Prečítané: 5394x

späť

Tiesňové čísla:

jednotné európske číslo tiesňového volania
hasiči
zdravotná záchranná služba
polícia
112
150
155
158

 

 Pri volaní na číslo tiesňového volania uveďte:
 » svoje meno a priezvisko
 » čo sa stalo v mieste udalosti
(požiar, autonehoda, povodeň a pod.)
 » kde sa to stalo
(napr. križovatka, za obcou, odbočka na .., a pod.)
 » komu sa to stalo
(pohlavie, vek, počet postihnutých a pod.)

Po skončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej službe alebo polície.

 Dôležité čísla:

Mestská polícia

OÚ - odbor krízového riadenia
MsÚ - sekretariát primátora
Horská záchranná služba
Letecká záchranná služba
Banská záchranná služba
Linka záchrany
159
488 2665
471 0343
4862 122
18 300
18 555
046/542 1697
0850 111 313

 

Hlásenie porúch a informácie:

poruchová linka VSE
poruchová linka SPP
poruchová linka VVS, a.s. Bardejov
informácia o telefónnych číslach ST
0800 111 567
0850 111 727
054/472 2432
1181