Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí word  
Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie pdf   
Oznámenie k dani za ubytovanie pdf   
Vzory tlačív daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje html   
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad pdf word 
Plnomocenstvo pdf word 
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľností o určení daňovníka dane z nehnuteľností v zmysle § 32 zákona č. 582/2004 Z.z. pdf word 
Hlásenie k miestnemu poplatku za TKO (PO) pdf word 
Žiadosť o vrátenie preplatku pdf word 
Žiadosť o preúčtovanie preplatku pdf word 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám