Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

2022

- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie NATUR-PACK, a.s.

- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad v KBV

- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy v meste
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy v prímestských častiach

2021

- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad v KBV
- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI - PAK, a.s.
- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v IBV
- Príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1. 1. 2022
- ENVI-PAK- náučné video - stláčanie odpadu, zmenšenie odpadu min. o polovicu
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov

staršie

2020 - ENVI-PAK- náučné video - plasty
- ENVI-PAK- náučné video - papier
- ENVI-PAK enviroinmentálne vzdeláva deti a mládež
- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI - PAK, a.s.
- Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Revyklovať sa dá donekonečna
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov
2019 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu vrátane BIO pre rodinné domy
- Informačný spravodaj - Triednime biologicky rozložiteľný odpad (BIO)
- Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
2018 - SKLO - náučný materiál
- VZOR štítku pre Označenie zberných nádob na triedený zber (plasty, kovy a VKM spoločne)
- Informačný leták - triedený zber
- HRA - doba rozkladová
- TRIEĎME ODPADY S NATUR–PACKom!
- Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov
- Ako postaviť kontajnerové stojisko?
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
2017 - VZOR štítkov pre Označenie zberných nádob na triedený zber
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2016 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2015 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2014 - Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
- Harmonogram zberu KO a separovaných zložiek
2013 - Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
2012 - Projekt ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálneho odpadu-zverejňovanie výsledkov prostredníctvom internetu
- Zber šatstva a textilu už aj v Bardejove - oznam
- Informačný spravodaj 2/2012
- Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
- Harmonogram separovaného zberu Mesto Bardejov
- Harmonogram separovaného zberu v mikroregióne Bardejov
2011 - Informačný spravodaj
- Harmonogram separovaného zberu od rodinných domov
- Harmonogram separovaného zberu v meste
- Harmonogram separovného zberu v mikroregióne Bardejov
2010 - Harmonogramy separovaného zberu od rodinných domov
- Harmonogram separovaného zberu pre mikroregión Bardejov
2009 - Harmonogram separovaného zberu
- Informačný spravodaj
2008 - Ekonomický prínos pre obyvateľov zapoojených do separovaného zberu od 1.4.2008
2007 - Harmonogram sepaovaného zberu od rodinných domov
- Informačný spravodaj
2006 - Informačný spravodaj
2005 - Informačný spravodaj
2003 - Informačný spravodaj
2002 - Informačný spravodaj
2001 - Informačný spravodaj

 

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2022-06-21, 08:35, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám