Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Oprava a údržba priestoru pod sedadlami v kinosále kina Žriedlo“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Mikroprogram“
Program 2: „KULTÚRA“
Dátum podania: 26.03.2020
Doba realizácie: 07/2020 - 10/2020
Obsah projektu:        
Modernizácia interiéru objektu Kina Žriedlo v nasledovnom rozsahu: oprava priestorov pod stoličkami, oprava povrchov schodov, schodišťových stupňov samonivelačným poterom, výmena starej podlahoviny za novú zo záťažového metrážného koberca na cca 225 m2, oprava betónových stupníc, aby funkčne spĺňali požiadavky na bežné každodenné využívanie kinosály.
Celkové predpokladané náklady: 12 497,82 €
z toho požadovaná dotácia: 9 998,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu PSK“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám