pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.10.2014
Koniec zberu: 31.10.2014
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
3 Papier 1 Vrece 09.10.2014
3 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
9 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
9 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
14 Papier 1 Vrece 09.10.2014
14 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
15 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
15 Papier 1 Vrece 09.10.2014
15 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
16 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
16 Papier 1 Vrece 09.10.2014
16 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
24 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
24 Papier 1 Vrece 09.10.2014
24 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
30 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
30 Papier 1 Vrece 09.10.2014
30 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
31 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
31 Papier 1 Vrece 09.10.2014
31 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
45 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
45 Papier 1 Vrece 09.10.2014
45 Plasty 3 Vrece 09.10.2014
46 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
46 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
52 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
52 Papier 1 Vrece 09.10.2014
52 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
55 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
55 Papier 1 Vrece 09.10.2014
55 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
58 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
58 Papier 1 Vrece 09.10.2014
58 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
76 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
76 Papier 1 Vrece 09.10.2014
76 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
77 Papier 1 Vrece 09.10.2014
77 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
81 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
81 Papier 1 Vrece 09.10.2014
81 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
82 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
82 Papier 1 Vrece 09.10.2014
82 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
83 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
83 Papier 1 Vrece 09.10.2014
83 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
84 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
84 Papier 1 Vrece 09.10.2014
84 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
85 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
85 Papier 1 Vrece 09.10.2014
85 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
86 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
86 Papier 1 Vrece 09.10.2014
86 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
91 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
91 Papier 1 Vrece 08.10.2014
91 Plasty 3 Vrece 08.10.2014
92 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
92 Papier 1 Vrece 08.10.2014
92 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
94 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
94 Papier 1 Vrece 08.10.2014
94 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
108 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
108 Papier 1 Vrece 08.10.2014
108 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
118 Papier 1 Vrece 09.10.2014
118 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
150 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
150 Papier 1 Vrece 09.10.2014
150 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
168 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
168 Papier 1 Vrece 08.10.2014
168 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
168 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
172 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
172 Papier 1 Vrece 07.10.2014
172 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
173 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
173 Papier 1 Vrece 07.10.2014
173 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
174 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
174 Papier 1 Vrece 07.10.2014
174 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
181 Kovy 1 Vrece 10.10.2014
181 Papier 1 Vrece 10.10.2014
181 Plasty 1 Vrece 10.10.2014
241 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
241 Papier 1 Vrece 15.10.2014
241 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
243 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
243 Papier 1 Vrece 15.10.2014
243 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
245 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
245 Papier 1 Vrece 15.10.2014
245 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
247 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
247 Papier 1 Vrece 15.10.2014
247 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
248 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
248 Papier 1 Vrece 15.10.2014
248 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
251 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
251 Papier 1 Vrece 15.10.2014
251 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
255 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
255 Papier 1 Vrece 07.10.2014
255 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
260 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
260 Papier 1 Vrece 16.10.2014
260 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
267 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
267 Papier 1 Vrece 16.10.2014
267 Plasty 2 Vrece 16.10.2014
276 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
276 Papier 1 Vrece 16.10.2014
276 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
279 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
279 Papier 1 Vrece 16.10.2014
279 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
280 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
280 Papier 1 Vrece 16.10.2014
280 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
288 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
288 Papier 1 Vrece 16.10.2014
288 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
378 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
378 Papier 1 Vrece 09.10.2014
378 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
411 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
411 Papier 1 Vrece 07.10.2014
411 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
412 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
412 Papier 1 Vrece 15.10.2014
412 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
488 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
488 Papier 1 Vrece 14.10.2014
488 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
491 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
491 Papier 1 Vrece 15.10.2014
491 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
492 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
492 Papier 1 Vrece 08.10.2014
492 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
493 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
493 Papier 2 Vrece 08.10.2014
493 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
493 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
494 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
494 Papier 2 Vrece 08.10.2014
494 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
494 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1254 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1254 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1269 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1269 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1269 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1288 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1288 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1288 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1304 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1304 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1304 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1305 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1305 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1312 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1312 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1312 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1321 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1321 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1321 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1328 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1328 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1328 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1332 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1332 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1332 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1332 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1372 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1372 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1372 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1376 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1376 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1376 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1376 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1394 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1394 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1394 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1398 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1398 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1398 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1400 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1400 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1400 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1401 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1401 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1401 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1402 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1402 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1402 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1404 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1404 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1405 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1405 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1405 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1411 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1411 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1411 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
1429 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1429 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1432 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1432 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1432 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1433 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1433 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1434 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1434 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1434 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1435 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1435 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1435 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1436 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1436 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1436 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1438 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1438 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1438 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1449 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1449 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1449 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1455 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1455 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1455 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1456 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1456 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1456 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1458 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1458 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1458 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1459 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1459 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1460 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1460 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1460 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1462 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1462 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1462 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1463 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1463 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1463 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1464 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1464 Papier 2 Vrece 09.10.2014
1464 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
1470 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1470 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1470 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1472 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1472 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1472 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1477 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1477 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1477 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1478 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1478 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1478 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1481 Kovy 2 Vrece 16.10.2014
1481 Papier 2 Vrece 16.10.2014
1481 Plasty 5 Vrece 16.10.2014
1482 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1482 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1484 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1484 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1484 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1493 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1493 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1493 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1494 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1494 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1494 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1496 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1496 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1496 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1498 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1498 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1498 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
1499 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1499 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1499 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1501 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1501 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1501 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1506 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1506 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1506 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1523 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1523 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1523 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1524 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1524 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1524 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1525 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1525 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1525 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1528 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1528 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1528 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1529 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1529 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
1531 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1531 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1531 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1538 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1538 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1538 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1544 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1544 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1544 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1548 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1548 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1548 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1550 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1550 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1550 Plasty 3 Vrece 16.10.2014
1553 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1553 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1553 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1555 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1555 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1555 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1557 Kovy 2 Vrece 15.10.2014
1557 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1557 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
1559 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1559 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1559 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1560 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1560 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1560 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1567 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1567 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1567 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1575 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1575 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1575 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1577 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1577 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1577 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1578 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1578 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1578 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1579 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1579 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1579 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1580 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1580 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1580 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1582 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1582 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1582 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1583 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1583 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1583 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1585 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1585 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1585 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1587 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1587 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1587 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
1601 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1601 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1601 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1604 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1604 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1607 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1607 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1607 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1620 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1620 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1620 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1624 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
1624 Papier 2 Vrece 08.10.2014
1624 Plasty 3 Vrece 08.10.2014
1624 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1625 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1625 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1627 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1627 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1627 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1628 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1628 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1628 Plasty 2 Vrece 16.10.2014
1629 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1629 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1629 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1635 Kovy 2 Vrece 14.10.2014
1635 Papier 2 Vrece 14.10.2014
1635 Plasty 3 Vrece 14.10.2014
1638 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1638 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1638 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1642 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1642 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1642 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1643 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1643 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1643 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1646 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1648 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1648 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1648 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1650 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1650 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1650 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1658 Kovy 1 Vrece 10.10.2014
1658 Plasty 1 Vrece 10.10.2014
1668 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1668 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1671 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1672 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1672 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1672 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1673 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1673 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1673 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1676 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1676 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1676 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1678 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1678 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1678 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1679 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1679 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1679 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1685 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1695 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1695 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1695 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1699 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1699 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1699 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1700 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
1702 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1702 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1702 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1708 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1708 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1708 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1715 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1715 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1715 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1716 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1716 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1716 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1725 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
1725 Papier 2 Vrece 09.10.2014
1725 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
1725 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1728 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1728 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1728 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1729 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1729 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1729 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1730 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1730 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1733 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1733 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1733 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1734 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
1734 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1734 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
1735 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1735 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1735 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1789 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1789 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1789 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1789 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1791 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1791 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1791 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1793 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1793 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1793 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1794 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1794 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1794 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1839 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1839 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1844 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1844 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1845 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1845 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1845 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1849 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1849 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1849 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1854 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1854 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1855 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1855 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1855 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1926 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1926 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1926 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1927 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1927 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1927 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
1951 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1951 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1951 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1954 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
1954 Papier 1 Vrece 09.10.2014
1954 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
1956 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1956 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1961 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1961 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1961 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1962 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
1962 Papier 1 Vrece 14.10.2014
1962 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
1974 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
1974 Papier 1 Vrece 16.10.2014
1974 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
1980 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
1980 Papier 1 Vrece 07.10.2014
1980 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
1981 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
1981 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1981 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1981 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
1982 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1982 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1982 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
1983 Papier 1 Vrece 08.10.2014
1983 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
1985 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
1985 Papier 1 Vrece 15.10.2014
1985 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
1986 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1986 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1986 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1986 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1987 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1987 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1987 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1987 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1988 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1988 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1988 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1988 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1989 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1989 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1989 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1989 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1994 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1994 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1994 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1995 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1995 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1995 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1996 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1996 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1996 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1996 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1997 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1997 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1997 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1997 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1998 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1998 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1998 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1998 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
1999 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
1999 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
1999 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
1999 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2000 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2000 Papier 6 Kontajner 31.10.2014
2000 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2000 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2001 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2001 Papier 6 Kontajner 31.10.2014
2001 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2001 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2002 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2002 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2002 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2002 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2003 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2003 Papier 6 Kontajner 31.10.2014
2003 Plasty 6 Kontajner 31.10.2014
2003 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2004 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2004 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2004 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2004 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2005 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2005 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2005 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2005 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2006 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2006 Papier 4 Kontajner 31.10.2014
2006 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2006 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2007 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2007 Papier 6 Kontajner 31.10.2014
2007 Plasty 6 Kontajner 31.10.2014
2007 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2008 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2008 Papier 4 Kontajner 31.10.2014
2008 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2008 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2009 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2009 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2009 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2009 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2010 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2010 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2010 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2010 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2011 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2011 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2011 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2011 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2012 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2012 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2012 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2012 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2013 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2013 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2013 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2013 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2014 Kovy 1 Kontajner 23.10.2014
2014 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2014 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2014 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2015 Kovy 1 Kontajner 23.10.2014
2015 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2015 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2015 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2016 Kovy 1 Kontajner 23.10.2014
2016 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2016 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2016 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2017 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2017 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2017 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2017 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2018 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2018 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2018 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2018 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2019 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2019 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2019 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2019 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2020 Kovy 1 Kontajner 23.10.2014
2020 Papier 4 Kontajner 31.10.2014
2020 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2020 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2021 Kovy 1 Kontajner 23.10.2014
2021 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2021 Plasty 5 Kontajner 31.10.2014
2021 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2022 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2022 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2022 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2022 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2023 Kovy 1 Kontajner 03.10.2014
2023 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2023 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2023 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2024 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2024 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2024 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2025 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2025 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2025 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2025 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2026 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2026 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2026 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2026 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2027 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2027 Papier 5 Kontajner 31.10.2014
2027 Plasty 4 Kontajner 31.10.2014
2027 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2028 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2028 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2028 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2028 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2029 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2029 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2029 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2029 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2030 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2030 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2030 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2030 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2031 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2031 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2031 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2031 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2032 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2032 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2032 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2032 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2033 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2033 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2033 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2033 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2034 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2034 Papier 4 Kontajner 22.10.2014
2034 Plasty 4 Kontajner 21.10.2014
2034 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2035 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2035 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2035 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2035 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2036 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2036 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2036 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2036 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2037 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2037 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2037 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2037 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2038 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2038 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2038 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2038 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2039 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2039 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2039 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2039 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2040 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2040 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2040 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2040 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2041 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2041 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2041 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2041 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2042 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2042 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2042 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2042 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2043 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2043 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2043 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2043 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2044 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2044 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2044 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2044 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2045 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2045 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2045 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2045 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2046 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2046 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2046 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2046 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2047 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2047 Papier 6 Kontajner 30.10.2014
2047 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2047 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2048 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2048 Papier 6 Kontajner 30.10.2014
2048 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2048 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2049 Kovy 1 Kontajner 24.10.2014
2049 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2049 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2049 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2050 Papier 4 Kontajner 30.10.2014
2050 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2050 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2051 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2051 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2051 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2051 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2052 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2052 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2052 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2053 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2053 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2053 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2054 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2054 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2054 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2055 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2055 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2055 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2056 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2056 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2056 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2057 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2057 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2057 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2058 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2058 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2058 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2059 Kovy 1 Kontajner 08.10.2014
2059 Papier 6 Kontajner 30.10.2014
2059 Plasty 6 Kontajner 30.10.2014
2059 Sklo 2 Kontajner 24.10.2014
2061 Kovy 2 Kontajner 23.10.2014
2061 Papier 5 Kontajner 30.10.2014
2061 Plasty 5 Kontajner 30.10.2014
2061 Sklo 1 Kontajner 24.10.2014
2075 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2075 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2075 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2077 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2077 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2077 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2079 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2079 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2079 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2084 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2084 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2084 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2085 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2088 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2088 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2093 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2093 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2093 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2096 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2096 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2096 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2097 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2097 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2097 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2100 Kovy 1 Kontajner 08.10.2014
2100 Papier 1 Kontajner 08.10.2014
2100 Plasty 1 Kontajner 08.10.2014
2100 Sklo 1 Kontajner 08.10.2014
2102 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2102 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2102 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2104 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2104 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2104 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2105 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2105 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2105 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2107 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2107 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2108 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2108 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2108 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2110 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2110 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2110 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
2111 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2111 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2111 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2114 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
2114 Papier 2 Vrece 08.10.2014
2114 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2114 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2115 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2115 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2115 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2117 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2117 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2117 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2118 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2118 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2118 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2119 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2119 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2119 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2121 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2121 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2121 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2122 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2122 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2122 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2125 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2125 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2125 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2127 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2127 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2127 Plasty 4 Vrece 15.10.2014
2129 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2129 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2129 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2130 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2130 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2130 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2135 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2135 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2135 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2137 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2137 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2137 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2138 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2138 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2138 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2139 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2139 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2141 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2141 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2141 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2142 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2142 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2143 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2143 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2143 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2144 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2144 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2145 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2145 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2145 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2147 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2147 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2147 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2150 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2150 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2150 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2151 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2151 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2151 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
2152 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2152 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2152 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2153 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2153 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2153 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2154 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2154 Papier 2 Vrece 15.10.2014
2154 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2155 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2155 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2155 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2156 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2156 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2158 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2158 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2158 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2159 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2159 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2159 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2162 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2162 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2162 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2163 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2163 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2163 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2164 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2164 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2164 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2165 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2165 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2165 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2167 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2167 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2167 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2168 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2168 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2168 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2170 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2170 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2170 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2171 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2171 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2171 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2172 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2172 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2172 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2173 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2173 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2173 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2175 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2175 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2175 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2176 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2176 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2176 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2177 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2177 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2177 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2181 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2181 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2181 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2182 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
2182 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2182 Plasty 5 Vrece 09.10.2014
2183 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2183 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2183 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2185 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2185 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2185 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2186 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2186 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2186 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2187 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2187 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2188 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2188 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2188 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2189 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2189 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2189 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2190 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2190 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2193 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2193 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2193 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2196 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2196 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2196 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2197 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2197 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2197 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2198 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2198 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2198 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2199 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
2199 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2199 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2200 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2200 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2201 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2201 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2201 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2202 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2202 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2202 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2203 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2203 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2204 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2204 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2207 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2207 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2207 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2208 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2208 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2208 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2209 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2209 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2209 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2210 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2210 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2210 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2211 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2211 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2211 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2214 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2214 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2214 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2215 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2215 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2215 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2217 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2217 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2217 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2219 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2219 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2220 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2220 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2220 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2221 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2221 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2221 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2222 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2222 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2222 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2501 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2501 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2501 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2518 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2518 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2518 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2522 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2522 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2522 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2523 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2523 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2524 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2524 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2524 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2524 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2525 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2525 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2525 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2528 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2528 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2528 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2533 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2533 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2533 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2534 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2534 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2534 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2537 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2537 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2537 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2543 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2543 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2543 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2545 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2545 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2545 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2546 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2546 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2546 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2547 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2547 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2547 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2549 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2549 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2549 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2550 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2550 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2550 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2554 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2554 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2554 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2555 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
2555 Papier 2 Vrece 07.10.2014
2555 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
2556 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2556 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2556 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2557 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2557 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2557 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2558 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2558 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2558 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2563 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2563 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2563 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2566 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2566 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2566 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2569 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2569 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2569 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2571 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2571 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2571 Plasty 3 Vrece 16.10.2014
2575 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2575 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2575 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2578 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2578 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2578 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2579 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2579 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2579 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2580 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2580 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2580 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2582 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2582 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2582 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2584 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2584 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2584 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2586 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2586 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2586 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2588 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2588 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2589 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2589 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2589 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2591 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2591 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2591 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2592 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2592 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2592 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2594 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2594 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2594 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2599 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2599 Papier 2 Vrece 08.10.2014
2599 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2603 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2603 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2604 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2604 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2604 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2605 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2605 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2605 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2607 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2607 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2607 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2608 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2608 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2615 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2615 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2615 Plasty 3 Vrece 09.10.2014
2618 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2618 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2618 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2620 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2620 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2620 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2620 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2625 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2625 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2625 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2626 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2626 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2626 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2629 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2629 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2629 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
2630 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2630 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2630 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2632 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2632 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2632 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2635 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2635 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2635 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2636 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2636 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2636 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2637 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2637 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2637 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2638 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2638 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2638 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2642 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2642 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2642 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2643 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2643 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2643 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2644 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2644 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2644 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2647 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2647 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2647 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2648 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
2648 Papier 3 Vrece 08.10.2014
2648 Plasty 3 Vrece 08.10.2014
2657 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2657 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2657 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2658 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2658 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2658 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2661 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2661 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2661 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2662 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2662 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2662 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2663 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2663 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2663 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2663 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2665 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2665 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2665 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2666 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2666 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2666 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2669 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2669 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2669 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2672 Kovy 2 Vrece 14.10.2014
2672 Papier 2 Vrece 14.10.2014
2672 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
2675 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2675 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2675 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2678 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2678 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2678 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2679 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2679 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2679 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2681 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2681 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2681 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2683 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2683 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2683 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2685 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2685 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2689 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2689 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2689 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2690 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2690 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2690 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
2691 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2691 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2691 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2692 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2692 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2692 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2696 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2696 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2696 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2697 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2697 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2697 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2701 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2701 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2701 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2702 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2702 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2702 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2704 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2704 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2704 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2706 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2706 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2707 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2707 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2710 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2710 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2710 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2711 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2711 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2711 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2713 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2713 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2713 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2714 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2714 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2714 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2715 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2715 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2716 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2716 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2716 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2718 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2718 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2718 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2721 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2721 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2721 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2722 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2722 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2722 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2724 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2724 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2724 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2725 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2725 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2726 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
2726 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2726 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2726 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2728 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
2728 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2729 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2729 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2729 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2730 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2730 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2731 Kovy 2 Vrece 14.10.2014
2731 Papier 2 Vrece 14.10.2014
2731 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
2732 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2732 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2732 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2734 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2734 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2734 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2735 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2735 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2735 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2736 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2736 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2736 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2737 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2737 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2737 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2738 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2738 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2740 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2740 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2740 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2741 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2741 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2741 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
2742 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2742 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2742 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2744 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2744 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2744 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2745 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2745 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2745 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2746 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2746 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2746 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2748 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2748 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2748 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
2749 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
2749 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2749 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2750 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2750 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2751 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2751 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2751 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2753 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
2753 Papier 2 Vrece 08.10.2014
2753 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2753 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2754 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2754 Papier 2 Vrece 14.10.2014
2754 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
2755 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2755 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2755 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2755 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
2763 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2763 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2763 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2764 Kovy 2 Vrece 09.10.2014
2764 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2764 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2765 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2765 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2765 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2766 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2766 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2766 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2767 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2767 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2767 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2769 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2769 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2770 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2770 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2770 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2771 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2771 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2771 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2772 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2772 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2772 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2773 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2774 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2774 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2774 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2776 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2776 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2776 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2777 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2777 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2777 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2779 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2779 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2779 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2780 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2780 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2780 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2781 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2781 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2781 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2782 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2782 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2782 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2783 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2783 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2783 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2784 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2784 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2784 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2785 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2785 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2786 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2786 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2786 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2787 Papier 2 Vrece 07.10.2014
2787 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2789 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2789 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2789 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2790 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2790 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2790 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2791 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2791 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2792 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2792 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2792 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2795 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2795 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2795 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2796 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2796 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2796 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2797 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2797 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2797 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2798 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2798 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2798 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2799 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2799 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2799 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2800 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2800 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2800 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2801 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2801 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2802 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2802 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2802 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2803 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2803 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2803 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2805 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2805 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2805 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2806 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2810 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2810 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2810 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2811 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2811 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2811 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2812 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2812 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2812 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2813 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2813 Papier 1 Vrece 14.10.2014
2813 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2814 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2814 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2815 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2815 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2815 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2817 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2817 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2817 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2818 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2818 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2818 Plasty 2 Vrece 15.10.2014
2819 Papier 2 Vrece 08.10.2014
2819 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2820 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2820 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2820 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2821 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2821 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2821 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2823 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2823 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2823 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2824 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2824 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
2827 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2827 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2827 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2829 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2829 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2829 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2830 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
2830 Papier 2 Vrece 07.10.2014
2830 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2832 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2832 Papier 2 Vrece 09.10.2014
2832 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2833 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2833 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2833 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2834 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2834 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2834 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2835 Papier 2 Vrece 07.10.2014
2835 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2837 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2837 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2837 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
2838 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2838 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2838 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
2840 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
2840 Papier 1 Vrece 07.10.2014
2840 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2842 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
2845 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2845 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2845 Plasty 3 Vrece 15.10.2014
2848 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
2848 Papier 1 Vrece 16.10.2014
2848 Plasty 2 Vrece 16.10.2014
2849 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2849 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2850 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2850 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2850 Plasty 3 Vrece 09.10.2014
2851 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2851 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2852 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2852 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2852 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
2853 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2853 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2853 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2854 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
2854 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
2856 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
2856 Papier 1 Vrece 08.10.2014
2856 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
2858 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2858 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2858 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2859 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2859 Papier 2 Vrece 15.10.2014
2859 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2860 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2860 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2860 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2861 Kovy 1 Vrece 15.10.2014
2861 Papier 1 Vrece 15.10.2014
2861 Plasty 1 Vrece 15.10.2014
2862 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2862 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2862 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2863 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2863 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2863 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2864 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2864 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2864 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
2866 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
2866 Papier 1 Vrece 09.10.2014
2866 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
3765 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3765 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3765 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3771 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3771 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3771 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3775 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3775 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3775 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3776 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3776 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3776 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3779 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3779 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3779 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3784 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3784 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3784 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3790 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3790 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3792 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3792 Papier 3 Vrece 07.10.2014
3792 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
3793 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3793 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3793 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3794 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3794 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3794 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3800 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3800 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3800 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3807 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3807 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3807 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3809 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3809 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3809 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3810 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3810 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3813 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
3813 Papier 1 Vrece 08.10.2014
3813 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
3813 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
3816 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3816 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3816 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3820 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3820 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3822 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3822 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3822 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3823 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3823 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3823 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3824 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3824 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3824 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3827 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3827 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3827 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3829 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3829 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3829 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3831 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3833 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3833 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3833 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3835 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3835 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3835 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3837 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3837 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3837 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3840 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3840 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3840 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3841 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3841 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3841 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3844 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3844 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3844 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3863 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3863 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3864 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3864 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3864 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3866 Kovy 2 Vrece 08.10.2014
3866 Papier 2 Vrece 08.10.2014
3866 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
3866 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
3874 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3874 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3875 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3875 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3881 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3881 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3882 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3882 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3882 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3884 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3884 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3884 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3885 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3885 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3885 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3886 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3886 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3886 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3890 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3890 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3890 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3891 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3891 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3891 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3902 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
3902 Papier 2 Vrece 07.10.2014
3902 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3909 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
3909 Papier 2 Vrece 07.10.2014
3909 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3910 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3910 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3910 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3914 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3914 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3914 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3915 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3915 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3919 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3919 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3919 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3920 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3920 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3921 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3921 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3923 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3923 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3923 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3933 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3933 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3936 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3937 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3937 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3937 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3938 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3938 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3940 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3940 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3940 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3941 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3941 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3941 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3946 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3946 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3946 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3947 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3947 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3947 Plasty 3 Vrece 07.10.2014
3948 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3948 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3948 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3951 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3951 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
3953 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3953 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3953 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3957 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3957 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3957 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3963 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3963 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3963 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3965 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3965 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3965 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3967 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3967 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3967 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3979 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3979 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3979 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3983 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3983 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3983 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3995 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3995 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3995 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
3996 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
3996 Papier 1 Vrece 07.10.2014
3996 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4006 Kovy 2 Vrece 07.10.2014
4006 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4006 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4007 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4007 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4007 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4008 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4008 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4009 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4009 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4009 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4012 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4012 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4021 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4021 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4021 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4022 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4022 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4022 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4024 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4024 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4024 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4026 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4026 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4026 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4030 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4030 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4030 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4031 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4031 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4031 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4040 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4040 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4040 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4041 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4041 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4041 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4051 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4051 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4051 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4052 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4054 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4054 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4054 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4055 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4055 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4055 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4057 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4057 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4057 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
4059 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4059 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4059 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
4061 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4061 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4080 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4080 Papier 2 Vrece 08.10.2014
4080 Plasty 2 Vrece 08.10.2014
4083 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4083 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4083 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4083 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
4084 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4084 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4084 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4092 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4092 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4092 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4100 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4100 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4100 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4105 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4105 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4105 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4106 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4106 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4106 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4114 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4114 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4114 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4119 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4119 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4121 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4121 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4121 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4123 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4123 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4123 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4127 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4127 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4127 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4128 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4128 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4129 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4129 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4132 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4132 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4132 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
4138 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4138 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4138 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
4140 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4140 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
4143 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4143 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4143 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4143 Sklo 1 Vrece 08.10.2014
4144 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4144 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4144 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
4144 Sklo 1 Vrece 09.10.2014
4162 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4162 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4162 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
4165 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4165 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4165 Plasty 1 Vrece 09.10.2014
4169 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4169 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4170 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4170 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4170 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4171 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4171 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4171 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4172 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4172 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4172 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4182 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4182 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4182 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
4189 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4189 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4192 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4192 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4192 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4202 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4202 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4202 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4209 Kovy 1 Vrece 09.10.2014
4209 Papier 1 Vrece 09.10.2014
4209 Plasty 2 Vrece 09.10.2014
4240 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
4240 Papier 1 Vrece 16.10.2014
4240 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
4245 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4245 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4245 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4247 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4247 Plasty 2 Vrece 07.10.2014
4252 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4252 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4253 Kovy 1 Vrece 07.10.2014
4253 Papier 1 Vrece 07.10.2014
4253 Plasty 1 Vrece 07.10.2014
4267 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4267 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4267 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
4280 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4280 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4280 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4282 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4282 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4282 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4283 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4283 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4283 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4291 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
4291 Papier 1 Vrece 16.10.2014
4291 Plasty 1 Vrece 16.10.2014
4305 Kovy 1 Vrece 16.10.2014
4305 Papier 1 Vrece 16.10.2014
4305 Plasty 2 Vrece 16.10.2014
4310 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4310 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4310 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4313 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4313 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4313 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4318 Kovy 1 Vrece 08.10.2014
4318 Papier 1 Vrece 08.10.2014
4318 Plasty 1 Vrece 08.10.2014
4329 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4329 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4329 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4331 Kovy 2 Vrece 14.10.2014
4331 Papier 2 Vrece 14.10.2014
4331 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
4337 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4337 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4337 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4338 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4338 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4338 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4340 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4340 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4344 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4344 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4344 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4345 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4345 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4345 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4353 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4353 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4353 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4354 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4354 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4354 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4356 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4356 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4356 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
4357 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4357 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4357 Plasty 2 Vrece 14.10.2014
4358 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4358 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4358 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4360 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4360 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4360 Plasty 1 Vrece 14.10.2014
4375 Kovy 1 Vrece 14.10.2014
4375 Papier 1 Vrece 14.10.2014
4375 Plasty 1 Vrece 14.10.2014