Prečítané: 267432x

 

  Bardejovské Kúpele bk_baner
  Sprievodca Bardejovom v mobile
  Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska - Projekt: LEGENDARIUM legendarium 2015 2
  Oficiálne stránky občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu
  Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 kosice2013
  Projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií zodpovedne
  Slovenský portál ZoznamRealit.Sk je sieť medzinárodných portálov orientovaných na propagáciu realitných ponúk zoznamrealit
  Karpatská agentúra regionálneho rozvoja so sídlom v Rzeszowe karr_baner
  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska taktiež so sídlom v Rzeszowe. sekp
  Centrálny odborný portál pre samosprávu.
  24-hodinový servis odborných informácií
  EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti)
  sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska
  Voľné pracovné miesta - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov upsvrbj vpm
  Regionálna rozvojová agentúra Svidník rra svidnik
  Právny a informačný portál slov lex
  INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov inforeg
Online tlmočník - pre nepočujúcich občanov
(Online tlmočník funguje cez Skype a na spojenie sa s reálnym tlmočníkom stačí mať počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou. Služba je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00 hod.). viac info