Prečítané: 37044x

 

 

Primátor mesta Bardejov

 
MUDr. Boris Hanuščak
 
 
 
 
 
 

Zástupca primátora mesta

 

Zástupca primátora mesta

         
JUDr. Eva Hudáková   RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new volebný obvod č.: 2   volebný obvod č.: 4
eva.hudakova@bardejov.sk
  vladimir.savcinsky@bardejov.sk
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností    
     
         
         
         

Poslanci mestského zastupiteľstva

         
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.   PhDr. Anton Duchnovský
bochna 02 volebný obvod č.: 4   Duchnovsky w  volebný obvod č.: 3
juraj.bochna@bardejov.sk   anton.duchnovsky@bardejov.sk
- predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
         
Ing. Miloš Dvorský   Ing. Mária Ferková
 dvorsky 02 volebný obvod č.: 6   Ferkova w volebný obvod č.: 1
milos.dvorsky@bardejov.sk   maria.ferkova@bardejov.sk
- predseda komisie správy majetku   - predseda komisie finančnej
- člen finančnej komisie   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
     
         
         
MUDr. Ján Fotta   Mgr. Pavol Goriščák
fotta volebný obvod č.: 4   Goriscak w volebný obvod č.: 9
jan.foota@bardejov.sk   pavol.goriscak@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - predseda komisie verejného poriadku
- člen komisie správy majetku   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
    - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí 
        - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
        - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
Bc. Michal Hanko   Ing. Marek Hudák 
Hanko w
 
volebný obvod č.: 1   Hudak Marek w  volebný obvod č.: 5
michal.hanko@bardejov.sk   marek.hudak@bardejov.sk 
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí    - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie správy majetku   - člen komisie správy majetku 
        - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
        - člen komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradník 
     
Mgr. Peter Hudák, PhD.   Slavomír Hudák
Hudak Peter w  volebný obvod č.: 2     volebný obvod č.: 2
peter.hudak@bardejov.sk   slavomir.hudak@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie verejného poriadku
- člen komisie správy majetku    
     
         
Mgr. Slavomír Krok   Mgr. Veronika Marková
krok  volebný obvod č.: 1   markova 02 volebný obvod č.: 7
slavomir.krokr@bardejov.sk   veronika.markova@bardejov.sk
- predseda komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - predseda komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen finančnej komisie    - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
- člen komisie verejného poriadku    - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
  - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník       
         
Ing.  Maroš Micenko   Jozef Pasternák
Micenko w volebný obvod č.: 6   pasternak volebný obvod č.: 7
maros.micenko@bardejov.sk   jozef.pasternak@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
    - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
    - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
    - člen komisie verejného poriadku
    - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
Ing. Peter Petruš, MBA   Mgr. Milan Ján Pilip
petrus volebný obvod č.: 1   pilip 02  volebný obvod č.: 4
peter.petrus@bardejov.sk   milan.pilip@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie správy majetku
- člen komisie správy majetku   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
     
         
Ing. Peter Simko   Bc. Stanislav Soroka
simko w volebný obvod č.: 2   Soroka w volebný obvod č.: 3
peter.simko@bardejov.sk   stanislav.soroka@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen finančnej komisie
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie správy majetku
         
Mgr. Alexander Starinský   Mgr. Marek Šimco
Starinsky w volebný obvod č.: 7   Simco w volebný obvod č.: 8
alexander.starinsky@bardejov.sk   marek.simco@bardejov.sk
- predseda komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie verejného poriadku 
    - člen komisie pre prešetrovanie sťažností 
    - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
Mgr. Martin Šmilňák   Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art.
smilnak  volebný obvod č.: 5   Terpitko w  volebný obvod č.: 2
martin.smilnak@bardejov.sk   jaroslav.terpitko@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva 
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
    - člen komisie spoločenských vecí a kultúry 
         
Mgr. František Tkáč      
 tkac volebný obvod č.: 7      
frantisek.tkac@bardejov.sk      

- člen komisie spoločenských vecí a kultúry

     
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva