pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.09.2014
Koniec zberu: 30.09.2014
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
3 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
7 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
7 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
15 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
15 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
16 Plasty 4 Vrece 09.09.2014
16 Sklo 2 Vrece 09.09.2014
30 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
30 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
31 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
31 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
46 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
46 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
52 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
52 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
58 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
58 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
71 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
71 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
76 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
76 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
77 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
77 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
81 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
81 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
82 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
82 Sklo 3 Vrece 04.09.2014
83 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
83 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
85 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
85 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
86 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
86 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
91 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
91 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
92 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
92 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
94 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
94 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
118 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
118 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
141 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
141 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
148 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
148 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
150 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
150 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
168 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
168 Papier 1 Vrece 29.09.2014
168 Plasty 3 Vrece 29.09.2014
168 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
172 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
172 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
173 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
173 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
174 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
174 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
179 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
179 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
181 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
181 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
241 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
241 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
243 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
243 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
247 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
247 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
248 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
248 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
251 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
251 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
255 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
255 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
260 Plasty 4 Vrece 11.09.2014
260 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
276 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
276 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
279 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
279 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
288 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
288 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
364 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
364 Sklo 4 Vrece 04.09.2014
368 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
368 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
378 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
378 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
411 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
411 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
412 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
412 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
482 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
482 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
491 Kovy 1 Vrece 09.09.2014
491 Papier 1 Vrece 09.09.2014
491 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
491 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
492 Kovy 1 Vrece 09.09.2014
492 Papier 1 Vrece 09.09.2014
492 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
492 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1254 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
1254 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1264 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1264 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1271 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1271 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1272 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1272 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1288 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1288 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1304 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
1304 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1305 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
1305 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1312 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1312 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1318 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1318 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1321 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1321 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1328 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1328 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1332 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1332 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1332 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
1332 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
1349 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1349 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1358 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1358 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1359 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1359 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1364 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1364 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1372 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1372 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1376 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1376 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1376 Plasty 3 Vrece 29.09.2014
1376 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
1394 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
1394 Sklo 3 Vrece 03.09.2014
1398 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1398 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1400 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1400 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1402 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1402 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1404 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1404 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1405 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
1405 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1409 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1409 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1411 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1411 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1429 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1429 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1432 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1432 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1433 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1433 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1434 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1434 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1436 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1436 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1437 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1437 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1438 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1438 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1446 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1446 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1447 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1447 Sklo 2 Vrece 03.09.2014
1449 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1449 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1454 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
1454 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1455 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
1455 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1458 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
1458 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1459 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
1459 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1463 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1463 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1465 Papier 1 Vrece 04.09.2014
1465 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
1465 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1468 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1468 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1470 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1477 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
1477 Sklo 2 Vrece 04.09.2014
1478 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1478 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1481 Plasty 4 Vrece 11.09.2014
1481 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1485 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1485 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1493 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1493 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1496 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1496 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1498 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1498 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1501 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
1501 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1504 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1504 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1513 Plasty 4 Vrece 11.09.2014
1513 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1517 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1517 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1523 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1523 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1524 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
1524 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1525 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1525 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1528 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1528 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1529 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1529 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1531 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1531 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1538 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1538 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1544 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
1544 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1548 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1548 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1553 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1553 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1557 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
1557 Sklo 4 Vrece 10.09.2014
1559 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1559 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1560 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1560 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1567 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1567 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1575 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1575 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1576 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1576 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1578 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1578 Sklo 3 Vrece 10.09.2014
1579 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1579 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1580 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1580 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1582 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1582 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1583 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1583 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1587 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1587 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1601 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
1601 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1604 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
1604 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1607 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1607 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1614 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
1614 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1620 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1620 Sklo 2 Vrece 03.09.2014
1624 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1624 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1624 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
1624 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
1625 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1625 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1627 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1627 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1628 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
1628 Sklo 2 Vrece 11.09.2014
1638 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1638 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1643 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1643 Sklo 2 Vrece 03.09.2014
1646 Papier 1 Vrece 03.09.2014
1646 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1648 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1648 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1650 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1650 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1654 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1654 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1657 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1657 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1658 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1658 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1660 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1660 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1664 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
1664 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1664 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1667 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
1667 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1668 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1668 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1670 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
1670 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1672 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
1672 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1673 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
1673 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1676 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1676 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1678 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
1678 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1682 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1682 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1689 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1689 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1690 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1690 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1699 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1699 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1700 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1700 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1702 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1702 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1703 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1703 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1706 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1706 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1708 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1708 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1714 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1714 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1715 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1715 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1716 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
1716 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1717 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1717 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1725 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1725 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1725 Plasty 3 Vrece 29.09.2014
1725 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
1727 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1727 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1728 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1728 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1729 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1729 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1733 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1733 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1734 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
1734 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1735 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1735 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1783 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1783 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1785 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1785 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1787 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
1787 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1789 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1789 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1789 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
1789 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
1791 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1791 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1844 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
1844 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
1848 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
1848 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1852 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1852 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1854 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
1854 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1855 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
1855 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1927 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1927 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1951 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1951 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1952 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1953 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
1953 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1956 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
1956 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
1961 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1961 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1962 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
1962 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1963 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
1963 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
1980 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
1980 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
1981 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
1981 Papier 1 Vrece 29.09.2014
1981 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
1981 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
1983 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
1983 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
1985 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
1985 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
1986 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1986 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1986 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1987 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1987 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1987 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1988 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1988 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1988 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1989 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
1989 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
1989 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1994 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
1994 Plasty 2 Kontajner 12.09.2014
1994 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1995 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
1995 Plasty 2 Kontajner 12.09.2014
1995 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1996 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
1996 Plasty 2 Kontajner 12.09.2014
1996 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1997 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1997 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1997 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1998 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1998 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1998 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
1999 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
1999 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
1999 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2000 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2000 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2000 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2001 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2001 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2001 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2002 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2002 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2003 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2003 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2004 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2004 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2005 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2005 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2006 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2006 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2007 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2007 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2008 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2008 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2009 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2009 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2010 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2010 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2011 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2011 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2012 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2012 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2013 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2013 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2014 Kovy 1 Kontajner 17.09.2014
2014 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2014 Plasty 3 Kontajner 17.09.2014
2014 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2015 Kovy 1 Kontajner 17.09.2014
2015 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2015 Plasty 3 Kontajner 17.09.2014
2015 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2016 Kovy 1 Kontajner 17.09.2014
2016 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2016 Plasty 3 Kontajner 17.09.2014
2016 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2017 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2017 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2018 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2018 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2019 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2019 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2020 Kovy 1 Kontajner 17.09.2014
2020 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2020 Plasty 3 Kontajner 17.09.2014
2020 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2021 Kovy 1 Kontajner 17.09.2014
2021 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2021 Plasty 3 Kontajner 17.09.2014
2021 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2022 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2022 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2023 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2023 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2024 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2024 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2025 Papier 2 Kontajner 17.09.2014
2025 Plasty 2 Kontajner 17.09.2014
2026 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2026 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2027 Papier 1 Kontajner 17.09.2014
2027 Plasty 1 Kontajner 17.09.2014
2028 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2028 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2028 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2028 Sklo 1 Kontajner 19.09.2014
2029 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2029 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2029 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2030 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2030 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2030 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2031 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2031 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2031 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2032 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2032 Papier 2 Kontajner 19.09.2014
2032 Plasty 2 Kontajner 19.09.2014
2033 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2033 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2033 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2034 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2034 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2034 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2035 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2035 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2035 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2036 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2036 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2036 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2037 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2037 Papier 1 Kontajner 19.09.2014
2037 Plasty 1 Kontajner 19.09.2014
2038 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2038 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2038 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2039 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2039 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2039 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2040 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2040 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2040 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2040 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2041 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2041 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2041 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2041 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2042 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2042 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2042 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2042 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2043 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2043 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2043 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2043 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2044 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2044 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2044 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2044 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2045 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2045 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2045 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2045 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2046 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2046 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2046 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2046 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2047 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2047 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2047 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2047 Sklo 1 Kontajner 19.09.2014
2048 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2048 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2048 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2048 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2049 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2049 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2049 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2050 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2050 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2050 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2050 Sklo 1 Kontajner 19.09.2014
2051 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2051 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2051 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2051 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2052 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2052 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2052 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2052 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2053 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2053 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2053 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2053 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2054 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2054 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2054 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2054 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2055 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2055 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2055 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2055 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2056 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2056 Papier 2 Kontajner 19.09.2014
2056 Plasty 2 Kontajner 19.09.2014
2056 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2057 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2057 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2057 Plasty 2 Kontajner 12.09.2014
2057 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2058 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2058 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2058 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2058 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2059 Kovy 2 Kontajner 29.09.2014
2059 Papier 3 Kontajner 29.09.2014
2059 Plasty 4 Kontajner 29.09.2014
2059 Sklo 2 Kontajner 29.09.2014
2061 Kovy 1 Kontajner 19.09.2014
2061 Papier 2 Kontajner 12.09.2014
2061 Plasty 3 Kontajner 19.09.2014
2061 Sklo 1 Kontajner 18.09.2014
2075 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2075 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2077 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2077 Sklo 2 Vrece 10.09.2014
2078 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2078 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2084 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2084 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2086 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2086 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2088 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2088 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2092 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2092 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2094 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2094 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2095 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2095 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2096 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2096 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2097 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2097 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2100 Kovy 1 Kontajner 29.09.2014
2100 Papier 1 Kontajner 29.09.2014
2100 Plasty 1 Kontajner 29.09.2014
2100 Sklo 1 Kontajner 29.09.2014
2101 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2101 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2102 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2102 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2103 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2103 Sklo 2 Vrece 03.09.2014
2104 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2104 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2105 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2105 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2106 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2106 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2107 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2107 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2108 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2108 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2110 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2110 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2114 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2114 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2114 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
2114 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
2115 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2116 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2116 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2117 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2118 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2118 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2119 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
2119 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2122 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2122 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2125 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
2125 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2127 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2127 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2129 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2129 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2130 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2130 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2134 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2134 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2135 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2135 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2137 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2137 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2139 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2139 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2141 Plasty 4 Vrece 04.09.2014
2141 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2142 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2142 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2143 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2143 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2144 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2144 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2145 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
2145 Sklo 2 Vrece 03.09.2014
2147 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2147 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2150 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2150 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2153 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2153 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2154 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2154 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2155 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2155 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2156 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2156 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2158 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2158 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2159 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2159 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2160 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2160 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2161 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2161 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2162 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2162 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2163 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2163 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2164 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2164 Sklo 3 Vrece 02.09.2014
2165 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2165 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2167 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2167 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2168 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2168 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2170 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2170 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2171 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
2171 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2172 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2172 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2173 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2173 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2175 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2175 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2176 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2176 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2177 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2177 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2182 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
2182 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2183 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2183 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2185 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2185 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2186 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2186 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2189 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2189 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2190 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2190 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2193 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2193 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2194 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2194 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2195 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2195 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2196 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2196 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2197 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2197 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2198 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2198 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2199 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2199 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2200 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2200 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2201 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2201 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2202 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2202 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2204 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2204 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2206 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2206 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2207 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
2207 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2208 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2208 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2209 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2209 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2210 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2210 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2211 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2211 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2213 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2213 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2214 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2214 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2215 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2215 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2217 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2217 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2219 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2219 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2220 Papier 1 Vrece 10.09.2014
2220 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2220 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2221 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2221 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2222 Kovy 1 Vrece 05.09.2014
2222 Papier 1 Vrece 05.09.2014
2222 Plasty 1 Vrece 05.09.2014
2222 Sklo 1 Vrece 05.09.2014
2501 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2501 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2518 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2518 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2522 Plasty 4 Vrece 11.09.2014
2522 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2523 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
2523 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2524 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2524 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2524 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
2524 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
2525 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2525 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2528 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2528 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2537 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2537 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2543 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2543 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2545 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2545 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2546 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2546 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2547 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2547 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2550 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2550 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2554 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
2554 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2555 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
2555 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2558 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2558 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2559 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2559 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2563 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
2563 Papier 1 Vrece 02.09.2014
2563 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2567 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2567 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2571 Plasty 3 Vrece 11.09.2014
2571 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2575 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2575 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2578 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2578 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2580 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2580 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2582 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2582 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2584 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2584 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2585 Plasty 3 Vrece 11.09.2014
2585 Sklo 3 Vrece 11.09.2014
2586 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2586 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2587 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
2587 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2588 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2588 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2589 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2589 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2591 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
2591 Papier 1 Vrece 02.09.2014
2591 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2592 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2592 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2596 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2596 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2599 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2599 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2602 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2602 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2604 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2604 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2605 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2605 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2607 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2607 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2608 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2608 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2611 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
2611 Papier 1 Vrece 02.09.2014
2611 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2612 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2612 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2618 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2618 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2619 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2619 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2620 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2620 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2620 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
2620 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
2625 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2625 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2627 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
2627 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2632 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2632 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2633 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2633 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2634 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2634 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2635 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2635 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2636 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2636 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2637 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
2637 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2638 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2638 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2640 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2640 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2643 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2644 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2644 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2647 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2647 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2655 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2655 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2656 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2656 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2657 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2657 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2658 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
2658 Sklo 2 Vrece 09.09.2014
2661 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2661 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2662 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2662 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2663 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2663 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2663 Plasty 2 Vrece 29.09.2014
2663 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
2670 Plasty 4 Vrece 10.09.2014
2670 Sklo 2 Vrece 10.09.2014
2671 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2671 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2672 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2672 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2675 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2675 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2680 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2680 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2681 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2681 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2682 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2682 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2683 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2683 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2685 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2685 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2687 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2687 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2688 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2688 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2689 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2689 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2690 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2690 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2691 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2691 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2692 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2692 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2696 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2696 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2697 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2697 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2701 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2701 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2702 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2702 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2705 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2705 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2706 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2706 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2710 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2710 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2715 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
2715 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2716 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2716 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2719 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2719 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2721 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2721 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2722 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2722 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2724 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2724 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2725 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2725 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2726 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2726 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2726 Plasty 4 Vrece 29.09.2014
2726 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
2728 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2728 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2729 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2729 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2730 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2730 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2731 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2731 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2732 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2732 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2735 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2735 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2736 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2736 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2737 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2737 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2738 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2738 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2739 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2739 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2740 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2740 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2742 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2742 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2748 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
2748 Papier 1 Vrece 02.09.2014
2748 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2749 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2749 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2750 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2750 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2751 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2751 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2753 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
2753 Papier 1 Vrece 29.09.2014
2753 Plasty 2 Vrece 29.09.2014
2753 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
2754 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2754 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2763 Plasty 4 Vrece 04.09.2014
2763 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2764 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2764 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2765 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2765 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2766 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2766 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2767 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2767 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2769 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2769 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2770 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2770 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2771 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2771 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2772 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2772 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2773 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2773 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2774 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
2774 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2776 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
2776 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2778 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2778 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2781 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2781 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2782 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2782 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2783 Plasty 3 Vrece 11.09.2014
2783 Sklo 2 Vrece 11.09.2014
2786 Plasty 4 Vrece 04.09.2014
2786 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2787 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2787 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2788 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2788 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2789 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2789 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2790 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2790 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2791 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2791 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2792 Kovy 1 Vrece 04.09.2014
2792 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2792 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2794 Plasty 4 Vrece 11.09.2014
2794 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2795 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2795 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2796 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2796 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2797 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2797 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2798 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2798 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2799 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2799 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2800 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2800 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2801 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2801 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2802 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2802 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2803 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2803 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2804 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2804 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2805 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2805 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2806 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2806 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2810 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2810 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2811 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
2811 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2812 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2812 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2813 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2815 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
2815 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2817 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2817 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2820 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2820 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2821 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2821 Sklo 3 Vrece 11.09.2014
2824 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
2827 Plasty 4 Vrece 02.09.2014
2827 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2830 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2830 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2832 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2832 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2833 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2833 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2834 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
2834 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2835 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2835 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2836 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2836 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2837 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2837 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2838 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
2838 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
2839 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2839 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2840 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
2840 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2842 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
2842 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
2844 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2844 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2845 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
2845 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2847 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
2847 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2848 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
2848 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
2849 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2849 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2850 Plasty 5 Vrece 04.09.2014
2850 Sklo 2 Vrece 04.09.2014
2852 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
2852 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2853 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2853 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2854 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2854 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
2858 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2858 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2859 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2859 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2861 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
2861 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
2862 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2862 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2863 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
2863 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
2867 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
2867 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
3765 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3765 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
3775 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3775 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3776 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3776 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3777 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3777 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3779 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3779 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3786 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3786 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3787 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3787 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3790 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3790 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3793 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3793 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3794 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3794 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3800 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3800 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3807 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3807 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3810 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3810 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
3811 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3811 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3813 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
3813 Papier 1 Vrece 29.09.2014
3813 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
3813 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
3816 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3816 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3820 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
3820 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
3823 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3823 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3824 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3824 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3827 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
3827 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3829 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3829 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3833 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3833 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3840 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3840 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3844 Papier 1 Vrece 02.09.2014
3844 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3844 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3845 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3845 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3866 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
3866 Papier 1 Vrece 29.09.2014
3866 Plasty 3 Vrece 29.09.2014
3866 Sklo 3 Vrece 29.09.2014
3874 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3874 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3875 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3875 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3879 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3879 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3884 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3884 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3885 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3885 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3886 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3886 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3887 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3887 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3890 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3890 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3902 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3902 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3909 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3909 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
3914 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3914 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3915 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3915 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3920 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3920 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3921 Kovy 1 Vrece 02.09.2014
3921 Papier 1 Vrece 02.09.2014
3921 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3932 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3932 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3933 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3933 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3937 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3937 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3940 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3940 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3941 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3941 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3943 Papier 1 Vrece 02.09.2014
3943 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3943 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3946 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3947 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3947 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3948 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3948 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3950 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3950 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3951 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3951 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3953 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3953 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3956 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3956 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3957 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3957 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3963 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3963 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3965 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3965 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3967 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
3967 Sklo 3 Vrece 02.09.2014
3977 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3977 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3979 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
3979 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3984 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3984 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
3995 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
3995 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4006 Plasty 3 Vrece 02.09.2014
4006 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4007 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4007 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4008 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4008 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4009 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4009 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4021 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4021 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4022 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4022 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4023 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4023 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4024 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4024 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4025 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4025 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4026 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4026 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
4030 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4030 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4040 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4040 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4041 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4041 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4042 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4042 Sklo 2 Vrece 02.09.2014
4048 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4048 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4052 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4052 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4053 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4053 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4054 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4054 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4061 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4061 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4076 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4076 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4080 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4080 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4083 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
4083 Papier 1 Vrece 29.09.2014
4083 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
4083 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
4084 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4084 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4100 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4100 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4101 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4101 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4102 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4102 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4106 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4106 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4114 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4114 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4119 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
4119 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4121 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4121 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4126 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4126 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4127 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4127 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4140 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4140 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4143 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
4143 Papier 1 Vrece 29.09.2014
4143 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
4143 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
4144 Plasty 3 Vrece 04.09.2014
4144 Sklo 2 Vrece 04.09.2014
4159 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4159 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4162 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4162 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4167 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
4169 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4169 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4171 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4171 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4172 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4172 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4173 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4173 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4180 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4180 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4189 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4189 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4192 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4192 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4208 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4208 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4209 Plasty 1 Vrece 04.09.2014
4209 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4247 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4247 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4250 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4250 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4252 Plasty 1 Vrece 02.09.2014
4252 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4253 Plasty 2 Vrece 02.09.2014
4253 Sklo 1 Vrece 02.09.2014
4262 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
4262 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4264 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4264 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4266 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4266 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4267 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4267 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4277 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4277 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4280 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4280 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4281 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4281 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4291 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4291 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4305 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4305 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4306 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
4306 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4310 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4310 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4313 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4313 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4318 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4318 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4319 Plasty 3 Vrece 03.09.2014
4319 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4324 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4324 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4329 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4336 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4336 Sklo 2 Vrece 09.09.2014
4337 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4337 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4338 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4338 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4340 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4340 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4345 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4345 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4353 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4353 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4356 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4356 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4357 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
4357 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4358 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4358 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4360 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4360 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4375 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4375 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4377 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4377 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4379 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4379 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4392 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4392 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4394 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4394 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4398 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4398 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4403 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4403 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4404 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
4404 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4407 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4407 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4408 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4408 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4413 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4413 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4416 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4416 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4425 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4425 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4426 Plasty 3 Vrece 09.09.2014
4426 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4429 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4429 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4437 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4437 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4440 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4440 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4446 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4446 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4452 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4452 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4459 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4459 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4464 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4464 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4481 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4481 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4498 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4498 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4501 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4501 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4505 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4505 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4508 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4508 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4520 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4520 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4523 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4523 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4532 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4532 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4534 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
4534 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4535 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4535 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4542 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4542 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4549 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4549 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4550 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4550 Sklo 2 Vrece 10.09.2014
4555 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4555 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4557 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4557 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4559 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4559 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4562 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4562 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4564 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4564 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4565 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4565 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4572 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
4572 Papier 1 Vrece 29.09.2014
4572 Plasty 3 Vrece 29.09.2014
4572 Sklo 2 Vrece 29.09.2014
4576 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4576 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4577 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4583 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4583 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4585 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4585 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4586 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
4586 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4588 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4588 Sklo 2 Vrece 10.09.2014
4589 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
4589 Papier 1 Vrece 29.09.2014
4589 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
4589 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
4591 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4591 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4600 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4600 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4606 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4606 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4611 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4611 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4620 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4620 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4629 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4629 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4631 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4631 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4634 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4634 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4635 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4635 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4636 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4636 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4640 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4640 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4641 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
4641 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4648 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4648 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4653 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4653 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4662 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4662 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4663 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4663 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4671 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4671 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4675 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4675 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4684 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4684 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4687 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4687 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4690 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4690 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4691 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4691 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4693 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4693 Sklo 3 Vrece 10.09.2014
4697 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4697 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4700 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4700 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4708 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4708 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4712 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4712 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4715 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4715 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4720 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4720 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4722 Plasty 2 Vrece 10.09.2014
4722 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4725 Plasty 3 Vrece 10.09.2014
4725 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4726 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4726 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4729 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4729 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4730 Plasty 1 Vrece 10.09.2014
4730 Sklo 1 Vrece 10.09.2014
4731 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4731 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4735 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4735 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4736 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4736 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4739 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4739 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4746 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4746 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4756 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4756 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4761 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4761 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4765 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4765 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4766 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4766 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4772 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4773 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4773 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4776 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4776 Sklo 2 Vrece 09.09.2014
4779 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4779 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4789 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4789 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4794 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4794 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4795 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4795 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4808 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4808 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4811 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4811 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4812 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4812 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4815 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4815 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4825 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4825 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4828 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4828 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4831 Plasty 2 Vrece 09.09.2014
4831 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4834 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4834 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4836 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4836 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4839 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4839 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4841 Plasty 1 Vrece 09.09.2014
4841 Sklo 1 Vrece 09.09.2014
4844 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4844 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4847 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4847 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4851 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4851 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4853 Plasty 4 Vrece 03.09.2014
4853 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4854 Plasty 4 Vrece 03.09.2014
4854 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4859 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4859 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4860 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4860 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4866 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4866 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4867 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4869 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4869 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4873 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4874 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4874 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4881 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4881 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4882 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4882 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4883 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4883 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4887 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4887 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4898 Kovy 1 Vrece 29.09.2014
4898 Papier 1 Vrece 29.09.2014
4898 Plasty 1 Vrece 29.09.2014
4898 Sklo 1 Vrece 29.09.2014
4906 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4906 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4914 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4914 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4915 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4915 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4916 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4916 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4918 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4918 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4919 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4919 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4922 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4922 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4925 Plasty 2 Vrece 03.09.2014
4925 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4934 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4934 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4937 Plasty 1 Vrece 03.09.2014
4937 Sklo 1 Vrece 03.09.2014
4946 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4946 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4948 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
4948 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4950 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
4950 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4951 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4951 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4961 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4961 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4965 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
4965 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4973 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4973 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4975 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4975 Sklo 2 Vrece 11.09.2014
4978 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4978 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4979 Plasty 2 Vrece 11.09.2014
4979 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4981 Plasty 1 Vrece 11.09.2014
4981 Sklo 1 Vrece 11.09.2014
4990 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4990 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4994 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4994 Sklo 1 Vrece 04.09.2014
4997 Plasty 2 Vrece 04.09.2014
4997 Sklo 1 Vrece 04.09.2014