Prečítané: 21847x

Výberové konanie na voľné pracovné miesta

Názov dátum zverejnenia dokument
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov 17.05.2022 pdf
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky MŠ, Komenského 24, Bardejov 29.04.2022 pdf
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na tieto pracovné miesta:
a) odborný pracovník - garant KC
b) odborný pracovník  KC
c) asistent odborného pracovníka KC

- Súhlas so spracovním osobných údajov - príloha žiadosti
- Informovanie dotknutej osoby
12.11.2019 pdf
pdf
pdf

Výberové konanie na plný pracovný úväzok na tieto pracovné miesta:
a) 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
b) 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)

- Informovanie dotknutej osoby

22.11.2019 pdf
pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko 2022-04-29, 11:07, michal.jurecko@bardejov.sk