Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Ulička remesiel v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008
Program 2. Kultúra
Podprogram 2.1. Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
Dátum podania: 25.04.2016
Doba realizácie: 25.08.2016 - 28.08.2016
Obsah projektu:        
Prispieť k udržaniu kvality a atraktivity jedného z najviac vyhľadávaných kultúrnych podujatí v našom meste  „Uličky remesiel“ nákupom nových drevených stánkov s prístreškom v počte 6 ks, ktoré budú ľahko mobilné a rozostaviteľné a zabezpečia jednotný vizuál tohto tradičného kultúrneho podujatia.
Celkové predpokladané náklady: 7 200,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 000,00 €
Celkové skutočné náklady: 7 920, 00 €
Schválená dotácia: 2 000,00 €
„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám