Prečítané: 8386x

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenkej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019.

- rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb pdf

- informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania pdf

- elektronická a poštová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pdf

- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine word

- elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v meste Bardejov pdf

- UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 32 z 23. januára 2019 k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 pdf

- harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 pdf

- okrsky a volebné miestnosti pdf

- informácie pre politické strany a petičné výbory word

- zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pdf