Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 

Primátor mesta Bardejov

 
MUDr. Boris Hanuščak
 
 
 
 
 
 

Zástupca primátora mesta

 

Zástupca primátora mesta

         
RNDr. Marcel Tribus    RNDr. Vladimír Savčinský
volebný obvod č.: 1   volebný obvod č.: 4
marcel.tribus@bardejov.sk   vladimir.savcinsky@bardejov.sk
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta    
     
         
         
         

Poslanci mestského zastupiteľstva

         
Ing. Jozef Andrejuv
  Mgr. Žaneta Biľová
andrejuv volebný obvod č.: 9    bilova volebný obvod č.: 2
jozef.andrejuv@bardejov.sk   zaneta.bilova@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie verejného poriadku
 - predseda komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí  
 - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník      
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta      
         
Mgr. art. Juraj Bochňa   Ing. Miloš Dvorský
bochna 02  volebný obvod č.: 4   dvorsky 02 volebný obvod č.: 6
juraj.bochna@bardejov.sk   milos.dvorsky@bardejov.sk
- predseda Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - predseda komisie správy majetku
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen finančnej komisie
    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
         
         
         
         
         
         
MUDr. Ján Fotta
  MUDr. Andrej Havrilla
fotta volebný obvod č.: 4   havrilla 02 volebný obvod č.: 2
jan.fotta@bardejov.sk   andrej.havrilla@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
 - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta    
         
         
         
Andrej Hudák
  Slavomír Hudák
hudak a 02
 
volebný obvod č.: 5   volebný obvod č.: 2
andrej.hudak@bardejov.sk   slavomir.hudak@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie verejného poriadku
- člen komisie správy majetku   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta      
         
         
JUDr. Eva Hudáková   Ing. Ján Jakub
 hudakova_new volebný obvod č.: 2    jakub volebný obvod č.: 3
eva.hudakova@bardejov.sk   jan.jakub@bardejov.sk
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností   - predseda finančnej komisie
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - člen komisie správy majetku
- člen komisie správy majetku     
  - člen komisie verejného poriadku       
         
         
         
         
         
         
         
Ing. Stanislav Jurčišin
  Mgr. Slavomír Krok
 jurcisin volebný obvod č.: 8   krok volebný obvod č.: 1
stanislav.jurcisin@bardejov.sk   slavomir.krok@bardejov.sk
- predseda komisie verejného poriadku   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie verejného poriadku
     
         
         
         
Mgr. Eva Kučová  

Ing. Štefan Eller

kucova_new olebný obvod č.: 2   Eller vyrez

volebný obvod č.: 6

eva.kucova@bardejov.sk   stafan.eller@bardejov.sk
- predseda komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - člen finančnej komisie
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
         
         
         
Jozef Kukulský   Mgr. Veronika Marková
kukulsky volebný obvod č.: 7   markova 02 volebný obvod č.: 7
jozef.kukulsky@bardejov.sk   veronika.markova@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - predseda komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
    - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
         
         
         
PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.
  Jozef Pasternák
Manik foto volebný obvod č.: 1   pasternak volebný obvod č.: 7
jan.manik@bardejov.sk   jozef.pasternak@bardejov.sk
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník 
         
         
         
Ing. Peter Petruš
  Mgr. Milan Pilip
petrus volebný obvod č.: 1   pilip 02 volebný obvod č.: 4
peter.petrus@bardejov.sk   milan.pilip@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku    
     
         
         
         
Mgr. Martin Šmilňák
  Mgr. František Tkáč
smilnak  volebný obvod č.: 5   tkac volebný obvod č.: 7
martin.smilnak@bardejov.sk   frantisek.tkac@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
         
         
         
         
MUDr. Július Zbyňovský      
  volebný obvod č.: 3      
julius.zbynovsky@bardejov.sk      

- člen komisie spoločenských vecí a kultúry

     
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva      
       

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám