Prečítané: 7915x

 

Ing. Marcel KAROL
vedúci oddelenia ekonomiky

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát rozpočtu a účtovníctva

Referát zabezpečuje:

na úseku účtovníctva zodpovedá za:

zabezpečuje:

Referát mzdovej účtárne