528 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1529 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1529 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1529 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1548 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1548 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1548 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1553 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1553 Papier 2 Vrece 11.12.2012
1553 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1554 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1554 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1554 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1555 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1555 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
1558 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1558 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1558 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1559 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
1559 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1560 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1560 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1560 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1573 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1573 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1576 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1576 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1576 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1579 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1579 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1579 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1583 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1583 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1583 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1601 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
1601 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
1602 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1602 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1602 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1607 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
1611 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1611 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1612 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
1612 Papier 2 Vrece 04.12.2012
1612 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1614 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1614 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1614 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
1616 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1616 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1619 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1619 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1619 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1620 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1621 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1621 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1621 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1622 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1624 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1624 Papier 2 Vrece 05.12.2012
1624 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1625 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1625 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1625 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1626 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1626 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1626 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
1629 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1629 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1635 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1635 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1635 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1642 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1642 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1643 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1643 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1643 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1644 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1644 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1644 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1645 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1645 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1645 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1646 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1646 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1646 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1648 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1648 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1649 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1649 Papier 2 Vrece 05.12.2012
1649 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1650 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1650 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1650 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1652 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1652 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1652 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1657 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1659 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1659 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1659 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1660 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1660 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1664 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1664 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1664 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1670 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1670 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1670 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1672 Kovy 3 Vrece 04.12.2012
1672 Papier 1 Vrece 04.12.2012
1672 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1673 Kovy 2 Vrece 06.12.2012
1673 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1673 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1676 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1676 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1676 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1679 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1679 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1682 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1682 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1682 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1689 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1689 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1689 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1690 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1690 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1693 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1693 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1699 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1699 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1699 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1700 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
1700 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1700 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1702 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
1702 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1702 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1703 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1703 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1705 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1705 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1707 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1707 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1707 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1708 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1708 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1715 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1715 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1715 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1716 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
1716 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
1716 Sklo 1 Vrece 13.12.2012
1717 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1717 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1717 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1720 Plasty 5 Vrece 04.12.2012
1725 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1725 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1725 Plasty 4 Vrece 06.12.2012
1725 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
1726 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1726 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1726 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1727 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1727 Papier 2 Vrece 06.12.2012
1727 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1728 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1728 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1728 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1729 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
1734 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1734 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1735 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
1735 Papier 2 Vrece 11.12.2012
1735 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1777 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1777 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1777 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1778 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1778 Papier 2 Vrece 06.12.2012
1778 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1780 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1780 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1780 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1783 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1783 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1783 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1787 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1787 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1789 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1789 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1789 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1789 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
1791 Kovy 3 Vrece 11.12.2012
1791 Papier 3 Vrece 11.12.2012
1791 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1793 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1793 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1793 Sklo 1 Vrece 11.12.2012
1844 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1844 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1844 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1845 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1845 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1845 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1848 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1848 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1852 Kovy 3 Vrece 11.12.2012
1852 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1875 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1875 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1875 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1921 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1921 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1921 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1923 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
1923 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
1926 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1926 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1926 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1927 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1927 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1928 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1928 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1928 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
1951 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1951 Papier 1 Vrece 05.12.2012
1951 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
1952 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
1952 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
1956 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
1962 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1962 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1962 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1963 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1963 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1976 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1976 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1976 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1979 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1981 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
1981 Papier 1 Vrece 06.12.2012
1981 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
1981 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
1982 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
1982 Papier 1 Vrece 12.12.2012
1982 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1983 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
1983 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
1984 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
1984 Papier 1 Vrece 11.12.2012
1984 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
1985 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
1985 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
1987 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1987 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
1987 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1988 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1988 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
1988 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1989 Sklo 2 Kontajner 10.12.2012
1989 Papier 9 Kontajner 21.12.2012
1989 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1990 Papier 1 Kontajner 07.12.2012
1990 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1990 Plasty 2 Kontajner 13.12.2012
1991 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1991 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
1991 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1992 Kovy 1 Kontajner 10.12.2012
1992 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1992 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
1992 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1993 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1993 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
1993 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
1993 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
1994 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1994 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
1994 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
1995 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1995 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
1995 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
1996 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1996 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
1996 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
1997 Sklo 2 Kontajner 13.12.2012
1997 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
1997 Plasty 4 Kontajner 21.12.2012
1998 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1998 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
1998 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
1999 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
1999 Kovy 1 Kontajner 21.12.2012
1999 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
1999 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2000 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2000 Kovy 3 Kontajner 14.12.2012
2000 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2000 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2001 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2001 Kovy 2 Kontajner 14.12.2012
2001 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2001 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2002 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2002 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2002 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2003 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2003 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2003 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2004 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2004 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2004 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2005 Kovy 4 Kontajner 10.12.2012
2005 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2005 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2005 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2006 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2006 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2006 Plasty 5 Kontajner 21.12.2012
2007 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2007 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2007 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2008 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2008 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2008 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2009 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2009 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2009 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2010 Sklo 2 Kontajner 10.12.2012
2010 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2010 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2012 Kovy 1 Kontajner 06.12.2012
2012 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2012 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2012 Plasty 4 Kontajner 21.12.2012
2013 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2013 Kovy 2 Kontajner 14.12.2012
2013 Papier 4 Kontajner 21.12.2012
2013 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2014 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2014 Papier 16 Kontajner 19.12.2012
2014 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2015 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2015 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2015 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2016 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2016 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2016 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2017 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2017 Papier 4 Kontajner 21.12.2012
2017 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2018 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2018 Kovy 48 Kontajner 14.12.2012
2018 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2018 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2019 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2019 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2019 Papier 3 Kontajner 21.12.2012
2019 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2020 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2020 Kovy 3 Kontajner 12.12.2012
2020 Papier 5 Kontajner 19.12.2012
2020 Plasty 4 Kontajner 19.12.2012
2021 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2021 Papier 2 Kontajner 19.12.2012
2021 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2022 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2022 Papier 4 Kontajner 21.12.2012
2022 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2023 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2023 Papier 5 Kontajner 21.12.2012
2023 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2024 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2024 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2024 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2025 Papier 1 Kontajner 13.12.2012
2025 Plasty 1 Kontajner 13.12.2012
2026 Plasty 2 Kontajner 13.12.2012
2026 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2026 Papier 2 Kontajner 14.12.2012
2027 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2027 Papier 2 Kontajner 21.12.2012
2027 Plasty 3 Kontajner 21.12.2012
2028 Plasty 1 Kontajner 05.12.2012
2028 Sklo 2 Kontajner 10.12.2012
2028 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2028 Papier 5 Kontajner 14.12.2012
2029 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2029 Papier 5 Kontajner 20.12.2012
2029 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2029 Sklo 2 Kontajner 20.12.2012
2030 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2030 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2030 Papier 5 Kontajner 20.12.2012
2030 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2031 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2031 Papier 2 Kontajner 20.12.2012
2031 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2032 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2032 Kovy 4 Kontajner 14.12.2012
2032 Papier 3 Kontajner 20.12.2012
2032 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2033 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2033 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2033 Papier 4 Kontajner 20.12.2012
2033 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2034 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2034 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2034 Papier 38 Kontajner 20.12.2012
2034 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2035 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2035 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2035 Papier 3 Kontajner 20.12.2012
2035 Plasty 3 Kontajner 20.12.2012
2036 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2036 Papier 2 Kontajner 20.12.2012
2036 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2037 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2037 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2037 Papier 4 Kontajner 20.12.2012
2037 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2038 Papier 1 Kontajner 14.12.2012
2038 Kovy 2 Kontajner 20.12.2012
2038 Plasty 1 Kontajner 20.12.2012
2039 Sklo 2 Kontajner 10.12.2012
2039 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2039 Papier 2 Kontajner 20.12.2012
2039 Plasty 2 Kontajner 20.12.2012
2040 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2040 Papier 4 Kontajner 19.12.2012
2040 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2041 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2041 Plasty 2 Kontajner 12.12.2012
2041 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2042 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2042 Plasty 3 Kontajner 12.12.2012
2042 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2043 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2043 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2043 Plasty 4 Kontajner 19.12.2012
2044 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2044 Kovy 4 Kontajner 14.12.2012
2044 Papier 7 Kontajner 14.12.2012
2044 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2045 Kovy 2 Kontajner 10.12.2012
2045 Sklo 2 Kontajner 12.12.2012
2045 Papier 2 Kontajner 19.12.2012
2045 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2046 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2046 Papier 3 Kontajner 19.12.2012
2046 Plasty 3 Kontajner 19.12.2012
2047 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2047 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2047 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2047 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2048 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2048 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2048 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2048 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2049 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2049 Kovy 1 Kontajner 12.12.2012
2049 Papier 3 Kontajner 13.12.2012
2049 Plasty 3 Kontajner 13.12.2012
2050 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2050 Kovy 29 Kontajner 13.12.2012
2050 Papier 4 Kontajner 13.12.2012
2050 Plasty 4 Kontajner 13.12.2012
2051 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2051 Papier 4 Kontajner 20.12.2012
2051 Plasty 3 Kontajner 20.12.2012
2052 Papier 1 Kontajner 07.12.2012
2052 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2052 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2052 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2053 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2053 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2053 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2053 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2054 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2054 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2054 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2054 Kovy 2 Kontajner 14.12.2012
2055 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2055 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2055 Plasty 3 Kontajner 11.12.2012
2055 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2056 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2056 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2056 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2056 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2057 Sklo 4 Kontajner 07.12.2012
2057 Papier 4 Kontajner 11.12.2012
2057 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2057 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2058 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2058 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2058 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2058 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2059 Kovy 1 Kontajner 06.12.2012
2059 Papier 2 Kontajner 06.12.2012
2059 Plasty 2 Kontajner 06.12.2012
2059 Sklo 1 Kontajner 06.12.2012
2061 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2061 Papier 2 Kontajner 11.12.2012
2061 Plasty 2 Kontajner 11.12.2012
2061 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2062 Sklo 1 Kontajner 10.12.2012
2062 Kovy 1 Kontajner 14.12.2012
2062 Papier 3 Kontajner 20.12.2012
2062 Plasty 3 Kontajner 20.12.2012
2075 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2075 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2077 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2077 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2077 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2079 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2079 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2079 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2080 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2080 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2080 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2083 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2083 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2084 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2084 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2087 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2087 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2090 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2090 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2090 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2091 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
2093 Papier 2 Vrece 05.12.2012
2093 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
2094 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2094 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2095 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2095 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2096 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2096 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2097 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2097 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2097 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2100 Kovy 1 Kontajner 06.12.2012
2100 Papier 1 Kontajner 06.12.2012
2100 Plasty 1 Kontajner 06.12.2012
2100 Sklo 1 Kontajner 06.12.2012
2101 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2102 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2102 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2102 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2104 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2104 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2104 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2106 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2106 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2106 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2107 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2108 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2108 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2108 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2109 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2109 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2109 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2110 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2110 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2111 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2111 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2111 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2116 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2116 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2116 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2117 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2117 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2118 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2118 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2118 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2119 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
2119 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2119 Plasty 3 Vrece 05.12.2012
2121 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2121 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2121 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2124 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2124 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2125 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2125 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2126 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2126 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2126 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2127 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2127 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2130 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2130 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2134 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2134 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2134 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2137 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2137 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2138 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2138 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2143 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2143 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2143 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2144 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2144 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2145 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2145 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2145 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2150 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2150 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2150 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2151 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2151 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2151 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2152 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2152 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2154 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2154 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2154 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2155 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2155 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2501 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2501 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2507 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2507 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2507 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2516 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2516 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2516 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2519 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2519 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2519 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2522 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2522 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2522 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
2523 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2523 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2526 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2526 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2526 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2528 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2528 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2528 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2536 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2536 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2536 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2537 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2537 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2537 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2542 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2542 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2542 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2543 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
2543 Papier 2 Vrece 11.12.2012
2543 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2545 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2545 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2545 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2546 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2546 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2546 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2549 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2549 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2549 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2550 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2550 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2550 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2551 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2551 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
2554 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2555 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
2555 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2555 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2557 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2557 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2557 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2558 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2558 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2558 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2559 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2559 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2563 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2563 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2563 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2565 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2565 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2565 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2566 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2566 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2567 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2567 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2567 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2571 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2571 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2571 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2576 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2576 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2576 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2578 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2578 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2578 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2579 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2579 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2579 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2580 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2580 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2580 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2582 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2582 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2582 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2584 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2584 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2584 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2586 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2586 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2586 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2587 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2587 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
2588 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2588 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2589 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2589 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
2589 Sklo 1 Vrece 05.12.2012
2590 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2590 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2590 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2591 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2591 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2591 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2592 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2593 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2593 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2593 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2594 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2594 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2594 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2596 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2596 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2596 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2599 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2599 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2599 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2600 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2600 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2601 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2601 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2601 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2602 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2602 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2602 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2603 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2603 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2603 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2607 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2607 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2607 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2608 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2608 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2611 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2611 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2611 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2613 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2613 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2613 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
2614 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
2614 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2614 Plasty 3 Vrece 11.12.2012
2615 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2615 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2615 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2616 Papier 2 Vrece 06.12.2012
2616 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2618 Papier 2 Vrece 11.12.2012
2618 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2619 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2619 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2620 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2620 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2620 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2620 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
2622 Kovy 2 Vrece 06.12.2012
2622 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2622 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
2625 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2625 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2625 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2626 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
2629 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2629 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2629 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2631 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2631 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2631 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2632 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2632 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2632 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2634 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2634 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2636 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
2637 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2637 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2637 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2638 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2638 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2638 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2639 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2640 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2640 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2640 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2642 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2642 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2642 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2643 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2643 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2643 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2644 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2644 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2644 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
2648 Kovy 4 Vrece 05.12.2012
2648 Plasty 3 Vrece 05.12.2012
2653 Kovy 3 Vrece 11.12.2012
2653 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2653 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2656 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2656 Papier 2 Vrece 11.12.2012
2656 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2657 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2657 Papier 2 Vrece 11.12.2012
2657 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2658 Plasty 3 Vrece 11.12.2012
2660 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2660 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2660 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2662 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2663 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
2663 Papier 2 Vrece 12.12.2012
2663 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2663 Sklo 2 Vrece 12.12.2012
2664 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2664 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2669 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2669 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2669 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2670 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2670 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2671 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2671 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2671 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2672 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2672 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2673 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2673 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
2675 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2675 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2676 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2676 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2676 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2678 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
2678 Papier 1 Vrece 11.12.2012
2678 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
2679 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2679 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
2680 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2681 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2681 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2681 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2683 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2683 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2683 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2685 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2685 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2687 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2687 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2687 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2688 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2688 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2689 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2689 Papier 1 Vrece 06.12.2012
2689 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2690 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
2690 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2690 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2691 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2691 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2691 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2692 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2692 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2692 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2694 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2694 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2694 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2696 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2696 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2696 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2697 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2697 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2697 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2700 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
2700 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
2701 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2701 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2702 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
2702 Papier 1 Vrece 05.12.2012
2702 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
2704 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2704 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2704 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2705 Plasty 4 Vrece 04.12.2012
2706 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
2706 Papier 1 Vrece 13.12.2012
2706 Plasty 4 Vrece 13.12.2012
2710 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2710 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2710 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2715 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2715 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
2716 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2716 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2716 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2718 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2718 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2718 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2721 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
2721 Papier 1 Vrece 04.12.2012
2721 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
2722 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2722 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2722 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2725 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
2725 Papier 1 Vrece 12.12.2012
2725 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
2725 Sklo 1 Vrece 12.12.2012
3765 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3765 Papier 2 Vrece 04.12.2012
3765 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3767 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3767 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3767 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3772 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3772 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3772 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3776 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3776 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3776 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3777 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3777 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3777 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3778 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3778 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3778 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3779 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3779 Papier 2 Vrece 04.12.2012
3779 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3784 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3784 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3784 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3787 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3787 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3787 Sklo 1 Vrece 04.12.2012
3793 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3793 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3793 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3794 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3794 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3794 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3797 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3797 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3797 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3798 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3798 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3798 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3804 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3804 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3804 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3809 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3809 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3809 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3810 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3810 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3810 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3811 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3811 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3811 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3813 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
3813 Papier 1 Vrece 06.12.2012
3813 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
3813 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
3816 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3816 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3816 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3824 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3824 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3824 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3827 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3827 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3827 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3829 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3829 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3829 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3830 Kovy 3 Vrece 04.12.2012
3830 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3830 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3836 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3836 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3840 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3840 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3840 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3841 Kovy 5 Vrece 04.12.2012
3841 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3842 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3842 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3847 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3847 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3847 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3848 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3848 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3856 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3856 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3856 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3864 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3864 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3866 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
3866 Papier 1 Vrece 06.12.2012
3866 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
3866 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
3868 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3868 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3868 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3870 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3870 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3870 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3875 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3875 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3884 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3884 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3884 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3885 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3885 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3886 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3886 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3886 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3890 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3890 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3890 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3894 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3902 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3902 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3902 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3906 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3906 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3906 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
3909 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3909 Papier 2 Vrece 04.12.2012
3909 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3912 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3912 Papier 2 Vrece 04.12.2012
3912 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3914 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3914 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3915 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3915 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3915 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3920 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3920 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3920 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3924 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3924 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3924 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3927 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3927 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3927 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3936 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3936 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3940 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3940 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3940 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3941 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3941 Papier 3 Vrece 04.12.2012
3941 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
3943 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3943 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3943 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3945 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3945 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3946 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3946 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3947 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3947 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3947 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3948 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3948 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3948 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3949 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3949 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3949 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3951 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
3951 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3951 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3953 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3953 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3956 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3956 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3957 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3957 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3957 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3965 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3965 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3967 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3967 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3967 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3968 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3968 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3977 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3977 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3979 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3979 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3979 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3980 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
3981 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3981 Papier 1 Vrece 04.12.2012
3981 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3984 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3984 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
3987 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3987 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3991 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
3991 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3996 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
3996 Sklo 1 Vrece 04.12.2012
4003 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
4003 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4003 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
4006 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4006 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4006 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4007 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4007 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4007 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4008 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4008 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4008 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4009 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4009 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4009 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4012 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4012 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4012 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4014 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4014 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4019 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4019 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4019 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4021 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4021 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4021 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4022 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4022 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4025 Kovy 3 Vrece 04.12.2012
4025 Papier 3 Vrece 04.12.2012
4025 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4026 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4026 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4026 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4029 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4029 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4029 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4030 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4030 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4031 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4031 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4031 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4038 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4038 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4038 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4041 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4041 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4042 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4042 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4048 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4048 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4052 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4052 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4054 Kovy 2 Vrece 04.12.2012
4054 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4057 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4057 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4057 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4059 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4059 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4060 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4060 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4061 Kovy 4 Vrece 04.12.2012
4061 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4065 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4065 Papier 2 Vrece 04.12.2012
4065 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4071 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4071 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4072 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4072 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4072 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4080 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4080 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4080 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4083 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
4083 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4084 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4084 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4088 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4088 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4088 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4100 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4100 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4103 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4103 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4103 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4105 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4105 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4106 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4106 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4106 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4108 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4108 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4108 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4123 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4123 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4131 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4131 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4131 Plasty 2 Vrece 06.12.2012
4133 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4133 Papier 2 Vrece 06.12.2012
4133 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4138 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4138 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4139 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4139 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4139 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4140 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4140 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4143 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4143 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4143 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4143 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
4144 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4144 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4144 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4159 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4159 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4159 Plasty 3 Vrece 06.12.2012
4162 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4162 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4162 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4165 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4165 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4165 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4171 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4171 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4171 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4172 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4172 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4172 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4189 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4189 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4193 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4193 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4235 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4235 Papier 1 Vrece 13.12.2012
4235 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
4244 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
4245 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4245 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
4247 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4247 Papier 1 Vrece 04.12.2012
4247 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
4250 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4250 Papier 4 Vrece 04.12.2012
4250 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
4251 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4251 Plasty 2 Vrece 04.12.2012
4252 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4252 Plasty 3 Vrece 04.12.2012
4253 Kovy 1 Vrece 04.12.2012
4253 Papier 3 Vrece 04.12.2012
4253 Plasty 1 Vrece 04.12.2012
4254 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
4254 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4254 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4256 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
4256 Papier 3 Vrece 11.12.2012
4256 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4264 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4264 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4266 Papier 2 Vrece 11.12.2012
4266 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4267 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4267 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4267 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4272 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4272 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4272 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4279 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4279 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4280 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4280 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4280 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4300 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4300 Papier 1 Vrece 13.12.2012
4300 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
4318 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4318 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4318 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
4319 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4319 Papier 2 Vrece 05.12.2012
4319 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4328 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
4328 Papier 3 Vrece 11.12.2012
4328 Plasty 4 Vrece 11.12.2012
4328 Sklo 1 Vrece 11.12.2012
4335 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4338 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4342 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4342 Papier 2 Vrece 11.12.2012
4342 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4343 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4343 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4343 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4346 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4346 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4346 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4349 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4349 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4349 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4356 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4356 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4357 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4357 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4357 Plasty 3 Vrece 11.12.2012
4358 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4358 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4358 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4376 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4376 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4376 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4379 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4379 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4379 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4384 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4384 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4389 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4389 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4389 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4392 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4392 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4392 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4393 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4393 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4395 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4395 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4395 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4398 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4398 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4398 Sklo 2 Vrece 11.12.2012
4405 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4405 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4405 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4407 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4407 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4407 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4415 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4415 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4416 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4416 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4416 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4423 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4423 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4425 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4425 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4425 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4426 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4426 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4426 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4429 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4429 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4429 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4440 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4440 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4440 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4443 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
4443 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4443 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4456 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4456 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4456 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4464 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4464 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4466 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4466 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4466 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4467 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4467 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4467 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4468 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4468 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4469 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4487 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4487 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4487 Plasty 3 Vrece 12.12.2012
4492 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4492 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4492 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4493 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4493 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4493 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4495 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4495 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4495 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4496 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4496 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4498 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4498 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4498 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4500 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4500 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4501 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4501 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4502 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4502 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4502 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4523 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4523 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4523 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4525 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4525 Papier 3 Vrece 12.12.2012
4525 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4532 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4532 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4534 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4534 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4534 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4542 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4542 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4550 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4550 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4550 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4551 Kovy 5 Vrece 12.12.2012
4551 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4551 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4562 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
4562 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4562 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4563 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4563 Papier 2 Vrece 12.12.2012
4563 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4564 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4565 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4565 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4565 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4566 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4566 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4572 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4572 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4572 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4572 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
4583 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4583 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4583 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4589 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4589 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4589 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4589 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
4591 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4591 Papier 3 Vrece 12.12.2012
4591 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4592 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4592 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4610 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4611 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4611 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4611 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4618 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4618 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4620 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4631 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4635 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4635 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4635 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4636 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4636 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4638 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4638 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4638 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4640 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4640 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4640 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4640 Sklo 1 Vrece 12.12.2012
4641 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4641 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4641 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4643 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4645 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4645 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4645 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4660 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4661 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4661 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4661 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4662 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4662 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4662 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4671 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4671 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4675 Kovy 2 Vrece 12.12.2012
4675 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4675 Plasty 3 Vrece 12.12.2012
4676 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4676 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4680 Kovy 7 Vrece 12.12.2012
4680 Papier 2 Vrece 12.12.2012
4680 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4684 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4687 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4687 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4687 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4690 Plasty 2 Vrece 12.12.2012
4691 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4691 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4691 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4700 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4700 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4708 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4708 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4712 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4712 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4712 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4715 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4715 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4715 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4722 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4722 Papier 1 Vrece 12.12.2012
4722 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4725 Kovy 1 Vrece 12.12.2012
4729 Plasty 1 Vrece 12.12.2012
4731 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4731 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4731 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4735 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4735 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4735 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4736 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4736 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4736 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4737 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4737 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4737 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4739 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4739 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4739 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4746 Papier 2 Vrece 11.12.2012
4746 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4756 Kovy 2 Vrece 11.12.2012
4756 Papier 2 Vrece 11.12.2012
4756 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4760 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4760 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4760 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4765 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4773 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4773 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4773 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4774 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4774 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4776 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4776 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4779 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4779 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4779 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4786 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4786 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4794 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4794 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4795 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4795 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4795 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4797 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4797 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4797 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4801 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4808 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4811 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4811 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4811 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4825 Kovy 3 Vrece 11.12.2012
4825 Papier 3 Vrece 11.12.2012
4825 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4826 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4826 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4826 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4831 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4831 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4831 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4834 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4834 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4835 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4835 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4836 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4836 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4836 Plasty 2 Vrece 11.12.2012
4839 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4841 Kovy 1 Vrece 11.12.2012
4841 Papier 1 Vrece 11.12.2012
4841 Plasty 1 Vrece 11.12.2012
4843 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
4843 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4844 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4844 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4844 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4848 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4848 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4848 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4850 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4850 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4850 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4858 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
4858 Plasty 3 Vrece 05.12.2012
4859 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4859 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
4860 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4860 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4860 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4863 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4863 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4863 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
4866 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4866 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4869 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4869 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4871 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4871 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4871 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4872 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4873 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4873 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4873 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4874 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4874 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4876 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4876 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4877 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4877 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4877 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4881 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4881 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4881 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4882 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4882 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4882 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4883 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4883 Plasty 2 Vrece 05.12.2012
4898 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4898 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4898 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4898 Sklo 1 Vrece 06.12.2012
4904 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4904 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4906 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4906 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4914 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4914 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4914 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4916 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4916 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4916 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4919 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4919 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4922 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4922 Plasty 3 Vrece 05.12.2012
4925 Kovy 2 Vrece 05.12.2012
4925 Papier 3 Vrece 05.12.2012
4925 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4934 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4934 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4937 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4937 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4946 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4946 Papier 3 Vrece 06.12.2012
4946 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4950 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4950 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
4965 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
4978 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4978 Papier 1 Vrece 13.12.2012
4978 Plasty 3 Vrece 13.12.2012
4979 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4979 Papier 1 Vrece 13.12.2012
4979 Plasty 2 Vrece 13.12.2012
4981 Kovy 1 Vrece 13.12.2012
4981 Papier 1 Vrece 13.12.2012
4981 Plasty 1 Vrece 13.12.2012
4982 Kovy 1 Vrece 05.12.2012
4982 Papier 1 Vrece 05.12.2012
4982 Plasty 1 Vrece 05.12.2012
4984 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4984 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4984 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4985 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4985 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4985 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4990 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4990 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4994 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4994 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4994 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4995 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4995 Papier 1 Vrece 06.12.2012
4995 Plasty 1 Vrece 06.12.2012
4997 Kovy 1 Vrece 06.12.2012
4997 Papier 2 Vrece 06.12.2012
4997 Plasty 1 Vrece 06.12.2012