Prečítané: 10349x

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

- rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb pdf

- informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania pdf

- oznámenie o vytvorení volebných okrskov a volebných miestností pdf

- elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do EP v meste Bardejov pdf

- elektronická a poštová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pdf

- žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 pdf