Prečítané: 19223x

Názov výkresu Obsah Časť Súbor
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární Širšie vzťahy 1 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH 2 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VÝKRES DOPRAVY 3 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VÝKRES TECHNICKEJ VYBAVENOSTI 4 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VÝKRES REGULATÍVOV 5 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 6 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární CO doložka civilnej ochrany CO ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární KORDINAČNÝ VÝKRES T1 ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VIZUALIZÁCIA   ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární Textová časť  

ikona_pdf

Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární VÝKRES REGULATÍVOV - Tesco 5B ikona_pdf
Územný plán zóny Bardejov - Areál bývalých kasární Záväzná časť   ikona_pdf