Prečítané: 7513x

späť

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách alebo v budovách odvrátených od smeru vetra s čo najmenším počtom okien a dverí.

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny.
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:
10 - 15 kg na jednu osobu
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu, detí - 25 kg na jednu osobu

Zásady správania sa v úkrytoch:

riadiť sa úkrytovým poriadkom
rešpektovať pokyny obsluhy úkrytu
neplytvať vodou a potravinami
udržiavať poriadok a čistotu
nepohybovať sa zbytočne po úkryte
chovať sa pokojne, nehovoriť hlasno
nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň a el. spotrebiče