Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Historické medzníky Bardejova“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Mikroprogram“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 26.02.2021
Doba realizácie: 06/2021-09/2021
Obsah projektu:
Na betónových plochách v počte 27 ks, ktoré sú súčasťou oplotenia rekreačno - oddychovej zóny mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa, bude formou umeleckých veľkoplošných malieb vytvorená stála výstava, na ktorej bude vyobrazená história mesta Bardejov. Projekt prispeje k zvýšeniu záujmu o históriu mesta a poskytne kultúrnejší priestor na stretávanie sa ľudí všetkých vekových kategórií.
Celkové predpokladané náklady: 12 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 10 000,00 €
Schválená dotácia: 8 500,00 €
„Projekt podporený z rozpočtu PSK"

PSK logo

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám