Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 

Primátor mesta Bardejov

 
MUDr. Boris Hanuščak
 
 
 
 
 
 

Zástupca primátora mesta

 

Zástupca primátora mesta

         
JUDr. Eva Hudáková   RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new volebný obvod č.: 2   volebný obvod č.: 4
eva.hudakova@bardejov.sk
  vladimir.savcinsky@bardejov.sk
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností    
     
         
         
         

Poslanci mestského zastupiteľstva

         
Mgr. Pavol Bicák
  Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.
Bicak w volebný obvod č.: 2    bochna 02 volebný obvod č.: 4
pavol.bicak@bardejov.sk   juraj.bochna@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu    - predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
     
         
PhDr. Anton Duchnovský   Ing. Miloš Dvorský
Duchnovsky w  volebný obvod č.: 3   dvorsky 02 volebný obvod č.: 6
anton.duchnovsky@bardejov.sk   milos.dvorsky@bardejov.sk
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - predseda komisie správy majetku
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen finančnej komisie
     
         
         
Ing. Mária Ferková   MUDr. Ján Fotta
Ferkova w volebný obvod č.: 1   fotta volebný obvod č.: 4
maria.ferkova@bardejov.sk   jan.foota@bardejov.sk
- predseda komisie finančnej   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností   - člen komisie správy majetku
     
         
Mgr. Pavol Goriščák
  Bc. Michal Hanko
Goriscak w
 
volebný obvod č.: 9   Hanko w volebný obvod č.: 1
pavol.goriscak@bardejov.sk   michal hanko@bardejov.sk
- predseda komisie verejného poriadku   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností   - člen komisie správy majetku
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí    
  - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu      
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta       
         
MUDr. Andrej Havrilla   Ing. Marek Hudák
 havrilla 02 volebný obvod č.: 2    Hudak Marek w volebný obvod č.: 5
andrej.havrilla@bardejov.sk   marek.hudak@bardejov.sk
- predseda komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie správy majetku
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
        - člen komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradník
         
         
Mgr. Peter Hudák, PhD.
  Slavomír Hudák
 Hudak Peter w volebný obvod č.: 2   volebný obvod č.: 2
peter.hudak@bardejov.sk   slavomir.hudak@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie verejného poriadku
- člen komisie správy majetku     
     
         
         
Mgr. Slavomír Krok   Mgr. Veronika Marková
krok volebný obvod č.: 1   markova 02

volebný obvod č.: 7

slavomir.krokr@bardejov.sk   veronika.markova@bardejov.sk
- predseda komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - predseda komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen finančnej komisie   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie verejného poriadku    - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
  - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník       
         
         
Ing.  Maroš Micenko   Jozef Pasternák
Micenko w volebný obvod č.: 6    pasternak volebný obvod č.: 7
maros.micenko@bardejov.sk   jozef.pasternak@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
        - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
        - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva 
        - člen komisie verejného poriadku 
        - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
         
Ing. Peter Petruš, MBA   Mgr. Milan Ján Pilip
petrus volebný obvod č.: 1   pilip 02 volebný obvod č.: 4
peter.petrus@bardejov.sk   milan.pilip@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie správy majetku
- člen komisie správy majetku   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
     
         
         
Bc. Stanislav Soroka   Mgr. Alexander Starinský
Soroka w volebný obvod č.: 3   Starinsky w volebný obvod č.: 7
stanislav.soroka@bardejov.sk   alexander.starinsky@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - predseda komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku    - člen komisie verejného poriadku 
     
         
         
Marek Šimco   Mgr. Martin Šmilňák
Simco w  volebný obvod č.: 8   smilnak volebný obvod č.: 5
marek.simco@bardejov.sk   martin.smilnak@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - člen finančnej komisie
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností     
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta       
         
         
Mgr. František Tkáč      
 tkac volebný obvod č.: 7      
frantisek.tkac@bardejov.sk      

- člen komisie spoločenských vecí a kultúry

     
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva      
       

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám