Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Zverejňovanie vyhlášok

 

Názov vyhlášky zverejnená od zverejnená do dokument
Oznámenie o zámere "Remeselný minipivoval, ul. Nový Sad, Bardejov 21.03.2017 11.04.2017 ikona_pdf.png
Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 06.03.2017 22.03.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 1.3.2017 3.4.2017 ikona_pdf.png
       
       
       
       
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 2.2.2016 7.3.2016 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 9.8.2016 9.9.2016 ikona pdf

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2017-03-23, 08:26, milan.klimek@bardejov.sk

EIA

 

Názov oznámenia zverejnená od zverejnená do dokument
Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPzemný plán PSK" 19.10.2016 min. 10.11.2016 OZNÁMENIE
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020 02.05.2016 min. 16.05.2016 OZNÁMENIE
Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 16.02.2016 min. 03.03.2016 OZNÁMENIE
Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 31.12.2015   OZNÁMENIE
Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 11.12.2015   OZNÁMENIE
Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 11.12.2015 28.12.2015 OZNÁMENIE
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024.
- dokument PHSR
- pripomienkovanie
30.10.2015 16.11.2015 OZNÁMENIE
Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 07.10.2015   OZNÁMENIE
Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 01.07.2015 22.07.2015 OZNÁMENIE
Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2016-05-02, 15:40, milan.klimek@bardejov.sk

Oznámenia

 

Názov oznámenia zverejnené dokument
 o začatí konania o určení povinnej osoby - SNAHA v.d. 16.02.2016  OZNÁMENIE
 o začatí konania o určení povinnej osoby - JAS 16.02.2016  OZNÁMENIE
     

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená dňa 14.09.2016 

Názov predmetu zákazky: „Odstraňovanie nezákonne umiestnených odpadov v Bardejove“

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác na sanáciu miesta s nezákonne uloženým odpadom v katastrálnom území mesta Bardejov pre projekt s názvom: „Odstraňovanie nezákonne umiestnených odpadov v Bardejove“, s podporou dotácie Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

14.9.2016

VÝZVA

Príloha č.1

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2016-09-14, 15:03, milan.klimek@bardejov.sk

 

{sliderEnd}

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám