Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Slovak English German Hungarian Polish Russian
Mesto Bardejov

Záverečný účet Mesta Bardejov za rok 2016

  • Záverečný účet Mesta Bardejov za rok 2016 - návrh (zverejnený 15.3.2017)
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
  • Správa nezávislého audítora za rok 2016
  • Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám