Prečítané: 19731x
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
27. novembra 2010.

Uznesenie vlády SR k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí

Pdf_32

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 225/2010 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Pdf_32

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Pdf_32

Informácie pre voliča

Pdf_32

Oznámenie o počte obyvateľov

Pdf_32

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

Pdf_32

Informácia o doručovaní kandidátnych listín a o vymenovaní zapisovateľa mestskej volebnej komisie v Bardejove

Pdf_32

Okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy 2010

Pdf_32

Kandidáti pre voľby primátora mesta

Pdf_32

Kandidáti pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva

Pdf_32

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

Pdf_32


VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana") a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.
Pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

 

VZORY TLAČÍV:
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva

Word_32

 

Pdf_32

 

zor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva

Word_32

 

Pdf_32

 

Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)

Word_32

 

Pdf_32

 

Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)

Word_32

 

Pdf_32

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Uznesenie

Ústrednej volebnej komisie č. 31

zo 16. novembra 2010