Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

zverejnená Názov oznámenia
od do
08.09.2023 29.09.2023 Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja";
08.09.2023 29.09.2023 Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja";
15.06.2023 30.06.2023 Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobiliy Prešovského samosprávneho kraja"Oznámenie Okresného úradu Prešov
23.09.2022 07.10.2022 Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov
08.08.2022 22.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja"
20.06.2022   Rozhodnutie zo zisťiovacieho konania - o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov" a
31.05.2022 14.06.2022 Oznámenie o strategickom dokumente "Adaptačná strátégia na zmenu klímy prešovského samospravného kraja"
01.04.2022 19.04.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plánu obce Stebník, Zmeny a doplnky č. 1
24.03.2022 08.04.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plánu obce Mikroluh, Zmeny a doplnky č. 2
03.03.2022 18.03.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov
29.11.2021   Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - ,,Územný plán obce Kľušov-Zmeny a doplnky č.1" , Oznámenie
15.10.2021 02.11.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a socialneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030
24.08.2021 08.09.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Kľušov, Zmeny a doplnky č. 1
26.05.2021 11.05.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Mokroluh, Zmeny a doplnky č. 1
27.04.2021 11.05.2021 Oznámenie o strategickom dokumente (SEA) ZaD UPN M Bardejov č. 40 
27.01.2021 16.02.2021 Oznámenie o zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - II. etapa" 
26.06.2020 13.07.2020 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Lokálna nízkouhlíková stratégia v meste Bardejov" , dokument "Nízkouhlíková stratégia"
23.12.2019 21.01.2020 Oznámenie o zámere "Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, III. etapa" 
29.11.2019 19.12.2019 Oznámenie o zámere "Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, II. etapa" 
17.04.2019 03.05.2019 Oznámenie o vydaní rozhodnutía k zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 
07.03.2019 28.03.2019 Oznámenie o zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 
21.09.2018   Oznámenie o vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva prešovského kraja na roky 2016 - 2020"
04.01.2018 25.01.2018 Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva prešovského kraja na roky 2016 - 2020 "spolu s návrhom strategického dokumentu 
20.09.2017 11.10.2017 Oznámenie o zámere " Prístavba výrobnej haly EGE – Slovakia, spol. s.r.o.“ 
19.10.2016 10.11.2016 Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán PSK" 
02.05.2016 16.05.2016 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 
16.02.2016 03.03.2016 Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 
31.12.2015   Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 
11.12.2015   Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 
11.12.2015 28.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 
30.10.2015 16.11.2015 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024" , dokument PHSR , pripomienkovanie
22.10.2015 09.11.2015 Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 
22.10.2015 09.11.2015 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
07.10.2015   Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 
09.07.2015 30.07.2015 Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
01.07.2015 22.07.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020
09.07.2015 30.07.2015 Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
09.07.2015 30.07.2015 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Aktualizoval: Milan Klimek 2023-09-08, 14:45, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám