Prečítané: 6564x

Zoznam majetku Mesta Bardejov, ktorý bol prevedený do vlastníctva iných osôb od 01.01.2006 zverejnený v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam v platnom znení.

Excel_32