pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.01.2014
Koniec zberu: 31.01.2014
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
10 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
10 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
14 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
14 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
16 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
16 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
24 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
30 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
30 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
31 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
31 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
34 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
42 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
42 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
46 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
46 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
58 Plasty 3 Vrece 09.01.2014
58 Sklo 3 Vrece 09.01.2014
76 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
76 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
77 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
77 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
81 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
81 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
87 Plasty 3 Vrece 09.01.2014
87 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
88 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
89 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
90 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
90 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
91 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
91 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
92 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
92 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
140 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
140 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
141 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
150 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
150 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
168 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
168 Papier 1 Vrece 31.01.2014
168 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
168 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
173 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
173 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
174 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
174 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
176 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
176 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
181 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
181 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
240 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
240 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
245 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
245 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
247 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
247 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
248 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
248 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
255 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
255 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
260 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
260 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
267 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
267 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
269 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
276 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
276 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
279 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
279 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
280 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
280 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
288 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
288 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
356 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
356 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
364 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
364 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
376 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
376 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
378 Plasty 3 Vrece 09.01.2014
378 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
482 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
482 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1259 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1259 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1264 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1264 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1269 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1269 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1279 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1279 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1289 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1289 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1292 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1292 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1304 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1304 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1305 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1305 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1312 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1332 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1332 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1332 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
1332 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
1341 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1345 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1345 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1349 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1349 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1358 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1358 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1360 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1360 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1363 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1363 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1372 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1372 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1376 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1376 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1376 Plasty 3 Vrece 31.01.2014
1376 Sklo 2 Vrece 31.01.2014
1394 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1394 Sklo 3 Vrece 08.01.2014
1398 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1400 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1400 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1404 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
1404 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
1405 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1405 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1408 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1408 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1432 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1433 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1433 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1436 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1436 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1437 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1437 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1438 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1438 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1440 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1440 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1449 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
1449 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1455 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
1455 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1456 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
1456 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1460 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
1460 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1462 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1462 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1465 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1467 Plasty 4 Vrece 07.01.2014
1467 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1470 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1470 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1471 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1471 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1472 Plasty 4 Vrece 14.01.2014
1472 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
1478 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1478 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1481 Plasty 4 Vrece 16.01.2014
1481 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1485 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1485 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1494 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1494 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1499 Plasty 6 Vrece 15.01.2014
1501 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
1501 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1506 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1506 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1513 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
1513 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1516 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1516 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1517 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1517 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1523 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1523 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
1524 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
1524 Sklo 2 Vrece 16.01.2014
1525 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1525 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1528 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
1528 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1529 Plasty 4 Vrece 15.01.2014
1529 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1548 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1548 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1553 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1553 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1554 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1554 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1559 Plasty 4 Vrece 15.01.2014
1559 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1560 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1560 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1566 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1566 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1575 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1575 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1576 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1576 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1578 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1578 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1579 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1579 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1582 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1582 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1583 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
1583 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1587 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1587 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1600 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1602 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1602 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1604 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
1604 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1607 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1607 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1614 Kovy 2 Vrece 09.01.2014
1614 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1614 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1624 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1624 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1624 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
1624 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
1625 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1625 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1626 Plasty 5 Vrece 15.01.2014
1626 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
1627 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1627 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1628 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
1628 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1629 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
1629 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1635 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1635 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1636 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1636 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1638 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1638 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1642 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1642 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1643 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1643 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1646 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1646 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1648 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1648 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1650 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1650 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1658 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
1658 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1662 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
1662 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1663 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
1663 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
1664 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
1664 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1668 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1668 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1672 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
1672 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1673 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
1673 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
1676 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
1676 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1679 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1679 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1682 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1682 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1690 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1690 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1691 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1693 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1699 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1699 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1700 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1700 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1702 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1702 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1705 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1705 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1711 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1711 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1715 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1716 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
1716 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1717 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
1717 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1723 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1723 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1725 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1725 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1725 Plasty 2 Vrece 31.01.2014
1725 Sklo 2 Vrece 31.01.2014
1728 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1728 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1729 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1733 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1733 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1734 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1734 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1735 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
1735 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1780 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
1780 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1785 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1785 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1787 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1787 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1789 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1789 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1789 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
1789 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
1791 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1791 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1797 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1797 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1847 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1847 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1848 Plasty 4 Vrece 08.01.2014
1848 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1855 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
1855 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
1927 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1927 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1953 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1953 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1961 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
1961 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
1962 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
1962 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1979 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
1979 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
1980 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
1980 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
1981 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
1981 Papier 1 Vrece 31.01.2014
1981 Plasty 4 Vrece 31.01.2014
1981 Sklo 2 Vrece 31.01.2014
1985 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
1985 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
1987 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
1987 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1987 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1988 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
1988 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1988 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1989 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
1989 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
1989 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1990 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
1990 Plasty 1 Kontajner 17.01.2014
1990 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
1991 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
1991 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
1991 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1992 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
1992 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
1992 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1994 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
1994 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1994 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1995 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
1995 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1995 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1996 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
1996 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1996 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1997 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
1997 Plasty 1 Kontajner 30.01.2014
1998 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
1998 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1998 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
1999 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
1999 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
1999 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2000 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2000 Plasty 5 Kontajner 30.01.2014
2000 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2001 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2001 Plasty 5 Kontajner 30.01.2014
2001 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2002 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2002 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2002 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2003 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2003 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2003 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2004 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2004 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2004 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2005 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2005 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2005 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2006 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2006 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2006 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2007 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2007 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2007 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2008 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2008 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2008 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2009 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2009 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2009 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2010 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2010 Plasty 3 Kontajner 31.01.2014
2010 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2011 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2011 Plasty 3 Kontajner 31.01.2014
2011 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2012 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2012 Plasty 3 Kontajner 31.01.2014
2012 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2013 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2013 Plasty 3 Kontajner 31.01.2014
2013 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2014 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2014 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2014 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2015 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2015 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2015 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2016 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2016 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2016 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2017 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2017 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2017 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2018 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2018 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2018 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2019 Papier 1 Kontajner 31.01.2014
2019 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2019 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2020 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2020 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2020 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2021 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2021 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2021 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2022 Papier 1 Kontajner 21.01.2014
2022 Plasty 3 Kontajner 21.01.2014
2022 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2023 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2023 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2023 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2024 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2024 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2024 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2026 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2026 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2026 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2027 Papier 2 Kontajner 31.01.2014
2027 Plasty 4 Kontajner 31.01.2014
2027 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2028 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2028 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2028 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2029 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2029 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2029 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2030 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2030 Plasty 2 Kontajner 17.01.2014
2030 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2031 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2031 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2031 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2032 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2032 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2032 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2033 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2033 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2033 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2034 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2034 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2034 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2035 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2035 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2035 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2036 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2036 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2036 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2037 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2037 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2037 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2038 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2038 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2038 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2039 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2039 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2039 Sklo 1 Kontajner 02.01.2014
2040 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2040 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2040 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2041 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2041 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2041 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2042 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2042 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2042 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2043 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2043 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2043 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2044 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2044 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2044 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2045 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2045 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2045 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2046 Papier 3 Kontajner 30.01.2014
2046 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2046 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2047 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2047 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2047 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2048 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2048 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2048 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2049 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2049 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2049 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2050 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2050 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2050 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2051 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2051 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2051 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2052 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2052 Plasty 3 Kontajner 30.01.2014
2052 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2053 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2053 Plasty 3 Kontajner 30.01.2014
2053 Sklo 1 Kontajner 22.01.2014
2054 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2054 Plasty 3 Kontajner 30.01.2014
2054 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2055 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2055 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2055 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2056 Papier 1 Kontajner 30.01.2014
2056 Plasty 3 Kontajner 30.01.2014
2056 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2057 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2057 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2058 Papier 2 Kontajner 30.01.2014
2058 Plasty 4 Kontajner 30.01.2014
2058 Sklo 1 Kontajner 03.01.2014
2059 Plasty 1 Kontajner 10.01.2014
2061 Papier 1 Kontajner 17.01.2014
2061 Plasty 3 Kontajner 17.01.2014
2061 Sklo 2 Kontajner 22.01.2014
2075 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2075 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2077 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
2077 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2083 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2083 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2084 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2084 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
2090 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2090 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2092 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2092 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2095 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2095 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2096 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2096 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2097 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2097 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2100 Kovy 1 Kontajner 31.01.2014
2100 Papier 1 Kontajner 31.01.2014
2100 Plasty 1 Kontajner 31.01.2014
2100 Sklo 1 Kontajner 31.01.2014
2102 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2102 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2107 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2107 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2108 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2108 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2109 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
2109 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2110 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2110 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2111 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2111 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2114 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2114 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2114 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2114 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2116 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2116 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2118 Plasty 3 Vrece 09.01.2014
2118 Sklo 2 Vrece 09.01.2014
2119 Plasty 4 Vrece 08.01.2014
2119 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2122 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
2122 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2124 Papier 1 Vrece 14.01.2014
2125 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
2125 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2127 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2127 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2129 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2129 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2130 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2134 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2134 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2135 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2135 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2137 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2137 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2138 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2141 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2141 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2142 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2142 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2143 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2145 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2145 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2147 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2147 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2151 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2151 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2152 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2152 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2155 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2155 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2156 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2156 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2158 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2159 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2159 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2160 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2160 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
2161 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2161 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2162 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2162 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2163 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2163 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2164 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2164 Sklo 3 Vrece 07.01.2014
2167 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2167 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2168 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2168 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2170 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2170 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2172 Plasty 4 Vrece 15.01.2014
2173 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2173 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2175 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2175 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2176 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
2176 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2181 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2181 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2183 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2183 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2185 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2185 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2187 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2187 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2188 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2188 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2189 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
2189 Sklo 5 Vrece 16.01.2014
2190 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2190 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2193 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
2193 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2194 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2194 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2195 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2197 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2197 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2198 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2199 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
2199 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
2201 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
2201 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
2202 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2202 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2203 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2203 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2207 Kovy 1 Vrece 07.01.2014
2207 Papier 1 Vrece 07.01.2014
2207 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2207 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2501 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2501 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2520 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2520 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2523 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2523 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2524 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2524 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2524 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2524 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2525 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2525 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2526 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2526 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2528 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2533 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2537 Plasty 4 Vrece 15.01.2014
2537 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2545 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2545 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2547 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2547 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2554 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2554 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
2556 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2558 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2558 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2559 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2559 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2563 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2563 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2566 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2566 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2567 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2567 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2575 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2575 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2576 Papier 1 Vrece 14.01.2014
2576 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2579 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2579 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
2582 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2582 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2584 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2585 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
2585 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2586 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2586 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2587 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2588 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2588 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2592 Kovy 1 Vrece 14.01.2014
2592 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2592 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2596 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2599 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
2599 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2602 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2602 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2604 Plasty 4 Vrece 07.01.2014
2605 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2605 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
2607 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
2607 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2608 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2608 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2611 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2611 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2613 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2613 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2618 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2618 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2619 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2619 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2620 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2620 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2620 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2620 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2625 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2625 Sklo 3 Vrece 08.01.2014
2626 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2627 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
2627 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2629 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
2629 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2632 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2632 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2636 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2636 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2637 Papier 1 Vrece 14.01.2014
2637 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2638 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2638 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2640 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2640 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2644 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2644 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2647 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2647 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2648 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2648 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2653 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
2653 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
2655 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2655 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2657 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2657 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2658 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2658 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2660 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2660 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2661 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2661 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2662 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2662 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2663 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2663 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2663 Plasty 3 Vrece 31.01.2014
2663 Sklo 2 Vrece 31.01.2014
2666 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2666 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2669 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2669 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2671 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2671 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2672 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2672 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2673 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2673 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2674 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2674 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2675 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2675 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2676 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2676 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2679 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2683 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2683 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2685 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2685 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2689 Plasty 3 Vrece 09.01.2014
2689 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2690 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2690 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2691 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2691 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2692 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2692 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2696 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2696 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2697 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2697 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2701 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2701 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2704 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2704 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2705 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2710 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
2714 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2714 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2715 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2715 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2716 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2716 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2718 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2718 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2719 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2719 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2722 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2722 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
2726 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2726 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2726 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2726 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2737 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2737 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2739 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2739 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2741 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2741 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2742 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2746 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2746 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2749 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2749 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2750 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2750 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2753 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2753 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2753 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2753 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2754 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2755 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
2755 Papier 1 Vrece 31.01.2014
2755 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
2755 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
2762 Kovy 1 Vrece 29.01.2014
2762 Papier 1 Vrece 29.01.2014
2762 Plasty 1 Vrece 29.01.2014
2762 Sklo 1 Vrece 29.01.2014
2763 Kovy 1 Vrece 10.01.2014
2763 Papier 1 Vrece 10.01.2014
2763 Plasty 1 Vrece 10.01.2014
2763 Sklo 1 Vrece 10.01.2014
2764 Plasty 4 Vrece 09.01.2014
2764 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2767 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2767 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2770 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2770 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
2772 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2772 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2773 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2774 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2774 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2775 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2775 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2776 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2776 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2778 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2778 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2780 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2781 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
2781 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2782 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2782 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2783 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
2783 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2784 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2784 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2785 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2785 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2787 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2787 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2788 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
2788 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2790 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
2790 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2791 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2791 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2795 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
2796 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
2796 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
2797 Plasty 5 Vrece 09.01.2014
2797 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2810 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2810 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2811 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
2811 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2813 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
2813 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
2815 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
2815 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
2821 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
2821 Sklo 2 Vrece 16.01.2014
2826 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
2827 Plasty 4 Vrece 07.01.2014
2827 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2829 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2829 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
2830 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
2830 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2832 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
2832 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
2833 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
2833 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
2835 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2835 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2836 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2836 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2842 Kovy 1 Vrece 07.01.2014
2842 Papier 1 Vrece 07.01.2014
2842 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
2842 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
2843 Kovy 1 Vrece 08.01.2014
2843 Papier 1 Vrece 08.01.2014
2843 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
2843 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
3765 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3765 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3767 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3767 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3775 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3775 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3776 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3776 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3777 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3779 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3779 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3781 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3781 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
3784 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3786 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3786 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
3787 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3787 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3793 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3794 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3794 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3796 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3796 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3804 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3804 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3805 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3805 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3809 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3809 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3810 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3810 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3811 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3811 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3813 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
3813 Papier 1 Vrece 31.01.2014
3813 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
3813 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
3820 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3820 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3823 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3823 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3824 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3824 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3827 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3827 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3829 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3829 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3830 Plasty 4 Vrece 07.01.2014
3830 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3835 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3835 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3840 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3840 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3841 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3841 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3842 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3842 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3844 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3844 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3845 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3845 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3847 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3853 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3853 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3864 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3864 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
3866 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
3866 Papier 1 Vrece 31.01.2014
3866 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
3866 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
3879 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3879 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3880 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3882 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3882 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3884 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3884 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3885 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3885 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3886 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3886 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3887 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3887 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3890 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3890 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3902 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3902 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3909 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3909 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3910 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3910 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3920 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3932 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3932 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3933 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3933 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3938 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3938 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3940 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3942 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3942 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3943 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3943 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
3947 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3947 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3948 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3948 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
3950 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3950 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3951 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3951 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3953 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3956 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3956 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3957 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3957 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3963 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3963 Sklo 3 Vrece 07.01.2014
3965 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3967 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3967 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3968 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3977 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3977 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3979 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
3979 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3983 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
3983 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
3984 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
3984 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4002 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4002 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4006 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4006 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4007 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4007 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4009 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4013 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4013 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4021 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4022 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4022 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
4025 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4025 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4030 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4030 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4031 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4031 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4041 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4041 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4042 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4052 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
4052 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4057 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4057 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4059 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4059 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4065 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4065 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4080 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4080 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4083 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
4083 Papier 1 Vrece 31.01.2014
4083 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
4083 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
4084 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4084 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4092 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
4092 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4100 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4100 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4102 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4102 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4106 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4106 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4107 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4114 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4114 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4119 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4119 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4121 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4121 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
4127 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4127 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4128 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4128 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4132 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
4138 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
4138 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4143 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
4143 Papier 1 Vrece 31.01.2014
4143 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
4143 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
4144 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
4144 Sklo 2 Vrece 09.01.2014
4157 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
4157 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4162 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
4162 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4171 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4171 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4180 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4180 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4189 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4189 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4192 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4192 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4216 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
4216 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4240 Plasty 5 Vrece 16.01.2014
4240 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4245 Plasty 1 Vrece 07.01.2014
4245 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4247 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4247 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4250 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
4250 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4251 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4251 Sklo 2 Vrece 07.01.2014
4252 Plasty 2 Vrece 07.01.2014
4252 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4253 Plasty 3 Vrece 07.01.2014
4253 Sklo 1 Vrece 07.01.2014
4262 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4262 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4264 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4264 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4266 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4266 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4267 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4267 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4280 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4280 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4281 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4281 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
4291 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
4291 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4305 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
4305 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4306 Plasty 3 Vrece 16.01.2014
4306 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4310 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4310 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4318 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4318 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4329 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4329 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4330 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4330 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4331 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4331 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4338 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4338 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4345 Papier 1 Vrece 14.01.2014
4345 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4345 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4356 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4356 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4357 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4357 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
4358 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4358 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4360 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4360 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4376 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4376 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4377 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4377 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4382 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4382 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4395 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4395 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4398 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4398 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4404 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4404 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4407 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4407 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4408 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4413 Kovy 1 Vrece 14.01.2014
4413 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4425 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4426 Plasty 3 Vrece 14.01.2014
4429 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4437 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4437 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4443 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4443 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4446 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4456 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4456 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4464 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4464 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4481 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4481 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4487 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4487 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4491 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4491 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
4492 Plasty 6 Vrece 15.01.2014
4492 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4493 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4493 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
4496 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4498 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4498 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4502 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4502 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4505 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4505 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4507 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4507 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4508 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4508 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4512 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4520 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4520 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4523 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4523 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4532 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4532 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4534 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4534 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4539 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4542 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4542 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4546 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4549 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4549 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4550 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4550 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4562 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4562 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4563 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4563 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4564 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4564 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4566 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4566 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4567 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4567 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4572 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
4572 Papier 1 Vrece 31.01.2014
4572 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
4572 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
4576 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4577 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4583 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4583 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4585 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4585 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4589 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
4589 Papier 1 Vrece 31.01.2014
4589 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
4589 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
4591 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4591 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4611 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4611 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4616 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4619 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4619 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4620 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4620 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4621 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4621 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4628 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4628 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4629 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4634 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4634 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4636 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4636 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4640 Plasty 4 Vrece 15.01.2014
4640 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4641 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4641 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4645 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4645 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4675 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4680 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4680 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4684 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4684 Sklo 2 Vrece 15.01.2014
4687 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4687 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4690 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4690 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4693 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4693 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4700 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4700 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4707 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4707 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4708 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4708 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4715 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4715 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4720 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4720 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4722 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4722 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4725 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4725 Sklo 5 Vrece 15.01.2014
4726 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4726 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4729 Plasty 3 Vrece 15.01.2014
4729 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4730 Plasty 1 Vrece 15.01.2014
4730 Sklo 1 Vrece 15.01.2014
4731 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4731 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4735 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4735 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4736 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4736 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4739 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4746 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4746 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4756 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4756 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4760 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4761 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4761 Sklo 2 Vrece 14.01.2014
4765 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4765 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4773 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4773 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4789 Plasty 2 Vrece 15.01.2014
4789 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4794 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4794 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4795 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4795 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4797 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4797 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4808 Kovy 1 Vrece 14.01.2014
4808 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4808 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4809 Kovy 1 Vrece 14.01.2014
4809 Papier 1 Vrece 14.01.2014
4809 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4809 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4818 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4818 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4826 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4826 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4827 Papier 1 Vrece 14.01.2014
4827 Plasty 1 Vrece 14.01.2014
4827 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4831 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4831 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4834 Plasty 2 Vrece 14.01.2014
4834 Sklo 1 Vrece 14.01.2014
4844 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4844 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4847 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4847 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
4851 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4851 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4854 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
4858 Plasty 3 Vrece 08.01.2014
4858 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
4866 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4866 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4867 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4867 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4869 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4869 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4873 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4873 Sklo 2 Vrece 08.01.2014
4874 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4874 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4875 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4875 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4876 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4882 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4882 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4898 Kovy 1 Vrece 31.01.2014
4898 Papier 1 Vrece 31.01.2014
4898 Plasty 1 Vrece 31.01.2014
4898 Sklo 1 Vrece 31.01.2014
4906 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4906 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4915 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4915 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4916 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4916 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4919 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4919 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4934 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4937 Plasty 2 Vrece 08.01.2014
4937 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4943 Plasty 1 Vrece 09.01.2014
4943 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4946 Plasty 6 Vrece 09.01.2014
4946 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4950 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
4950 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4965 Plasty 1 Vrece 16.01.2014
4965 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4973 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
4973 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4979 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
4979 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4980 Plasty 4 Vrece 16.01.2014
4981 Plasty 2 Vrece 16.01.2014
4981 Sklo 1 Vrece 16.01.2014
4982 Plasty 1 Vrece 08.01.2014
4982 Sklo 1 Vrece 08.01.2014
4990 Plasty 2 Vrece 09.01.2014
4990 Sklo 1 Vrece 09.01.2014
4992 Plasty 3 Vrece 09.01.2014