Prečítané: 16126x

 

Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát rozpočtu a účtovníctva

Referát zabezpečuje:

na úseku účtovníctva zodpovedá za:

zabezpečuje:

Referát mzdovej účtárne