Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách alebo v budovách odvrátených od smeru vetra s čo najmenším počtom okien a dverí.

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny.
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:
10 - 15 kg na jednu osobu
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu, detí - 25 kg na jednu osobu

Zásady správania sa v úkrytoch:

riadiť sa úkrytovým poriadkom
rešpektovať pokyny obsluhy úkrytu
neplytvať vodou a potravinami
udržiavať poriadok a čistotu
nepohybovať sa zbytočne po úkryte
chovať sa pokojne, nehovoriť hlasno
nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň a el. spotrebiče

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám