Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
Stratégia cyklodopravy na území mesta Bardejov. Pdf_32  
Štúdia - Sídlisko Obrancov mieru - sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9
- Sadovnícko - architektonické úpravy - Sprievodná správa zeleň Pdf_32  
- sadové úpravy pri obytných blokoch D7 - D8 Navrhovaný stav - situácia (časť A) Pdf_32  
- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 Navrhovaný stav - situácia (časť B) Pdf_32  
- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - širšie vzťahy Pdf_32   
- sadové úpravy pri obytných blokoch D8-D9 - inventarizácia drevín Pdf_32  
- sadové úpravy pri obytných blokoch D8-D9 - skice Pdf_32  
       
Štúdia - "Sídlisko Družba - sadové úpravy vnútrobloku" 
- Sprievodná správa zelene Pdf_32   
- výkresy Pdf_32  
- 3D okolie strediska služieb Pdf_32  
- 3D odpočívadlo - vchod 64-65 Pdf_32  
       
Štúdia - „REVITALIZÁCIA UL. KPT. NÁLEPKU V BARDEJOVE"  
- Urbanisticko-architektonická štúdia - A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA Pdf_32  
- Urbanisticko-architektonická štúdia - situácia Pdf_32  
       
       
  Štúdia - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Bardejov Pdf_32  
  Štúdia - OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA BARDEJOV - VEĽKÁ BAŠTA Pdf_32  
  Štúdia - OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA BARDEJOV - PôDORYS VÝCHODNEJ A SEVERNEJ ČASTI - VÝCHODNÝ ÚSEK Pdf_32  
  Štúdia - obnova Mestského opevnenia Pdf_32  
  Štúdia rekonštrukcie Stöcklovej ulice Pdf_32  
  Cyklistické trasy Mesta Bardejov Pdf_32  
  Prestavba námestia SNP a ul. Mlynskej  
  Priemyselný park BARDEJOV-SEVER  
  Štúdia rekonštrukcie parku DLHÝ RAD  
  Rekonštrukcia  a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb  
  Kogeneračná kotolňa:    
 

002[sit_P3-P4-P5-L5.4,P5-K4] trasa C

002[situaciaM1_500] trasa A

003[sit_P4-K9] trasa C

003[situaciaM1-500] trasa A

004[sit_L5.4-L5.32] trasa C

004[situaciaM1-500] trasa A

005[sit_L5.32-K3] trasa C

006 situacia 1-500 trasa B

007 situacia 1-500 trasa B

008 situacia 1-500 trasa B

009 situacia 1-500 trasa B

   
  Rekonštrukcia chodníka na ul. Dlhý rad  
  Situácia križovatky ul. Komenského - ul. Mlynska - ul. Sv. Jakuba  
  Situácia križovatky ul. Jiráskova - ul. Hviezdoslavova - ul. Partizánska  
  Situácia križovatky ul. Partizánska - ul. Mlynská  
  Situácia nábrežia rieky Topľa - urbanistická štúdia  

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám