Prečítané: 25887x

polsk-_dom Mesto Bardejov sa v roku 1999 zmluvne zaviazlo spolupracovať v rámci partnerských vzťahov s poľskými mestami Krynica  a Gorlice.. Dobré skúsenosti zo spolupráce týchto miest sa premietli do myšlienky pripraviť komplementárny projekt k programu INTERREG IIIA Poľsko - Slovensko. Projekt predpokladal vytvorenie troch flexibilných stredísk za účelom iniciovania cezhraničných aktivít, ktoré sledujú ochranu a propagáciu spoločného dedičstva a zvyšovanie turistickej atraktivity regiónu. Nástrojmi na dosiahnutie stanovených cieľov mali byť tri slovensko-poľské domy: v Gorliciach, Bardejove a Czyrnej pri Krynici vrátane spoločne organizovaných aktivít: súťaže, výstavy, tvorivé dielne,  a p.

 Využitie obnovenej kultúrno-historickej pamiatky pre účel a potreby "Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí v Bardejove a ďalšie využitie historickej budovy v rámci podpory rozvoja cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami Krynica a Gorlice predstavovalo konkrétne naplnenie projektu. Poľsko-slovenský dom v Bardejove bol otvorený 31.1.2007.
 Využitím existujúcich zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu a ich spoločnou propagáciou zlepšiť atraktivitu hraničnej oblasti a tým napomáhať narastajúcej úlohe kultúry a turizmu, ako faktorov prispievajúcich k sociálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu miest Bardejov, Krynica  a Gorlice je hlavným poslaním Poľsko - slovenského domu v Bardejove.
 
Kultúrne a turistické centrum Vám ponúka svoje služby:
Komplexné zabezpečenie seminárov, školení a prezentácií firiem v našich priestoroch priamo v centre mesta na Radničnom námestí - malá zasadacia miestnosť: 30 miest na sedenie
                                               výstavná sieň: 55 miest na sedenie
V každej miestnosti je pre Vaše potreby k dispozícii televízor (plazmová obrazovka), DVD/ video prehrávač, data/video projektor, premietacie plátno, tabuľa s fixami.
Poskytujeme ubytovanie v 4 podkrovných izbách s jedinečným výhľadom na okolie Bardejova s celkovou kapacitou 19 lôžok. Podrobnejší prehľad ubytovania jednotlivých izieb so zariadením si môžete pozrieť na našej virtuálnej stránke http://www.virtualnypsd.sk/
Kultúrne a turistické centrum organizuje:
medzinárodné výstavy a prezentácie umelcov, záujmových organizácií, ale aj turisticky atraktívnych lokalít v regióne a zahraničí
medzinárodné stretnutia a výmeny skúseností ľudí z rôznych oblastí kultúrno-spoločenského života
koncerty
divadelné predstavenia
premietania filmov
športové súťaže
tvorivé dielne
stretnutia zástupcov z partnerských miest
informácie o meste Bardejov a okolitom regióne, ich turistických atrakciách, ako aj o možnostiach aktívneho využitia voľného času
poradenské a sprostredkovateľské služby pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty so záujmom realizovať svoje aktivity v našom regióne
sprostredkovanie ubytovania, stravovania a výletov po meste a okolí, pomoc pri organizovaní medzinárodných stretnutí a rokovaní
sprostredkovanie predaja a nákupu umeleckých diel a predmetov od slovenských a poľských umelcov 

 

 

 

Kontakt :

Kultúrne a turistické centrum Bardejov 
"Poľsko - slovenský dom"
Radničné námestie 24
08501 Bardejov


tel:     +421 54 788 0222
mobil: +421 917 484 003
mail:  dyrektor@psd.sk
web:  www.psd.sk 
           www.ktcbardejov.sk 
           www.facebook.com/ktcbardejov/ 
           www.virtualnypsd.sk/