Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

„Reštaurovanie a trvalé premiestnenie Pomníka Jozefa II. z Cintorína sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Dátum podania:  08.01.2015
Doba realizácie: 05/2015 - 12/2015
Obsah projektu:
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Pomníka Jozefa II. – návšteva a  jeho trvalé premiestnenie zo súčasného areálu Cintorína sv. Anny na verejné priestranstvo dostupné širokej verejnosti.
Aktivity: - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, - reštaurovanie kultúrnej pamiatky, demontáž a montáž, - dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.
Celkové predpokladané náklady: 6 180,00 €
z toho požadovaná dotácia: 5 871,00 €
Celkové skutočné náklady: 4 320,00 €
z toho dotácia: 4 000,00 €
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám