Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
  Koncepcia Smart City Bardejov (z dôvodu väčšieho súboru a od závislosti vášho internetového pripojenia, môže otváranie súboru trvať dlhšie)
  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov 2015 - 2024
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016-2025
  Koncepcia rozvoja verejnej zelene mesta Bardejov na obdobie 2012 - 2020
  Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020
  Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - SK
  Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - EN
  Bardejov 2020
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov do roku 2013
  Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2007 - 2013
  Koncepcia rozvoja bývania
  Koncepcia tepelného hospodárstva v meste Bardejov
  príloha č. 1
  príloha č. 2
  príloha č. 3
  príloha č. 4
  príloha č. 5
  príloha č. 6
  príloha č. 7
  Koncepcia partnerských vzťahov
  Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Bardejov
  Koncepcia školstva v meste Bardejov
  Malé obecné služby
  Terénna sociálna práca v meste Bardejov – ideme ďalej
  PHSR - plán
  PHSR - pre obyvateľov
  PHSR - pre podnikateľov
  PHSR - profil
  PHSR - swot
     

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám