Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

zverejnená Názov oznámenia
od do
24.08.2021 08.09.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Kľušov, Zmeny a doplnky č. 1
26.05.2021 11.05.2021 Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Mokroluh, Zmeny a doplnky č. 1
27.04.2021 11.05.2021 Oznámenie o strategickom dokumente (SEA) ZaD UPN M Bardejov č. 40 
27.1.2021 16.2.2021 Oznámenie o zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - II. etapa" 
26.6.2020 13.7.2020 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Lokálna nízkouhlíková stratégia v meste Bardejov" , dokument "Nízkouhlíková stratégia"
23.12.2019 21.1.2020 Oznámenie o zámere "Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, III. etapa" 
29.11.2019 19.12.2019 Oznámenie o zámere "Bardejov - protipovodňová ochrana mesta, II. etapa" 
17.4.2019 3.5.2019 Oznámenie o vydaní rozhodnutía k zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 
7.3.2019 28.3.2019 Oznámenie o zámere "KAMAX Fasteners, s.r.o., Bardejov, Sk - I. etapa" 
21.9.2018   Oznámenie o vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva prešovského kraja na roky 2016 - 2020"
4.1.2018 25.1.2018 Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva prešovského kraja na roky 2016 - 2020 "spolu s návrhom strategického dokumentu 
20.9.2017 11.10.2017 Oznámenie o zámere " Prístavba výrobnej haly EGE – Slovakia, spol. s.r.o.“ 
19.10.2016 10.11.2016 Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán PSK" 
2.5.2016 16.5.2016 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 
16.2.2016 3.3.2016 Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 
31.12.2015   Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 
11.12.2015   Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 
11.12.2015 28.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 
30.10.2015 16.11.2015 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024" , dokument PHSR , pripomienkovanie
22.10.2015 9.11.2015 Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 
22.10.2015 9.11.2015 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
7.10.2015   Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 
9.7.2015 30.7.2015 Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
1.7.2015 22.7.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020
9.7.2015 30.7.2015 Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
9.7.2015 30.7.2015 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám