Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko v Bardejove bolo založené v akademickom roku 2003/2004, ako päťročné externé magisterské štúdium v odbore sociálna práca s medzinárodnou akreditáciou.

Ponúka nasledovné študijné programy:

  • Sociálna práca, externá forma - 1. stupeň bakalársky / 3 roky
  • Sociálna práca, externá forma - 2. stupeň magisterský / 2 roky
  • Sociálna práca, denná forma - víkendová - 1. stupeň bakalársky od akad. roku 2009/2010

adresa

vedúci

telefón

e-mail/internetová adresa

VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov, Štefánikova 64,   085 01 Bardejov

prof.PhDr.František Hanobik,PhD.

0911255251,tel./fax,0908879951

studijnebj@nextra.sk
www.vssvalzbetybj.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám