Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Ulička remesiel v Bardejove – II. etapa“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 podľa VZN PSK č. 57/2017
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 20.03.2017
Doba realizácie: 24.08. - 27.08.2017
Obsah projektu:        
Prispieť k udržaniu kvality a atraktivity jedného z tradičných a najviac vyhľadávaných kultúrnych podujatí organizovanom na verejnom priestranstve v našom meste  s názvom „Ulička remesiel“ nákupom nových drevených stánkov s prístreškom v počte 10 ks, ktoré budú ľahko mobilné, zostaviteľné a rozostaviteľné a zabezpečia jednotný vizuál tohto tradičného kultúrneho podujatia.
Celkové predpokladané náklady: 8 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Schválená dotácia: 5 000,00 €
„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám