Prečítané: 3038x

späť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Bardejove

2022

2021

2020

2019

Program odpadového hospodárstva Mesta Bardejov

2015 - 2020 pdf, 2011 - 2015 pdf, do roku 2005 word

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 11.11.2021 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 11.10.2021 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.08.2019 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 11.06.2019 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 06.07.2018 do 31.07.2019 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 08.06.2018 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.01.2018 do 05.07.2018 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 16.11.2017 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 8.7.2016 do 31.12.2017 pdf

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2014 do 7.7.2016 pdf

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2013 do 31.12.2013 pdf

 

Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" pdf

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Separácia Bardejov pdf

 

Aktualizoval: Milan Klimek, 2022-05-02, 14:35, milan.klimek@bardejov.sk