Prečítané: 18082x
ved_podn

Ing. Mikuláš Serečun
vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy


Dokumenty a tlačiváKontakty

Oddelenie je zamerané na výkon samosprávnych funkcií a prenesený výkon štátnej správy v týchto oblastiach:

Referát podnikateľských činnosti, verejných služieb a CR zabezpečuje:

Referát strategického plánovania a regionalistiky zabezpečuje: