Prečítané: 8111x

- Program odpadového hospodárstva Mesta Bardejov

- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov :

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 8.7.2016

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2014 do 7.7.2016

VZN_č. 48/2003_o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu_od_1.1.2013 do 31.12.2013

 

- Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov"

 Pdf_32Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov"

 

- OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI_SEPARÁCIA BARDEJOV
Pdf_32oznamenie_o_zmene_navrhovanej_cinnosti_separacia_bardejov

Aktualizoval: Milan Klimek, 2017-01-25, 08:46, milan.klimek@bardejov.sk